Els grans períodes de la historia

 • Period: 9999 BCE to 4000 BCE

  Prehistòria

  dins de la Prehistoria hi ha El Neolitic i el Paleolitic esta dividida en dos l'Edat del Metall i l'edat de la Pedra. És el període més llarg de la humanitat. S'inicia amb l'aparició dels primers humans (fa uns 2,5 milions d'anys) i acaba amb la creació de les primeres grans civilitzacions urbanes i l'elaboració dels primers documents escrits (cap al 4000 aC). De tota manera, la prehistòria té una durada diferent segons les zones geogràfiques.
 • Period: 4000 BCE to 476

  E.antiga

  És el marc cronològic de referència per a les cultures i les civilitzacións de la conca mediterrània i del Pròxim Orient que es van desenvolupar desde l'invenció de la escriptura fins el segle V.
 • 1 BCE

  El naixament de Jesus

  Es el principi del calendari cristia
 • 476

  Caiguda del imperi Romà

  Caiguda del imperi Roma
 • Period: 476 to 1492

  E.mitjana

  Inclou un període de mil anys, entre els segles V i XV, i caracteritza, bàsicament, la història de l'Europa occidental
 • 1492

  Descobriment America

  España descobreix America
 • Period: 1492 to

  E.moderna

  Presenta com a tret distintiu l'expansió dels pobles europeus per altres continents.S'inicia al segle XV i s'acaba a fins de s. XVIII
 • R.Francesa

  La revolució Francesa: van guillotinar el rey i la reyna de frança i es va insteurar la republica (democràcia)
 • Period: to

  E.contemporanea

  S'inicia a Europa cap al final del segle XVIII amb un conjunt de transformacions econòmiques - anomenades genèricament Revolució Industrial -, polítiques i socials, derivades de la Revolució Francesa.