ETAPES DE LA HISTORIA

By trebol
 • 50,000 BCE

  PREHISTORIA

  PREHISTORIA
  La prehistòria és el període de temps transcorregut entre l’aparició dels primers avantpassats de l’ésser humà a l’Àfrica, fa uns cinc milions d’anys, i la invenció de l’escriptura, fa uns 5.000 anys. El final de la prehistòria varia d’un lloc a un altre perquè l’escriptura no va sorgir al mateix temps a tot arreu.
 • 10,000 BCE

  PALEOLITIC

  PALEOLITIC
  El paleolític és la primera etapa de la prehistòria i la més llarga. S’estén des de l’aparició dels primers éssers humans, fa uns cinc milions d’anys, fins a la invenció de l’agricultura i la ramaderia, fa uns 10.000 anys.
 • 7000 BCE

  NEOLITIC

  NEOLITIC
  Els éssers humans del paleolític vivien en tribus d’uns vint a quaranta individus, formades per unes quantes famílies. Diverses tribus compostes per persones d’un mateix grup formaven un clan.
 • 5000 BCE

  EDAT DELS METALLS

  EDAT DELS METALLS
  Fa uns 7.000 anys, els éssers humans van començar a fabricar objectes de metall. Primer es va utilitzar el coure; després el bronze, un aliatge d’estany i coure més resistent, i més tard es va fer servir el ferro, un metall encara més dur. L’ús dels metalls va permetre elaborar tota mena d’estris: armes, eines, adornaments...
 • 3000 BCE

  EDAT ANTIGA

  EDAT ANTIGA
  La Edad Antigua o Antigüedad es un período tradicional, muy utilizado en la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura, llamadas por ello «civilizaciones antiguas». Tradicionalmente ha sido el período inicial de la historia propiamente dicha, iniciada con la invención de la escritura, precedida de la prehistoria.
 • 476

  EDAT MITJANA

  EDAT MITJANA
  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix a l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració. És la segona de les tres divisions tradicionals de la història d'Occident: l'antiguitat clàssica, el període medieval i el període modern. Al seu torn, se subdivideix en alta, plena (o central) i tardana.[
 • 1492

  EDAT MODERNA

  EDAT MODERNA
  La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal, comprendido entre el siglo XV y el XVIII. Cronológicamente alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla (1453) o en el descubrimiento de América (1492), y cuyo final puede situarse en la Revolución francesa (1789) o en el fin de la década previa, tras la independencia de los Estados Unidos (1776)
 • EDAT CONTEMPORANIA

  EDAT CONTEMPORANIA
  La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y la actualidad. Comprende, si se considera su inicio en la Revolución francesa, de un total de 232 años, entre 1789 y el presente.