ETAPES DE LA HISTÒRIA

By Ignac
 • 50,000 BCE

  PREHISTÒRIA

  PREHISTÒRIA
  És el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 10,000 BCE

  PALEOLÍTIC

  PALEOLÍTIC
  El paleolític és la primera etapa de la prehistòria i la més llarga. S’estén des de l’aparició dels primers éssers humans, fa uns cinc milions d’anys, fins a la invenció de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 7000 BCE

  NEOLÍTIC

  NEOLÍTIC
  Fa uns 10.000 anys, a l’Orient Mitjà, els éssers humans van aprendre a conrear plantes i a domesticar animals, i, com a conseqüència d’això, la seva manera de viure es va transformar.
 • 5000 BCE

  EDAT DELS METALLS

  EDAT DELS METALLS
  Fa uns 7.000 anys, els éssers humans van començar a fabricar objectes de metall. Primer es va utilitzar el coure; després el bronze, un aliatge d’estany i coure més resistent, i més tard es va fer servir el ferro, un metall encara més dur. L’ús dels metalls va permetre elaborar tota mena d’estris: armes, eines, adornaments...
 • 3000 BCE

  EDAT ANTIGA

  EDAT ANTIGA
  Edad Antigua o Antigüedad es el periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Así, la Edad Antigua se inicia en el año 4.000 a.C., con el nacimiento de la escritura, y finaliza en el año 476 d.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media.
 • 476

  EDAT MITJANA

  EDAT MITJANA
  Se llama Edad Media a la etapa de la historia europea que comienza con la disolución del Imperio romano de Occidente, en el año 476, y concluye, según distintos autores, con la invención de la imprenta en 1440; con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, o con la llegada de los europeos a América, en 1492.
 • 1492

  EDAT MODERNA

  EDAT MODERNA
  Se llama Edad Moderna a la etapa de la historia europea que va desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Los sucesos que marcaron el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna varían según distintos autores, pero en general se consideran la invención de la imprenta en 1440; la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, o la llegada de los europeos a América, en 1492.
 • EDAT CONTEMPORÁNIA

  EDAT CONTEMPORÁNIA
  Se llama Edad Contemporánea a la etapa de la periodización tradicional de la historia que se extiende desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad. La doble revolución europea (Revolución Industrial y Revolución francesa) fue el proceso que marcó el pasaje de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, aunque se considera que el hecho que representa el inicio del período es la toma de la prisión real de la Bastilla, en 1789.