EIX CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA

 • Period: 40,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolitic

  És una de les etapes de la prehistòria
 • Period: 10,000 BCE to 3500 BCE

  Neolitic

  És una de les etapes de la prehistòria
 • Period: 7000 BCE to 2000 BCE

  Edat dels metalls

  És una de les etapes de la prehistòria
 • 4000 BCE

  Mesopotamia

  Mesopotamia
 • 3500 BCE

  Aparició de l'escriptura

  Aparició de l'escriptura
 • 3300 BCE

  Aparició Escriptura Cuneïforme

   Aparició Escriptura Cuneïforme
 • 3200 BCE

  Escriptura jeroglifica

  Escriptura jeroglifica
 • 3200 BCE

  Egipte

  Egipte
 • 1200 BCE

  Grecia

  Grecia
 • 476

  Caiguda Imperi Romà

  Caiguda Imperi Romà
 • 476

  Caiguda Imperi Romà

  Caiguda Imperi Romà
 • 518

  Justinià

  Justinià
 • 711

  Desaparició regne vizgot

  Desaparició regne vizgot
 • 1054

  Cisma Orient

  Cisma Orient
 • 1456

  Caiguda Constantinoble

  Caiguda Constantinoble
 • 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica