FRIS CRONOLÒGIC de la LITERATURA CATALANA

 • 1101

  Poesia trobadoresca s. XII - XIII

  Poesia trobadoresca s. XII - XIII
  És un conjunt de les composicions musicals i poètiques que van sorgir al s. XII-XIII. És un gènere literari que comprenia totes les composicions poètiques dels trobadors de la baixa edat mitjana que es conreà sobretot als territoris occitans i catalans.
  Els autors de la poesia trobadoresca van ser: Guillem Cabestany, Guillem Berguedà i Cerverí de Girona.
 • Period: 1101 to 1401

  Literatura medieval Segle XII - Segle XV

 • 1201

  Literatura religiosa i moralitzant XIII - XIV

  Literatura religiosa i moralitzant XIII - XIV
  Hi ha una crisi, la política i social que afecta a tot Europa durant el segle XIV. I això suposa també una profunda crisi religiosa.
  L'autor Ramon Llull, el qual feia poesia religiosa, va ser el primer gran escriptor de la literatura catalana. Va elevar el català a la categoria de llengua de cultura i és considerat el creador del català literari.
 • 1301

  Cròniques històriques s. XIII - XIV

  Cròniques històriques s. XIII - XIV
  Les quatre grans Cròniques són quatre obres escrites en català a la fi del segle XIII i durant el XIV. Es tracta de les cròniques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. La seva finalitat era deixar constància d'uns fets que volien tenir valor didàctic
 • 1301

  La narrativa humanistica s. XIV - XV

  La narrativa humanistica s. XIV - XV
  L'humanisme català és la denominació emprada per una part de la crítica tradicional per designar el moviment humanista en la Corona d'Aragó.
  Bernat Metge és l'autor que configura una nova prosa en català (Lo somni) escrita segons el noble tractament de la llatina. Alhora, és un exponent de la ideologia humanista.
 • 1301

  Novel·la cavalleresca s. XIV - XV

  Novel·la cavalleresca s. XIV - XV
  La novel·la cavalleresca apareix en un moment en què la vida real està plena de cavallers i, com que vol reproduir la realitat, es preocupa sobretot per ser versemblant, és a dir, per ser creïble a qualsevol persona que llegeixi (o escolti com llegeixen) un llibre d'aquest tipus.
  L'autor de la novel·la cavalleresca era Joanot Martorell, amb el seu llibre "Tirant lo Blanc"
 • 1401

  La poesia medieval s XV

  La poesia medieval s XV
  La poesia medieval és una època en la qual inclou totes les obres literàries escrites a Europa i arreu durant l'edat mitjana.
  L'autor Ausiàs March, que va ser un poeta i cavaller valencià medieval. Venia d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques.
 • 1501

  Renaixement s. XVI

  Renaixement s. XVI
  La poesia del renaixement es basava en totes les obres escrites després de l'edat mitjana.
  Ho podem relacionar amb en Pere Serafí, que va ser un poeta i pintor català del Renaixement, aquest va escriure molts poemes, i l'any 1560 va col·laborar amb un sonet a l'edició de l'obra d'Ausiàs March.
  La narrativa del renaixement és una època artística, i per extensió cultural, que dona inici a l'Edat Moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa.
 • Period: 1501 to

  Literatura moderna XVI - XVIII

 • Barroc XVII

  Barroc XVII
  El barroc és, a la vegada, un període històric i un moviment cultural que es va estendre a Europa i a llurs colònies entre la segona meitat del segle XVII i els inicis del segle XVIII. Com a corrent artístic va influir la literatura, l'escultura, la pintura, l'arquitectura i les arts escèniques.
  Francesc Vicent Garcia, que va ser un poeta i eclesiàstic català, va ser el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca.
 • Característiques del Barroc.

  Les característiques del Barroc són:
  -Originat a Itàlia amb la figura de Bernini.
  -Els materials varien segons la zona de producció: pedra, marbre, bronze, fusta.
  -Tipologia i temàtica diverses: religiosa, monuments funeraris, retrats de reis o papes, mitològica, grups, eqüestres, jacents, etc.
  -Les formes són: escultura exempta (de ple volum) i el relleu. També es dóna la unifacialitat o la multifacialitat.
 • Neoclassicisme XVIII

  Neoclassicisme XVIII
  El Neoclassicisme és un estil artístic inspirat en l'art clàssic i desenvolupat durant el segle XVII i principis del xix, com a reacció a les exageracions del Barroc i el Rococó. S'adopta un llenguatge artístic clar i ordenat.
  Joan Ramis amb la seva obra "Lucrècia" una obra de teatre del neoclassicisme català.
 • Romanticisme s. XIX

  Romanticisme s. XIX
  El romanticisme va ser un moviment cultural i polític originat a Alemanya. Inicialment com a moviment literari, però que ràpidament passa a influenciar totes les arts.
  Els autors del romanticisme varen ser:
  Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i Narcís Oller.
 • Period: to

  Literatura contemporània XX - XXI

 • Característiques del Romanticisme

  Les característiques del Romanticisme són:
  - La recerca de l'originalitat
  - L'abandonament dels preceptes clàssics de composició
  - El predomini de la lírica
  - L'aparició per primer cop de personatges marginals vistos com a símbol de llibertat, i que estan al marge de les convencions socials.
  - El jo de l'autor és el centre de la inspiració
  - Als territoris Catalans es correspon amb la Renaixença.
 • Modernisme s. XIX - XX

  Modernisme s. XIX - XX
  El modernisme va ser un estil urbà i burgès, a cavall entre el segle XIX i el segle XX, era un moviment internacional que amb diferents noms es desenvolupava.
  Els autors del modernisme són:
  Joan Maragall, Víctor Català i Santiago Rossinyol
 • Noucentisme XX

  Noucentisme XX
  El noucentisme va ser un moviment literari i artístic català de principis del segle XX. Va començar el 1906 amb la creació de Solidaritat Catalana i va acabar amb el cop d'Estat de Miquel Primo de Rivera el 1923, bé que la seva petjada estètica perdurà fins a la guerra civil i fins i tot després d'aquesta.
  Autors del Noucentisme:
  Josep Carner i J.M. de Sagarra
 • Avantguardisme s. XX

  Avantguardisme s. XX
  L'Avantguardisme era el conjunt de moviments literaris i artístics que volien trencar amb el passat i amb els moviments anteriors. Es basaven en l’experimentació de noves formes d’expressió artística.
  Autor: Joan Salvat- Papasseit
 • Característiques del Modernisme.

  Les característiques del modernisme són:
  -Vol trencar amb les formes del passat i crear un nou art no tan intrínsec a la cultura catalana i amb un grau d’obertura més ampli cap Europa.
  -Rebuig de la tradició jocfloralesca.
  -Recerca de la bellesa perfecta i moltes al·lusions als sentits.
  -Gran presència de la natura dins les obres literàries i, de la mateixa manera, una font d’inspiració per l’arquitectura.
  -Descripció de la vitalitat de l’autor.
 • Característiques del Noucentisme.

  Josep Carner en va ser un dels principals artífex. Entre altres llibres publica:
  - Primer llibre de sonets (1905)
  - Els fruits saborosos (1906): Considerat com el model de poesia noucentista.
  - Segon llibre de sonets (1907)
  - Auques i ventalls (1914)
  - La paraula en el vent (1914)
  - La inútil ofrena (1924
 • Postguerra XX

  Postguerra XX
  La postguerra va ser el període de la història que va seguir a la fi de la Segona Guerra Mundial. Aquest període va ser definit pel declivi dels imperis colonials europeus i el sorgiment simultani de dues superpotències: la Unió Soviètica i els Estats Units. Autors: Joan Oliver, Salvador Espriu, Pere Quart, Carles Riba, Mercè Rodoreda i Josep Pla.
 • Característiques de la Postguerra

  -Exili: van que haver d'escapar de la dictadura franquista per intentar trobar una vida millor, sense haver d'exposar-se a les repressions imposades per Franco.
  -Censura
  -Clandestinitat
  -Evolució de la literatura: En aquell moment va evolucionar molt la literatura catalana