EIX CRONOLÒGIC

 • Period: 630 BCE to 400

  Filosofia antiga

  La filosofia antiga és la filosofia desenvolupada durant l'edat antiga pels grecs i els romans. Suposa el naixement de la filosofia com a tal a Occident, a l'antiga Grècia, partint dels mites.
 • 624 BCE

  Tales de Minet

  Tales de Minet
  Se'l considera el primer filòsof de la història, i el fundador de l'escola jonia de filosofia, segons el testimoniatge d'Aristòtil.
 • 569 BCE

  Pitàgores

  Pitàgores
  Va ser un filòsof i matemàtic grec i els seus ensenyaments polítics i religiosos hi van ser molt importants.
 • 527 BCE

  Justinià I

  Justinià I
  Justinià I el Gran també conegut entre els cristians ortodoxos orientals com a Sant Justinià el Gran, va ser l'emperador romà d'Orient des de l'any 527 fins al 565.
 • 476 BCE

  Caiguda de l'Imperi Romà

 • 470 BCE

  Sòcrates

  Sòcrates
  Sòcrates fou un filòsof de l'Antiga Grècia que es considera el fundador de la filosofia occidental.
 • 427 BCE

  Plató

  Plató
  Va ser un filòsof d'immensa influència en l'Antiga Grècia. Desenvolupà un sistema filosòfic, el platonisme, de gran persistència, i un centre de formació.
 • 384 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil
  Va ser un filòsof de l'Antiga Grècia. És considerat com un dels grans pensadors de la humanitat.
 • AD 1

  0

  Any més important
 • Period: 400 to 1400

  Filosofia medieval

  S'anomena filosofia medieval la que es desenvolupa a Occident durant l'edat mitjana, des de la fi de l'edat antiga, amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, fins al sorgiment del Renaixement, amb la caiguda de Constantinoble l'any 1453.
 • 631

  Mahoma - Alcorà

  Mahoma - Alcorà
  Profeta àrab, fundador de la religió musulmana. Animat per la seva esposa Jadicha, va començar a predicar a la seva ciutat natal, presentant-se com a continuador dels grans profetes monoteistes anteriors, Abraham, Moisès i Jesucrist.
 • 900

  Sorgiment del Feudalisme

 • 1054

  Cisme d'Orient

 • 1337

  Guerra dels 100 anys

  La Guerra dels Cent Anys és un conflicte intercalat amb treves més o menys llargues, que enfronta, des del 1337 al 1453 a la dinastia Plantagenet a la dels Valois i, a través d'ells, al regne d'Anglaterra i al de França.
 • Period: 1340 to

  Filosofia Renaixentista

  La filosofia renaixentista és el pensament que es va produir entre mitjans del segle xiv i mitjans del segle xvii, prenent com a convenció de final de període el pensament de Descartes.
 • 1401

  Humanisme

  Humanisme és una veu creada al segle XIX, per a definir la tendència del Renaixement que dóna importància a l’home i a les humanitats. El seu origen cal anar a buscar-lo a Itàlia, i més en concret a la Toscana.
 • 1450

  Invenció de la impremta

 • 1451

  Cristòfor Colom

  Cristòfor Colom
  Cristòfor Colom fou un navegant, cartògraf, almirall, virrei i governador general de les Índies al servei dels reis Catòlics, conegut internacionalment amb el cognom llatinitzat de Columbus, o adaptat a les diferents llengües.
 • 1452

  Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci
  Leonardo da Vinci fou un artista toscà i un home d'un esperit universal, alhora científic, enginyer, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquitecte, urbanista, naturalista, músic, poeta, filòsof i escriptor.
 • Oct 28, 1466

  Erasme de Rotterdam

  Erasme de Rotterdam
  Desideri Erasme de Rotterdam va ser un filòsof, filòleg i teòleg neerlandès, autor d'importants obres en llatí i el creador del moviment humanista.
 • Feb 19, 1473

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Nicolau Copèrnic va ser un astrònom polonès i va ser el primer astrònom a formular una àmplia cosmologia heliocèntrica que va desplaçar la Terra com a centre de l'Univers.
 • Oct 12, 1492

  Descobriment d'América

 • Oct 31, 1517

  Luteranisme

  Luteranisme
  És una tendència imperial protestant cristiana basada en els ensenyaments i les doctrines establertes a l'Antic i el Nou Testament.
 • Oct 31, 1517

  Les 95 tesis

  Les 95 tesis
  És una llista de proposicions per a un debat acadèmic escrita per Martín Luter l'any 1517, que va donar principi a la Reforma protestant, un cisma a l'Església catòlica que va canviar profundament la història europea.
 • 1543

  Revolució científica

 • Dec 14, 1546

  Tycho Brahe

  Tycho Brahe
  Tycho Brahe va ser un astrònom danès. Va fer construir Uraniborg, que es convertiria en el primer Institut d'investigació astronòmica. Els instruments dissenyats per Brahe li van permetre mesurar amb una precisió molt superior a la de l'època les posicions dels estels i els planetes.
 • Feb 15, 1564

  Galileu

  Galileu
  Galileo Galilei, va ser un físic, matemàtic, i filòsof toscà que va tenir un paper important durant la revolució científica.
 • Dec 27, 1571

  Johannes Kepler

  Johannes Kepler
  Johannes Kepler va ser astrònom i matemàtic alemany figura clau de la revolució científica. És conegut, fonamentalment, pel descobriment de les lleis sobre el moviment dels planetes que va plasmar en les seves obres Astronomia nova i Harmonices mundi.
 • René Descartes

  René Descartes
  René Descartes va ser un important filòsof racionalista francès del segle xvii, també conegut per les seves obres de matemàtiques i de diferents branques de la ciència.
 • Period: to

  Filosofia moderna

  El terme de filosofia moderna és controvertit, ja que sorgeix per analogia amb l'edat moderna però no correspon a les mateixes dates. En efecte, la filosofia renaixentista no es considera pròpiament moderna, perquè segueix amb les polèmiques medievals, i en canvi el Renaixement és la primera etapa històrica moderna.
 • Don Quixot - Miguel de Cervantes

  Don Quixot - Miguel de Cervantes
  El Quixot és l'obra principal de l'escriptor castellà Miguel de Cervantes Saavedra i consta de dues parts: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicat el 1605, i El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, de 1615
 • Tabulae Rudolphinae

  Tabulae Rudolphinae
  Les taules Rudolphine consten d’un catàleg d’estrelles i taules planetàries publicades per Johannes Kepler el 1627, mitjançant dades d’observació recollides per Tycho Brahe. Servien per calcular les posicions dels planetes i les estrelles.
 • John Locke

  John Locke
  Fou un filòsof empirista anglès que va treballar sobretot amb temes relacionats amb el govern i l'epistemologia.
 • Discurs del mètode de Descartes

  Discurs del mètode de Descartes
  El Discurs del Mètode és la principal obra del filòsof René Descartes i es considera una obra fonamental de la filosofia occidental amb implicacions al desenvolupament de la filosofia i de la ciència. Es va publicar de forma anònima a Leiden, l'any 1637.
 • Voltaire

  Voltaire
  François Marie Arouet, dit Voltaire, fou un escriptor i filòsof francès del segle de les llums.
 • Vitalisme

  El vitalisme descriu certs corrents filosòfics i científics nascuts al segle xix. En resum, és la creença que els “organismes vius són fonamentalment diferents dels no-vius o inorgànics perquè contenen algun element no-físic o són governats per diferents principis que els objectes i animats.”
 • David Hume

  David Hume
  Va ser un filòsof escocès, historiador, economista i assagista de múltiples àrees del coneixement. La seva major contribució a la història de la filosofia occidental va ser el seu desenvolupament de l'escepticisme i de l'empirisme filosòfic.
 • Il·lustració

  La Il·lustració és un corrent filosòfic, polític i social europeu que va aparèixer al Regne de França, al Regne Unit i a Alemanya a finals del Segle XVII. Després es va estendre, amb empremta francesa, a altres parts d'Occident durant el segle xviii, anomenat el segle de les llums.
 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant
  Fou un destacat filòsof prussià.
 • Revolució industrial

 • Revolució francesa

  Revolució francesa
 • John Stuart Mill

  John Stuart Mill
  John Stuart Mill fou un filòsof i economista anglès i el pensador liberal més influent del segle xix. Defensava l'utilitarisme, la teoria ètica ja proposada pel qui fou el seu padrí, Jeremy Bentham.
 • Karl Marx

  Karl Marx
  Karl Heinrich Marx, més conegut com a Karl Marx, va ser un filòsof, economista polític, sociòleg i revolucionari alemany.
 • Friedrich Engels

  Friedrich Engels
  Friedrich Engels fou un filòsof socialista alemany i cofundador, conjuntament amb Karl Marx, del socialisme científic.
 • El marxisme - Karl Marx, Friedrich Engels

  El marxisme és el conjunt de doctrines polítiques, econòmiques i filosòfiques encunyades pels pensadors alemanys Karl Marx i Friedrich Engels. La multitud d'aspectes que aquesta comprèn fa que pràcticament no existeixi branca de les ciències humanes sense la seva escola de pensament marxista. L'anàlisi marxista es caracteritza per un enfocament materialista i dialèctic del món.
 • Friedrich Wilhelm Nietzsche

  Friedrich Wilhelm Nietzsche
  Friedrich Wilhelm Nietzsche fou un filòsof alemany, considerat actualment com un dels més influents en el pensament del segle xx.
 • Period: to

  Filosofia contemporània

  La filosofia contemporània és el nom que reben els diferents corrents filosòfics de la filosofia del segle XIX, la filosofia del segle XX i posteriors.
 • Hannah Arendt

  Hannah Arendt
  Hannah Arendt fou una politòloga alemanya d'origen jueu. Va ser una pensadora que va escriure sobre activitat política, el totalitarisme i la modernitat.
 • Conductisme - John Broadus Watson

  Teoria que fa de la conducta humana manifesta l'únic objecte adequat d'estudi de la psicologia. El supòsit fonamental del qual parteix és que no hi ha més conducta humana que l'observable en l'experiència externa. Nega l'existència d'«estats interns de la ment», així com qualsevol tipus de realitat interna a termes com coneixement, pensament, voluntat, ment, percepció, etc. En el conductisme, el subjecte cedeix el seu lloc i la seva importància a l'ambient.
 • Guerra civil rusa 1917-1923

  La Guerra Civil russa va ser un conflicte armat múltiple que va tenir lloc entre 1917 i 1923 en el territori del dissolt Imperi Rus, entre el nou govern bolxevic i el seu Exèrcit Roig, en el poder des de la Revolució d'octubre de 1917, i de l'altra banda els militars de l'exèrcit tsarista i opositors al bolxevisme, agrupats en el denominat Moviment Blanc, d'ideologia tsarista i ortodoxa.
 • L'existencialisme

  És un moviment filosòfic que situa l'existència humana en el centre de la reflexió.
 • Fi de la II Guerra Mundial

 • Intel·ligència emocional - Daniel Goleman

  Intel·ligència emocional - Daniel Goleman
  El professor de la Universitat de Harvard, Daniel Goleman, va escriure el llibre "La intel·ligència emocional" i va llançar al món un concepte nou pel qual ja intel·ligència d'una persona no depèn només dels coneixements o habilitats, sinó que hi ha altres tipus d'intel·ligència que s'han de considerar.
 • Gramàtica generativa o transformacional, Noam Chomsky

  Gramàtica generativa o transformacional, Noam Chomsky
  El generativisme es un moviment linguistic que es va traduir en el desenrotllament de la gramàtica generativa en els seus diferents models o versions. La gramàtica generativa es un conjunt finit de regles o principis que prediuen correctament les combinacions que apareixen en una oració gramaticalment correctes per a una determinada llengua.
 • Intel·ligència múltiple - Howard Gardner

  Intel·ligència múltiple - Howard Gardner
  Howard Gardner va escriure el llibre de “la Intel·ligència multiple”, on va proposar que la vida humana requereix del desenvolupament de diversos tipus d'intel·ligència.
 • Societat líquida

  Segons Zygmunt Bauman, la societat actual ha passat de tenir uns fonaments estructurals estables i sòlids a ser una societat líquida on les estructures socials ja no perduren prou temps per solidificar-se, i per tant, no serveixen a la persona com a fonaments on construir la seva vida i crear la pròpia escala de valors.