Eix cronològic del pas del temps

  • Edat antiga

    aparició de l'escriptura