EIX CRONOLÒGIC

  • Boicot als comerços jueus

  • Expulsió dels jueus de la funció pública

  • Lleis de Nuremberg

  • Nit dels vidres trencats

  • Obligació de viure en guetos

  • Solució final

  • Obligació de dur l'estrella de David