Eix cronològic de la 2ª fase de la Revolució Industrial.

 • Invenció de la pila elèctrica.

  Invenció de la pila elèctrica.
  La primera pila elèctrica va ser l'anomenada pila voltaica, que va ser donada a conèixer per Alessandro Volta el 1800
 • Instal·lació dels primers fanals de gas.

  Instal·lació dels primers fanals de gas.
  El 1807 es van encendre una sèrie de fanals sobre l'avinguda Pall Mall, aquesta seria la primera vegada en la història que es va instal·lar un enllumenat públic amb llum de gas.
 • Telègraf.

  Telègraf.
  El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància.
 • Telèfon.

  Telèfon.
  És un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies.
 • Arribada del tramvia a Espanya

  Arribada del tramvia a Espanya
  És un vehicle de propulsió elèctrica sobre rails
 • Màquina d'escriure.

  Màquina d'escriure.
  Ès un aparell mecànic, electromecànic o electrònic amb un conjunt de tecles que en ser pressionades imprimeixen caràcters en un paper
 • Fonògraf.

  Fonògraf.
  Va ser el primer aparell més comú per gravar i reproduir sons.
 • Bombeta.

  Bombeta.
  Una bombeta d'incandescència produeix un llum format per una ampolla de vidre, a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic.
 • Planxa elèctrica.

  Planxa elèctrica.
  És un electrodomèstic que serveix per a allisar la roba llevant-ne les arrugues i els plecs.
 • Primer vol al planador.

  Primer vol al planador.
  John Joseph Montgomery va ser la primera persona a fer un vol controlat amb una màquina més pesada que l'aire, un planador.
 • Automòbil amb motor.

  Automòbil amb motor.
  És usualment un vehicle de quatre rodes amb motor destinat al transport de persones.
 • Bicicleta.

  Bicicleta.
  És un vehicle de propulsió humana que es mou gràcies a la força que es transmet a dues rodes alineades.
 • Primer vol en avió.

  Primer vol en avió.
  El primer avió pròpiament dit va ser creat per Clément Ader, qui el 9 d'octubre de 1890 aconsegueix enlairar-se i volar 50 metres amb el seu Éole.
 • Cinematògraf.

  Cinematògraf.
  És una màquina capaç de filmar i projectar imatges en moviment.
 • Primera transmissió de ràdio.

  Primera transmissió de ràdio.
  És la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible.