ETAPES EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'EDUCACIÓ SOCIAL

Timeline created by JoanaRocamora
In History
 • Period: to

  1A ETAPA: PREPROFESSIONAL - TREBALL

 • Inauguració primeres escoles de formació especialitzada

 • Fundació Associació Nacional d’Educadors de Joves Inadaptats (ANEJI)

 • Period: to

  2A ETAPA: INTROSPECCIÓ - OCUPACIÓ

 • Primeres associacions professionals (FEAPES)

 • Inici de la diplomatura en Educació Social

 • Period: to

  3A ETAPA: OBERTURA - PROFESSIÓ

 • 1r òrgan d’autorregulació (col·legi professional), a Barcelona

 • L’antiga FEAPES es converteix en ASEDES

 • Fi de l'etapa d'obertura

 • Es desenvolupen els primers congressos nacionals de la professió

 • Presentació dels Documents professionalitzadors (ASEDES)

 • Aparició de graus i els primers programes de doctorat

 • Period: to

  4A ETAPA: CONSOLIDACIÓ - PROFESSIÓ