Els quatre eons de la història terrestre

 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arqueà

  Aparició de la vida. La formacio de molecules organiques. algunes d'aquestes molecules s'haurien organitzat en protocèl·lules ( éssers molt simples). A partir d'elles es van sorgir les primeres celules.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterozoic

 • Period: 542 BCE to 1 CE

  Fanerozoic

 • Period: to

  Hadeà

  La superfície de planeta es va solidificar i es va formar l'escorça terrestre.
  Es van condensar grans quantitats de vapor d'aigua atmosfèric, aquelles pluges van originar els primers oceans.