EIX CRONOLÒGIC CATALÀ

 • 1101

  Poesia trobadoresca (amor) XII - XIII

  Poesia trobadoresca (amor) XII - XIII
  A la fi del segle XI neix al sud de França la primera manifestació literària culta en una llengua romànica: la poesia trobadoresca, escrita en provençal. Des de mitjan segle XII, el provençal és la llengua utilitzada a Catalunya per a la lírica culta, mentre que la prosa és escrita en català.
 • Period: 1101 to 1401

  Literatura medieval Segle XII - Segle XV

 • 1201

  Sermons religiosos (religió) XII - XV

  Sermons religiosos (religió) XII - XV
  Les Homilies d'Organyà és un fragment de sermonari destinat a la predicació de l'Evangeli i descobert a la rectoria d'Organyà. Representa un dels documents literaris més antics escrits en llengua catalana. Són la traducció al català d'uns sermons escrits en occità i mostren l'ús de la llengua catalana en la predicació adreçada al poble.
 • 1301

  Cròniques històriques (reis) XIII - XV

  Cròniques històriques (reis) XIII - XV
  Les quatre grans Cròniques són quatre obres escrites en català a la fi del segle xiii i durant el xiv. Es tracta de les cròniques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. La seva finalitat era deixar constància d'uns fets que volien tenir valor didàctic
 • 1401

  Poesia (escrita) XIV - XV

  Poesia (escrita) XIV - XV
  La poesia és un gènere literari que es caracteritza per ser la més depurada manifestació, per mitjà de la paraula, dels sentiments, emocions i reflexions que pot expressar l'ésser humà al voltant de la bellesa, l'amor, la vida o la mort. Com a tal, pot estar composta tant en vers com en prosa.
 • 1401

  Novel·la cavalleresca (cavallers) XIV - XV

  Novel·la cavalleresca (cavallers) XIV - XV
  La novel·la cavalleresca apareix en un moment en què la vida real està plena de cavallers i, com que vol reproduir la realitat, es preocupa sobretot per ser versemblant, és a dir, per ser creïble a qualsevol persona que llegeixi (o escolti com llegeixen) un llibre d'aquest tipus.
 • 1501

  Literatura humanista (humanista) XV

  Literatura humanista (humanista) XV
  Humanisme català és la denominació emprada per una part de la crítica tradicional (Rubió, Riquer) per designar el moviment humanista en la Corona d'Aragó. Tradicionalment, el terme humanisme s'ha utilitzat per caracteritzar la literatura catalana classicitzant sorgida de la nova situació sociopolítica i religiosa de les dues darreres dècades del segle XIV i gran part del segle XV
 • 1501

  Renaixement XVI

  Renaixement XVI
  El Renaixement o Renaixement és una època artística, i per extensió cultural, que dona inici a l'Edat Moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa el segle XVI
 • Period: 1501 to

  Literatura moderna XVI - XVIII

 • Barroc XVII

  Barroc XVII
  El barroc és, a la vegada, un període històric i un moviment cultural que es va estendre a Europa i a llurs colònies entre la segona meitat del segle XVII i els inicis del segle XVIII. Com a corrent artístic va influir la literatura, l'escultura, la pintura, l'arquitectura i les arts escèniques.
 • Neoclassicisme XVIII

  Neoclassicisme XVIII
  El Neoclassicisme és un estil artístic inspirat en l'art clàssic i desenvolupat durant el segle XVII i principis del xix, com a reacció a les exageracions del Barroc i el Rococó. S'adopta un llenguatge artístic clar i ordenat.
 • (Romant. + Real) Renaixença XIX

  (Romant. + Real) Renaixença XIX
  La Renaixença fou un moviment cultural i literari del català del segle XIX. El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà (període anomenat genèricament Decadència). És paral·lel a altres similars, com el remordiment gallec, el Sorgiment asturià o el Felibritge a Occitània.
 • Period: to

  Literatura contemporània XIX - XXI

 • Modernisme XIX - XX

  Modernisme XIX - XX
  El modernisme fou, doncs, un estil urbà i burgès, a cavall entre el segle XIX i el segle XX, fou un moviment internacional que amb diferents noms es desenvolupà
 • Noucentisme XX

  Noucentisme XX
  El noucentisme va ser un moviment literari i artístic català de principis del segle XX. Va començar el 1906 amb la creació de Solidaritat Catalana i va acabar amb el cop d'Estat de Miquel Primo de Rivera el 1923, bé que la seva petjada estètica perdurà fins a la guerra civil i fins i tot després d'aquesta
 • Avantguardes XX

  Avantguardes XX
  L'avantguardisme és la tendència, en una obra d'art qualsevol, o d'un artista, a introduir elements innovadors respecte de les formes tradicionals o convencionals. També s'entén com excessiva preocupació per desplegar recursos que trenquin o distorsionin els sistemes més acceptats de representació o expressió, al teatre, pintura, literatura, cinema, etc.
 • Postguerra XX

  Postguerra XX
  La postguerra de la Segona Guerra Mundial, és el període de la història que va seguir a la fi de la Segona Guerra Mundial. Aquest període va ser definit pel declivi dels imperis colonials europeus i el sorgiment simultani de dues superpotències: la Unió Soviètica (URSS) i els Estats Units (EUA).