El Home i La Dona De La Ciencia

Timeline created by Lucas Bueno Gomez
 • -287 BCE

  Arquímedes de Siracusa

  Arquímedes de Siracusa
  Va ser Enginyeria, matemàtiques, física, astrònoma, inventor.
 • 360

  Hipatia d’Alexandria

  Hipatia d’Alexandria
  Va ser Matemàtica, filòsofa, astrònoma, escriptora i inventora. Va descobrir,
  va destacar als camps de les matemàtiques i l'astronomia
 • 1452

  Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci
  Va ser Pintor, enginyer, astrònom, filòsof, anatomista, matemàtic, escultor, polímata, arquitecte, enginyer civil, diplomàtic, inventor, compositor, poeta, músic, físic, fisiòleg, botànic, químic, zoòleg i caricaturista.
  Va descobrir,
  Disseny per a un Helicòpter
  (1483 (Gregorià)) La Verge de les Roques
 • 1473

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Va ser Astronomia, matemàtiques, mecànica i economia.
  Va descobrir,
  Heliocentrisme copernicà
  (1529) Commentariolus
  (1543) De Revolutionibus Orbium Coelestium
 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Va ser Enginyeria, matemàtiques, física, astrònoma, filosofia.
  Va descobrir,
  Transformació de Galileu,
  equacions de la caiguda lliure,
  telescopi de 20 augments
 • 1571

  Johannes Kepler

  Johannes Kepler
  Va ser Naturalista, astròleg, teòleg, matemàtic, astrònom, musicòleg, físic, cosmòleg, teòric musical i filòsof.
  Va descobrir,
  (1609) Astronomia Nova
  (1618) Epitome Astronomiae Copernicanae
  (1619) De Cometis Libelli Tres
  (1619) Harmonices Mundi
  (1627) Rudolphine Tables
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Va ser Física, mecànica, matemàtiques i astronomia.
  Va descobrir,
  Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
  (1704) Opticks
  (1736) Mètode de les fluxions
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Va ser Escriptor, polític, editor, impressor, teòric polític, mestre de postes, inventor, activista polític, estadista, diplomàtic, diletant, polímata, jugador d'escacs, dissenyador, músic, filòsof. Va descobrir, parallamps
 • Antoni Martí Franqués

  Antoni Martí Franqués
  Va ser Militar, botànic, físic, geòleg, meteoròleg, químic i biòleg. Va descobrir, La química de l'aire
 • John Dalton

  John Dalton
  Va ser Físic, matemàtic, meteoròleg i químic.
  Va descobrir,
  teoria atòmica
  Llei de les proporcions múltiples
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Va ser escriptora de ciència Homo universalis. Va descobrir,
  1825 "The Magnetic Properties of the Violet Rays of the Solar Spectrum"
  1830 "The Mechanisms of the Heavens"
 • Georg Simon Ohm

  Georg Simon Ohm
  Va ser Físic, matemàtic. Va descobrir,
  Llei d'Ohm
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Va ser Físic, químic i inventor.
  Va descobrir,
  Ghent University Library
  Arxius de l'Escola Politècnica Federal de Zuric (CH-001807-7:Hs 813)
 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Va ser Informàtica, matemàtica. Va descobrir,
  primer algorisme, el disseny d'una màquina analítica capaç de resoldre equacions diferencials
 • Narcís Monturiol

  Narcís Monturiol
  Va ser Enginyer, tripulant de submarí, inventor, periodista, polític i empresari.
  Va descobrir,
  El Ictíneo o barco-pez
  Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua
 • Thomas Alba Edison

  Thomas Alba Edison
  Va ser Dissenyador d'il·luminació, enginyer, inventor, matemàtic, emprenedor, guionista i empresari. Va descobrir,
  Arxius de l'Escola Politècnica Federal de Zuric (CH-001807-7:Hs 460)
 • Joseph John Thomson

  Joseph John Thomson
  Va ser Físic, matemàtic i professor d'universitat. Va descobrir,
  (1904) Model atòmic de Thomson
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Va ser Inventor, enginyer elèctric, enginyer mecànic, físic i enginyer industrial. Va descobrir,
  la teoria del corrent altern en electricitat
 • Marie Curie

  Marie Curie
  Va ser Física i Química. Descobriment de 2 elements químics (Radi i Poloni)
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  Va ser Físic nuclear, químic, físic, catedràtic i polític.
  Va descobrir,
  nucli atòmic, protó
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  Va ser Físic. Va descobrir,
  fissió nuclear
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Va ser Físic teòric, filòsof de la ciència, inventor, escriptor científic, pedagog, professor d'universitat, físic, escriptor de no-ficció, filòsof, escriptor, professor, científic, matemàtic i examinador de patents.
  Va descobrir,
  teoria de camp unificat
  mecànica quàntica
  equivalència entre massa i energia
  teoria de la relativitat
  equacions de camp d'Einstein
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Va ser Físic, professor d'universitat, físic nuclear, filòsof de la ciència, futbolista i químic.
  Va descobrir,
  (1913) model atòmic de Bohr
 • Hedy Lamarr

  Hedy Lamarr
  Va ser Actriu, inventora, autobiògrafa, guionista, actriu de cinema, productora de cinema, música, model i animadora.
  Va descobrir,
  (1933) Ecstasy
  (1938) Algiers
 • Rosalind Franklin

  Rosalind Franklin
  Va ser cristal·lografia.
  Va descobrir,
  Difracció de raigs X
 • Margaret Hamilton

  Margaret Hamilton
  Va ser Informàtica, empresària, matemàtica i enginyera.
  Va descobrir,
  "on-board" per al Programa Espacial Apol·lo
 • Stephen Hawking

  Stephen Hawking
  Va ser Físic teòric, cosmòleg i escriptor.
  Va descobrir, (2011) The Dreams That Stuff Is Made of: The Most Astounding Papers of Quantum Physics and How They Shook the Scientific World
  (2013) My Brief History
 • Donna Strickland

   Donna Strickland
  Va ser física.
  Va descobrir,
  (1985) Compression of amplified chirped optical pulses