EUREKA L'HOME I LA DONA A LA CIÈNCIA

Timeline created by Judit Castaño
 • -287 BCE

  Arquímedes

  Arquímedes
  El principi del flotament dels cossos
 • Period:
  -5 BCE
  to
  475

  Edad antiga

 • 360

  Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Va ser la primera programadora de la historia
 • 1452

  Mary Someerville

  Mary Someerville
  Va descobrir Neptú
 • 1473

  Nicolao Copèrnic

  Nicolao Copèrnic
  Capital Forbork
 • Period:
  1492
  to
  1453

  Edad media

 • 1564

  Galielo Galieli

  Galielo Galieli
  Els planetes
 • 1571

  Jhoannes Kepler

  Jhoannes Kepler
  Les lleis
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Gravitació universal
 • Leonardo da vinci

  Leonardo da vinci
  Obres d'art
 • Joseph Jhon

  Joseph Jhon
  Electró, partícula subatòmica i isòtop
 • Narcís Mounturiol

  Narcís Mounturiol
  Primer submarí
 • Jhon Dalton

  Jhon Dalton
  Simbols dels elements quimics
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  La relació entre els corrents electrics i els camps magnètics
 • Georg Simon

  Georg Simon
  Llei d'ohm
 • Period: to
  1492

  Edad moderna

 • Hipatia d'Alexandria

  Hipatia d'Alexandria
  Astrolabi
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  La bombeta
 • Benjim Frankil

  Benjim Frankil
  Parallamps
 • Nickola Tesla

  Nickola Tesla
  Corrent elèctric
 • Margaret Hamilton

  Margaret Hamilton
  Va enviar a uns quants homes a la lluna
 • Marie Curie

  Marie Curie
  2 Elements químics (radi i Polini
 • Ernest Ruth

  Ernest Ruth
  Protó
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  Fissio nuclear
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Efecte fotoelectric
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Elements químics
 • Antoni Martí Franqués

  Antoni Martí Franqués
  La química
 • Rosailand Franklin

  Rosailand Franklin
  Molècula de l'ADN
 • Stephen Hawking

  Stephen Hawking
  Forats negres
 • Hedy Lamarr

  Hedy Lamarr
  Corbes planes de rotació
 • Donna Strickland

  Donna Strickland
  Radiació