Eix Cronològic de la literatura catalana

Timeline created by bernat.santos
 • Period:
  476
  to
  1453

  Edat Medieval

 • Period:
  1101
  to
  1300

  Poesia trobadoresca

  La poesia trobadoresca és la primera lírica culta europea en llengua vulgar. Aquesta estava composada per una lletra i acompanyada de música, era feta per a ser cantada. Es dóna el nom de trobador a l’autor de les composicions . Els poemes i la música eren difosos pels joglars. La poesia trobadoresca té els seus orígens a Occitània;degut al seu prestigi es va estendre més enllà . El principal tema que es tracta és l'amor cortes aquest la converteix en una época singular.
 • 1130

  Guillem de Berguedà

  Guillem de Berguedà
  Guillem va ser un senyor feudal i trobador català. El que podem conèixer sobre el trobador ens arriba a través de documents de l'època i de les seves pròpies composicions
 • Period:
  1201
  to
  1400

  Literatura religiosa i moralitzant

  La crisi política i social que afectà tot Europa durant el segle XIV suposà també una profunda crisi religiosa.
  L’obra dels autors religiosos d’aquesta época es va fer ressò d’aquesta crisi. Els seus llibres són un intent de donar-hi, d’una o altra manera, resposta.
 • Period:
  1201
  to
  1400

  Narrativa històrica: Cròniques

  En la narratica històrica hi trobam les 4 grans cròniques: es tracta de les cròniques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. La seva finalitat era deixar constància d'uns fets que volien tenir valor didàctic.
 • 1229

  Crònica de Jaume I

  Crònica de Jaume I
  El Llibre dels fets o Crònica de Jaume I fou escrita per Jaume I. Hi presenta aquestes principals caracterìstiques: els trets humans,e l sentiment religiós, l'amor del rei als seus regnes, participació directa en allò narrat, esperit militar i heroic i llenguatge popular i improvisat
 • 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. És considerat el primer autor a fer servir una llengua vulgar per escriure obres científiques. La seva obra més important és el Llibre de les bèsties. Té altres obres com poden ser Llibre de meravelles, Arbre de ciencià, etc.
 • 1283

  Bernat Desclot

  fou un historiador conegut per haver escrit una de Les quatre grans Cròniques,coneguda com la Crònica de Bernat Desclot
 • 1287

  Llibre de les bèsties

  Llibre de les bèsties
  El Llibre de les bèsties és una narració breu de caràcter trobadoresc que forma part del Llibre de les meravelles de Ramon Llull.
 • Period:
  1301
  to
  1500

  Narrativa humanista

  Moviment ideològic i cultural que aspira al progrés de la humanitat a partir dels valors intrínsecs de la persona, com la intel·ligència, la raó i el coneixement, sorgeixen les aportacions de religions i la d’autors moderns, com Dante i Petrarca.
 • 1327

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
  Fou un escriptor franciscà català del segle XIV a la Corona d'Aragó. La seva obra més important va ser Lo Cristià
 • 1350

  Vicent Ferrer

  Vicent Ferrer
  Va ser un dominic valencià que recorregué mig Europa predicant la seua moral i visió del cristianisme. Les seves escritures eren els Sermons.
 • 1350

  Bernat Metge

  Bernat Metge
  Fou un escriptor, traductor i primer representant de l'humanisme a les lletres catalanes. La seva obra mestra és Lo somni (1399).
 • 1355

  Anselm Turmeda

  Anselm Turmeda
  Fou un escriptor mallorquí. De primer, es féu frare franciscà i, posteriorment, desenganyat de la societat occidental i del cristianisme, es convertí a l'islam. La seva obra principal fou La disputa de l'ase
 • 1399

  Lo somni

  Lo somni
  Lo somni és l'obra mestra de Bernat Metge (1399), considerada la primera manifestació de prosa humanística en la nostra llengua.
  Metge la va escriure amb l'objectiu de defensar la seua inocència davant el nou rei. L'obra està ecrita en prosa.
 • 1400

  Jaume Roig

  Jaume Roig
  Fou un metge de prestigi social i professional a la València del seu temps. La seva obra principal va ser L'Spill
 • 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Va ser un poeta i cavaller valencià medieval, originari d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques.
 • Period:
  1401
  to
  1500

  Poesia medieval

  La poesia medieval és aquell conjunt de textos que pertanyen a el més ampli grup de la literatura medieval, que van ser escrits en vers o amb característiques predominantment líriques.
 • Period:
  1401
  to
  1500

  Novel·la cavalleresca

  És un gènere narratiu que va aparèixer a Europa entre els segles XIV i el XV. Reflecteix la manera de viure dels cavallers errants, que existien i que sostenien batalles. No apareixen elements maravellosos i tant el temps com els personatges són pròxims i coneguts i els llocs, localitzables.
 • 1413

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell
  Fou un escriptor medieval valencià, conegut per haver escrit el Tirant lo Blanc, la seua obra més coneguda i considerada la primera novel·la moderna d'Europa.
 • 1445

  Curial e Güelfa

  Curial e Güelfa
  Curial e Güelfa és una novel·la cavalleresca, o realista de "cavalleria humanística". S'escrigué entre les corts de Nàpols i Milà (1445-1448).La llengua que es troba és una barreja de formes cultes i populars.
 • Period:
  1453
  to

  Edat moderna

 • 1460

  Espill

  Espill
  Espill és una novel·la en versos, del metge valencià Jaume Roig,seguint la tradició narrativa romànica.
 • 1480

  Joan Ferrandis d'Herèdia

  Fou un cavaller i literat valencià. Fou un personatge important del Cercle de la Cort de Germana de Foix. La seva obra més mportant fou La Vesita.
 • 1490

  Tirant lo Blanc

  Tirant lo Blanc
  És l'obra més important de l'escriptor i cavaller valencià Joanot Martorell, acabada pel cavaller també valencià, Martí Joan de Galba.
  És considerada un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca en llengua catalana i del segle d'or valencià.
 • Period:
  1501
  to

  Prosa renaixentista

  La prosa literària renaixentista sorgeix a partir de gèneres com el diàleg, la narrativa històrica i religiosa, les facècies, les nouvelle i l’epístola. Un gran exemple de prosa renaixentista és la narrativa (religiosa) abomenada "L'Espill" d’autor anònim que apareixia a Barcelona i ajuntava les influències lul·lianes amb les estrictament reformistes.
 • Period:
  1501
  to

  Poesia renaixentista

  Pel que fa a la poesia, aquesta va seguir tres estíls: una línia medievalitzant, molt influenciada per l‟obra d‟Ausiàs March; una línia de clara influència italiana, que va intentar adaptar els models propis de la poesia en llengua catalana a les noves formes del corrent renaixentista; i una altra que imitava la poesia popular i tradicional.
 • 1506

  Pere Serafí

  Pere Serafí
  Fou un poeta i pintor català del Renaixement.
 • 1510

  Cristòfor Despuig

  Cristòfor Despuig
  fou un cavaller de formació cortesana que, després exercí un càrrec polític en la governació de la Tortosa del segle XVI
 • 1562

  La Vesita

  La Vesita
  a Vesita és una obra de teatre de l'escriptor valencià del segle XVI Joan Ferrandis d'Herèdia. Es tracta d'una peça teatral d'intenció realista i satírica d'estil popular i costumista.
 • 1579

  Francesc Vicent Garcia

  Francesc Vicent Garcia
  Fou un poeta i eclesiàstic català. Vicent Garcia és el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca. La seva obra, que abraça tots els gèneres: poesia, teatre i prosa.
 • Period: to

  Barroc

  El barroc és un període històric i un moviment cultural que es va estendre a Europa entre la segona meitat del segle XVII i els inicis del segle XVIII. Com a corrent artístic va influir la literatura, l'escultura, la pintura, l'arquitectura i les arts escèniques. Un dels trets distintius de la literatura barroca era l'ús molt abundant de la metàfora i l'al·legoria
 • Period: to

  Literatura barroca

  És un estil literari europeu desenvolupat al segle XVII. Es caracteritza pel triomf de l'ornamentació, els jocs de paraules, la recerca de l'emoció i el plaer estètic i un auge en la creativitat dels països europeus. A diferència del Renaixement, el Barroc es caracteritza per la idea del desengany i pel pessimisme. Les temàtiques freqüents en aquesta literatura són la vida com a lluita, somni o mentida i la fugacitat dels fets humans, plasmades en un estil suntuós i recarregat.
 • Period: to

  Poesia barroca

  La poesia barroca és un estil d'escriptura poètica de finals de segle XVI fins a principis de l'XVIII, caracteritzat per la seva sofisticació retòrica i extravagància
 • Period: to

  Decadència

  La Decadència és el període l'època de la literatura catalana que comença amb l'edat moderna fins a la Renaixença del segle XIX. La decadència és una construcció dels autors de la Renaixença i crítics posteriors.
 • Francesc Fontanella

  Francesc Fontanella
  Fou l'escriptor més ambiciós del Barroc català, destacat en la poesia i el teatre. La seva obra més important fou Lo desengany.
 • Lo desengany

  Lo desengany
  Lo desengany és un poema dramàtic de Francesc Fontanella. Es tracta de les núpcies de Venus i Vulcà. Segons el pròleg, Lo desengany és un nou tipus de drama:
 • Period: to

  Neoclassicisme

  Moviment estètic de base intel·lectual originat pel cansament davant les fórmules del barroc final o l’esgotament de la seva capacitat creadora a la segona meitat del segle XVIII.
 • Joan Ramis i Ramis

  Joan Ramis i Ramis
  Fou un advocat, escriptor i historiador. La seva obra més important va ser Lucrècia
 • Lucrècia

  Lucrècia és una obra de teatre del neoclassicisme català, de caràcter tràgic, escrita per l'autor menorquí Joan Ramis i Ramis
 • Period: to

  Edat contemporania

 • Period: to

  Modernisme

 • Period: to

  Poesia modernista

 • Period: to

  Narrativa modernista

 • Period: to

  Teatre modernista

 • Period: to

  Renaixença

  Moviment de recuperació política, cultural i literària que, al llarg del segle XIX i sobretot en el seu darrer quart, es va desenvolupar
  Catalunya .
 • Period: to

  Romanticisme

  Moviment tant cultural com polític que s'originà a Alemanya a final del segle XVIII, inicialment com a moviment literari,però que ràpidament passà a influenciar totes les arts.Es podria concebre com una reacció al racionalisme de la Il·lustració i el neoclassicisme.
 • Jacint Verdaguer

  Jacint Verdaguer
  Fou un prevere i destacat poeta de la llengua catalana. Les seves obres més importants varen ser L'Atlàntida i Canigó.
 • Àngel Guimerà

  Àngel Guimerà
  Fou dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. La seva extensa obra, és característica per unir a una aparença romàntica els elements principals del realisme. Les sves obres més importants varen ser Terra baixa i Mar i Cel
 • Narcís Oller

  Narcís Oller
  Va ser un advocat i escriptor català que va cultivar el realisme i el naturalisme, però va acabar adaptant-se al modernisme de l'època. Les seves obres més importants varen ser La bogeria i La febre d'or
 • L'Atlàntida

  L'Atlàntida
  L'Atlàntida és un poema de Jacint Verdaguer format per 10 cants, , que narra les peripècies d'Heracles per Ibèria, l'enfonsament del continent dels atlants, la creació del Mar Mediterrani i el descobriment de les Amèriques.
 • Terra baixa

  Terra baixa
  Terra baixa és una obra teatral del dramaturg i poeta Àngel Guimerà, una de les més populars de totes les que escrigué i una de les més representades i traduïdes de la llengua catalana. Ha esdevingut tot un clàssic del repertori teatral català.
 • La bogeria

  La bogeria
  La bogeria és una novel·la de Narcís Oller. És considerada la peça més important de l'autor. La novel·la és escrita amb tècniques naturalistes i d'acord amb la llei de l'herència i la influència d'un medi opressiu.