Eix cronològic de la historia

 • Period: 1000 BCE to 3 BCE

  Prehistòria

 • 1500

  Paleolític

  Paleolític
  El Paleolític es defineix com l'Edat Antiga de la Pedra i abasta el temps comprès entre l'inici de la vida humana i el final de l'era glacial a la Terra.
 • Neolitic

  Neolitic
  És el període de la història humana en què va aparèixer i es va generalitzar l'agricultura i el pasturatge d'animals (bestiar), donant origen a les societats agràries.