ETAPES DE LA HISTÒRIA

 • 50 BCE

  PREHISTORIA

  PREHISTORIA
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 50 BCE

  PALEOLÍTIC

  PALEOLÍTIC
  El paleolític és la primera etapa de la prehistòria i la més llarga. S’estén des de l’aparició dels primers éssers humans, fa uns cinc milions d’anys, fins a la invenció de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 10 BCE

  NEOLÍTIC

  NEOLÍTIC
  Fa uns 10.000 anys, a l’Orient Mitjà, els éssers humans van aprendre a conrear plantes i a domesticar animals, i, com a conseqüència d’això, la seva manera de viure es va transformar.
 • 7 BCE

  EDAT DELS METALLS

  EDAT DELS METALLS
  Fa uns 7.000 anys, els éssers humans van començar a fabricar objectes de metall. Primer es va utilitzar el coure; després el bronze, un aliatge d’estany i coure més resistent, i més tard es va fer servir el ferro, un metall encara més dur. L’ús dels metalls va permetre elaborar tota mena d’estris: armes, eines, adornaments...
 • 3 BCE

  EDAT ANTIGA

  EDAT ANTIGA
  L'edat antiga o Antiguitat és un període tradicional, molt utilitzat en la periodització de la història humana, definit pel sorgiment i desenvolupament de les primeres civilitzacions que van tenir escriptura, anomenades per això «civilitzacions antigues»
 • 476

  EDATMITJANA

  EDATMITJANA
  La Edad Media es el periodo de la Historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la aparición de los reinos germánicos, hasta la caída del Imperio Bizantino, invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los Cien Años en 1453 o bien alternativamente el descubrimiento de América ...
 • 1492

  EDAT MODERNA

  EDAT MODERNA
  La Edad moderna es el periodo que abarca desde el final de la Edad Media hasta el inicio la Edad Contemporánea. Abarca aproximadamente unos tres siglos y medios: desde mitad del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Este período de la historia tendrá gran importancia para la formación del mundo actual.
 • EDAT COMTEMPORANIA

  EDAT COMTEMPORANIA
  Edat Contemporània és el nom amb el qual es designa a el període històric comprès entre la Declaració d'Independència dels Estats Units o la, i l'actualitat. Comprèn, si partim de la Revolució francesa, d'un total de 232 anys, entre 1789 i el present.