Eix cronològic dels models atòmics

 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  El físic britànic Joseph John Thomson, a través d'un experiment que va realitzar que indicaren que els raigs catòdics eren realment partícules úniques i no pas ones, àtoms o molècules, tal com es creia anteriorment. Aquestes partícules de càrrega negativa van ser enomenades electrons.
 • Model atòmic de Thompson

  Model atòmic de Thompson
  Thomson suposà que l'àtom consistia en una esfera de material amb càrrega positiva (+), la qual tenia al seu interior corpuscles amb càrrega negativa (–).
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Ernest Rutherford en aquest experiment es va col·locar una fina làmina d'or i s'hi van fer incidir partícules alfa (carregades positivament i molt denses) provinents d'una font radioactiva. Algunes de les partícules alfa es desviaven molt o, fins i tot, tornaven enrere, la qual cosa era incompatible amb el model de Thomson.
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  El model de Bohr considera que l'àtom està format per un nucli atòmic molt petit que conté tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom .Al seu voltant giren, en diferents òrbites estacionàries, els electrons.
 • Publicació de la teoria de la relativitat

  Publicació de la teoria de la relativitat
  Albert Enstein el va publicar. El terme relativitat s'utilitza per a referir-se a les transformacions matemàtiques que cal aplicar per a descriure els fenòmens en diferents sistemes de referència. Hi han 2 tipus la Espacial (sense gravetat) i la general (amb gravetat).
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  Ernest Rutherford va descobrir el nucli atòmic, va demostrar que el nucli d'hidrogen era present en altres nuclis, resultat general que es descriu com el descobriment del protó. El nucli d'hidrogen és, per tant, present en altres nuclis com una partícula elemental, allò que Rutherford anomenà el protó, després del singular neutre de la paraula grega que significa primer.
 • Descobriment del positró

  Descobriment del positró
  Paul Dirac va ser qui va descobrir l'existència del positró. El positró o antielectró és l'antipartícula de l'electró: és una partícula amb igual massa i espín que l'electró, però amb càrrega elèctrica oposada (positiva en comptes de negativa).
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  James Chadwick va realitzar una sèrie d'experiments a la Universitat de Cambridge, i va demostrar que existien partícules sense càrrega anomenades neutrons.
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  És una institució de recerca internacional en física de partícules, especialment dedicada al treball amb acceleradors de partícules. Fundat el 1954 per 12 països europeus, el CERN és avui en dia un model de col·laboració científica internacional i un dels centres d'investigació més importants del món.
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  Clyde Cowan i Freferick Reines van descobrir els neutrins electronics.
 • Descobriment dels quarks

  Descobriment dels quarks
  El model de quarks va ser proposat de forma independent pels físics Murray Gell-Mann i George Zweig el 1964.Quan es va concebre la teoria dels quarks, el "zoo de partícules"incloïa, entre d'altres, una multitud d'hadrons. Gell-Mann i Zweig postularen que no eren partícules elementals, sinó combinacions de quarks i antiquarks.
 • Posada en funcionament de l’LHC

  Posada en funcionament de l’LHC
  El Gran Col·lisionador d'Hadrons (GCH) és un accelerador de partícules de tipus col·lidor, construït per l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), que fa col·lidir feixos d'hadrons (protons i nuclis pesants de plom). Es va posar en funcionament el 10 de setembre de 2008.