Download

Eix cronològic de l'Edat Mitjana

 • Alumini

  Alumini
  L'element químic de símbol Al i nom atòmic 13. És poc dens en comparació amb altres metalls comuns i té aproximadament un terç de la densitat de l'acer. Té una gran afinitat per l'oxígen i forma una capa protectora d'òxid en ser exposat a l'aire. És tou, dúctil i no magnètic. Es comença a utilitzar l'alumini en la 2n fase.
 • Vaixells de vapor

  Vaixells de vapor
  Un vaixell propulsat per màquines de vapor, actualment en desús, o per turbines de vapor. Consta elementalment d'una caldera de vapor, d'una turbina o màquina de vapor i d'un condensador refrigerat per aigua.
 • Petroli

  Petroli
  El petroli també es feia servir com a matèria primera per a la fabricació de materials plàstics, activitat que va donar lloc a la indústria petroquímica. L'electricitat va ser la gran innovació com a font de llum, calor i energia.
 • Motor d'explosió

  Motor d'explosió
  Un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, encès de manera provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas que empeny un pistó, el qual està subjecte al cigonyal per una biela, aquesta fa de manovella i transforma el moviment lineal del pistó en rotatiu al cigonyal.
 • Màquina d'escriure

  Màquina d'escriure
  Un dispositiu mecànic amb un conjunt de tecles que, en ser pressionades, imprimeixen caràcters en un paper.
 • La invenció de la dinamo industrial (1869)

  La invenció de la dinamo industrial (1869)
  El primer generador elèctric de corrent continu, una màquina amb la capacitat de transformar energia mecànica en elèctrica per la inducció electromagnètica provocada per la rotació de cossos conductors en un camp magnètic.
 • Telèfon

  Telèfon
  Es va tractar d'un aparell que transmetia sons per un cable mitjançant senyals elèctrics. Ha estat un dels invents més importants perquè va revolucionar el món de les telecomunicacions.
 • L'electricitat

  L'electricitat
  L'electricitat per Thomas Edison va ser un dels motors fonamentals a la Segona Revolució Industrial, i va ser en aquest punt on grans inventors i científics coneguts van donar impuls a la seva carrera convertint la innovació tecnologia en una activitat industrial .
 • Bombeta

  Bombeta
  El 27 de gener de 1880, Edison obtenia la patent número 285.898, una bombeta incandescent amb filament de carboni i el buit al seu interior. Amb les 40 hores de durada, va ser la primera bombeta comercialment viable.
 • L'automòbil

  L'automòbil
  Un vehicle motoritzat amb rodes utilitzat per al transport. La majoria de les definicions d'automòbil fan referència als vehicles que circulen principalment per les carreteres, transporten principalment persones, abans que mercaderies.
 • Càmera fotogràfica

  Càmera fotogràfica
  La primera càmera d'ús general, càmera de calaix, consistia en una caixa de fusta o de plàstic amb un objectiu simple i un disparador de guillotina a un extrem ia l'altre un suport per a la pel·lícula.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  una màquina, capaç de filmar i projectar imatges en moviment. Patentada a finals del segle XIX pels germans Lumiere, va ser la primera màquina capaç de rodar i projectar pel·lícules de cinema.
 • Transformador

  Transformador
  Dispositiu elèctric que permet augmentar o disminuir la tensió en un circuit elèctric de corrent altern, mantenint la potència. La potència que ingressa a l'equip, en el cas d'un transformador ideal (és a dir, sense pèrdues), és igual a la que s'obté a la sortida.
 • Alternador

  Alternador
  Els alternadors són maquinàries per generar electricitat, utilitzades a la indústria, especialment l'automobilística.
 • Ràdio

  Ràdio
  La ràdio es basava en el sistema de telegrafia sense fils (TSH), per connectar per primera vegada dos països (Gran Bretanya i França) i dos continents (Europa i Amèrica). Es diu que a través d'aquestes primeres ràdios es transmetien senyals, però no sons.