Baixa

EIX CRONOLÒGIC FÍSICA I QUÍMICA

 • DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÒ

  DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÒ
  Joseph John Thomson va descobrir l'electrò a través d'una sèrie d'experiments que estava realitzant amb tubs de raigs catòdics. L'electrò és una partícula elemental de càrrega negativa.
 • MODEL ATÒMIC DE THOMSON

  MODEL ATÒMIC DE THOMSON
  El modèl atòmic de Thomson és un model d'àtom que va proposar Joseph J. Thomson per descriure l'estructura dels àtoms arrel del seu descobriment de l'electró.
  Va suposar que la major part de l'àtom era una massa carregada positivament i dins d'ella hi havia els electrons col·locats a l'atzar, de manera que el conjunt era neutre.
 • MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

  MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD
  Ernest Rutherford va proposar el següent model. Càrrega positiva en el nucli i al voltant electrons de càrrega negativa. Però no explica els espectres d'absorció i emissió dels àtoms.
 • MODEL ATÒMIC DE BOHR

  MODEL ATÒMIC DE BOHR
  Niels Bohr va proposar el següent mètode: els electrons giren al voltant del nucli en unes òrbites concretes que corresponen a un determinat nivell energètic. Un electró només pot canviar d'òrbita si absorbeix o emet energia.
 • PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT

  PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT
  La teoria de la relativitat es refereix a les teories que Albert Einstein va publicar entre 1905 i 1916, que tenen en comú el principi de relativitat, que afirma que les lleis de la física són les mateixes per a tots els observadors. Això no significa que els diferents observadors no arriben a fer mesures iguals, sinó que les mesures segueixen les mateixes equacions sigui quin sigui el sistema de referència de l'observador.
 • DESCOBRIMENT DEL PROTÓ

  DESCOBRIMENT DEL PROTÓ
  Ernest Rutherford va descobrir el protó a causa d'un experiment on bombardejant partícules alfa amb gas de nitrogen pur. Després de fer aquesta observació es va donar que el nitrogen i l'hidrogen coparteixen alunes partícules.
  El protò és una partícula subatòmica amb càrrega positiva.
 • DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ

  DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ
  Paul Dirac va descobrir el positró. És l'antipartícula de l'electró: és una partícula amb igual massa i espín que l'electró, però amb càrrega elèctrica oposada (positiva en comptes de negativa).
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ
  James Chadick va descobrir el neutró.
  Ernest Rutherford va soposar que hi havia d'haver una altre partícula, però va ser Chadick qui ho va descobrir.
  És una partícula subatòmica sense càrrega. Juntament amb els protons formen el nucli de l'àtom. Van descobrir els neutrons ja que van veure que la massa dels protons i els electrons no coincidien amb la massa total de l'atom.
 • FORMACIÓ DEL CERN

  FORMACIÓ DEL CERN
  L'Organització Europea per a la Recerca Nuclear és una institució de recerca internacional en física de partícules, especialment dedicada al treball amb acceleradors de partícules.
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ
  Wolfgang Pauli va fer la teoria del neutrí, però Clyde Cowan i Frederick Reines el van descobrir. El neutrí és una partícula elemental sense càrrega elèctrica
 • DESCOBRIMENT DELS QUARKS

  DESCOBRIMENT DELS QUARKS
  Murray Gell-Mann i George Zweig van descobrir els quarks.
  En física de partícules, un quark és una partícula elemental i un component fonamental de la matèria.
 • POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'LHC

  POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'LHC
  'accelerador, anomenat LHC, és un túnel de 27 quilòmetres de circumferència i construït 100 metres sota terra que permetrà provocar i observar col·lisions de protons a velocitats pròximes a la llum, i recrearà així les condicions que van donar lloc al big bang.