Edat Moderna

By MRives
 • Period: Jun 2, 1500 to

  Renaixement

  Període històric comprés entre el s. XV i el segle XVI, és testimoni de nombrosos canvis de caràcter polític, social i cultural. Cal destacar el moviment artístic fruit d'aquest període, així com el canvi de mentalitat que va comportar a la societat.
 • Jun 6, 1500

  Aparició de l'Humanisme

  Aparició de l'Humanisme
  Component essencial del moviment renaixentista, consisteix en una sèrie d'activitats de caràcter filològic, literari i filosòfic. Destaca l'estudi dels clàssics, l'investigació gramatical i l'antropocentrisme.
 • Period: Jun 13, 1500 to

  Literatura popular

  Intimament relacionada amb els orígens dels pobles i la seua cultura, al llarg de l'Edat Moderna són molts els investigadors que tracten de rescatar aquesta producció anònima transmesa de forma oral. A causa de la galopant diglòssia, aquesta tasca resulta imprescindible al Regne de València. Per altra part, aquesta activitat concorda amb els principis romàntics que tenen a vore amb la recuperació de l'identitat de un poble.
 • Period: Jun 2, 1516 to

  Regnat dels Àustries

 • Jun 2, 1517

  Martí Luter inicia la Reforma

  Martí Luter inicia la Reforma
  Renovació espiritual procedent d'Alemanya. El pilar bàsic d'aquest corrent religiós es basa en la lliure interpretació de les escritures, i en conseqüencia, en una fe més personal i íntima.
  A més a més, és una forta crítica a l'Èsglesia catòlica, ja que Luter considera que s'allunya massa de la verdadera fe.
 • Jun 2, 1519

  Guerra de les Germanies

  Guerra de les Germanies
  Durant el regnat de Carles I, des de 1519 fins a 1523, es desenvolupa la Guerra de les Germanies. Situada a València i Mallorca, enfronta les capes mitjanes urbanes i els llauradors contra la noblesa. El conflicte termina amb la derrota dels agermanats, i la conseqüent repressió dels mateixos.
 • Jun 2, 1523

  Cort del virregnat de Germana de Foix

  Cort del virregnat de Germana de Foix
  Com a conseqüencia de l'ascens al tro de la nissaga Trastàmara, la Corona d'Aragó deixa de tenir una cort reial pròpia. Això provoca la delegació del territori en Germana de Foix, virreina del Regne de València. Poc a poc, la noblesa s'expressa en castellà, y per tant, la literatura culta en valencià disminueix. Cal destacar, per tant, la situació clara de disglòssia que pateix la llengua valenciana durant l'Edat Moderna.
 • Period: Jun 13, 1523 to

  Lírica culta

  Escrita a la cort en valencià, cal assenyalar el manteniment de la tradició, principalment medieval, i l'imitació de la canció popular, recollida en cançoners. També hi ha intents de renovació renaixentista amb Pere Serafí.
 • Jun 2, 1524

  La vesita

  Obra de Joan Ferrandis d'Herèdia, pertany al teatre de la cort de Germana de Foix. Reflectix el procés de substitució lingüística a les cotes altes de la societat, on destaca la diglòssia, ja que és bilingüe.
 • Jun 2, 1525

  Conversió dels moriscos i jueus

  Conversió dels moriscos i jueus
  Amb la Reconquesta i l'entrada de la Inquisició, tots els moriscos i jueus són forçats a canviar de religió, i declarar-se cristians en públic. No obstant, la majoria d'ells no abandonen la seua pròpia fe.
 • Jun 2, 1535

  El cortesano

  Obra teatral de Lluís de Milà, retrata els costums de la societat valenciana de l'època. Per això, aprofiten recursos de la tradició literària valenciana i elements merament populars, adaptats al gust cortesà.
 • Jun 2, 1536

  Mort d'Erasme de Rotterdam

  Mort d'Erasme de Rotterdam
  El causant d'un dels corrents més importants de l'Humanisme, l'Erasmisme. Aquest tracta d'unificar el pensament humanista amb l'ideari cristià. Es censurat per la Inquisició en la Península.
 • Jun 2, 1545

  Concili de Trento

  Concili de Trento
  Redefinició dels dogmes i la imposició de una nova moralitat per part de l'Èsglesia catòlica. El resultat d'aquest concili es nota clarament amb la Contrareforma que tan celosament porta a terme Felip II a les nostres terres.
 • Jun 2, 1550

  Presència de bandolerisme

  Presència de bandolerisme
  A conseqüencia de la crisi de la corona Catalanoaragonesa, la formació de grups criminals, compostos principalment per hòmens de sectors populars, augmenta. Aquests roders es dediquen a assasinar, robar i segrestar gent a les rutes muntanyoses.
 • Jun 2, 1562

  Flor de enamorados

  Flor de enamorados
  Publicació de Joan Timoneda. És el personatge més representatiu en el panorama literari valencià, i aconsegueix donar caràcter cortesà a la lírica tradicional i popular. La seua compilació de poemes representa la cara más popular de la literatura de l'època.
 • Jun 2, 1563

  Contrareforma

  Contrareforma
  Amb la finalització del Concili de Trento, s'inicia el moviment de la Contrareforma. Aquesta es basa principalment en l'aïllament dels territoris hispánics amb mesures com la prohibició d'estudiar a l'estranger o la renovada repressió i censura per part de la Inquisició.
 • Jun 6, 1571

  Batalla de Lepant

  Batalla de Lepant
  Victòria de la flota europea davant la flota turca.
 • Jun 2, 1579

  Naixement Francesc Vicenç Garcia

  Naixement Francesc Vicenç Garcia
  El poeta més important del Barroc valencià. Nascut a Tortosa, va ser anomenat rector de la parròquia de Vallfogona de Riucorb. La seua obra segueix les tendències del barroc castellà. La seua poesia és artificiosa i elegant, a més de comptar amb una sèrie de composicions de caràcter burlesc i popular. Destaca l'ús de la ironia, fins a nivels grollers, i la sàtira de tòpics literaris barrocs.
 • Period: Jun 2, 1580 to

  Barroc

  Període de la història de l'art i de la literatura occidental comprés entre el Renaixement i el Neoclassicisme, destaca pel pessimisme i el desengany presents a la Península. No obstant, convé ressaltar també la quantitat i qualitat de la producció castellana a l'època.
 • Fracàs Armada Invencible

  Fracàs Armada Invencible
  La flota de Felip II, enviada a Anglaterra, amb l'objectiu d'ocupar el païs i instaurar la religió catòlica, en compte del protestantisme, es derrotada estrepitòsament
 • Consueta del Misteri d'Elx

  Consueta del Misteri d'Elx
  Drama medieval que data del segle XV. La seua importancia rau principalment en la seua conservació i representació regular durant els segles, la bellesa intrínseca de la obra i la complexitat, simbologia y espectacularitat escènica. Fou declarat Patrimoni Universal de la Humanitat per la Unesco a 2001.
 • Expulsió dels moriscos

  Expulsió dels moriscos
  L'expulsió dels moriscos del Regne de València suposa un greu problema demogràfic, ja que es perd un terç de la població. Això influeix negativament en la crisi econòmica. L'arquebisbe Juan de Ribera és crucial a l'hora de convèncer Felip III en aquesta decisió.
 • Guerra dels trenta anys

  Guerra dels trenta anys
  Espanya i Aùstria contra França i les altres forçes europees.
 • Atacs corsaris i pirates

  Atacs corsaris i pirates
  Els atacs per part de corsaris procedents del Magrib augmenten a causa de la guerra entre els regnes hispànics i l'Imperi Turc. Els saquejos i la constant amenaça provoquen la caiguda del comerç mediterrani. Per una part, els pirates són delinqüents lliures, mentres que els corsaris són pagats per països rivals, com Anglaterra.
 • Mort de Francesc Mulet

  Mort de Francesc Mulet
  Nascut el 1624 a Sant Mateu del Maestrat, fou famós per ser un gran predicador, i el fa protagonista de molts acudits i anècdotes.
  La seua obra es basa en composicions grolleres, inclús escatològiques. Els seus treballs més destacats són El tractat del Pet, Los amors de Gaiferos i Melisendra i La infanta Tellina i el rei Matarot, aquestes dos últimes obres de teatres de caràcter paròdic.
 • Segle dOr espanyol

  Segle dOr espanyol
  Mentres la literatura i la producció artística valenciana es troba en decadència, l'art castellà barroc sofreix el major creixement, tant en quantitat i qualitat. Cal destacar autors com Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca i Velázquez.
 • Mort de Carles II

  Mort de Carles II
  Mort sense descendència de l'últim rei de la nissaga dels Àustria. No obstant, testa a favor de la nissaga borbònica, Felip d'Anjou. A causa d'això, s'inicia una guerra europea entre els defensors de l'Arxiduc Carles, Anglaterra, Holanda i Aùstria, contra França i Espanya, anomenada Guerra de Successió.
 • Period: to

  La Il·lustració

  Moviment cultural basat en el racionalisme, l'empirisme i la crítica cap a la tradició. És nomenat Segle de les Llums, i destaca l'acadecimisme, com podem apreciar en l'interés per l'acumulació de sabers i el foment del progrés.
 • Batalla d'Almansa

  Batalla d'Almansa
  Derrota dels maulets, defensors de la causa austracista, contra els botiflers, anomenats felipistes pel seu recolzament de la nissaga borbònica. Cal destacar també el jurament dels Furs que porta a terme l'Arxiduc Carles, la qual cosa posa a tots els valencians del seu costat.
 • Decret de Nova Planta

  Decret de Nova Planta
  Abolició dels Furs valencians, les institucions d'autogovern, l'us oficial de la nostra llengua i el règim jurídic propi per part de Felip V, guanyador de la guerra.
 • Pau d'Ultrecht

  Pau d'Ultrecht
  Repartiment dels territoris hispànics entre els contendents a la Guerra de Successió. Pèrdua dels territoris de Sicília, Menorca i Gibraltar.
 • Publicació de l'Encyclopédie

  Publicació de l'Encyclopédie
  Editada baix la direcció de Diderot i Alembert, l'Encylopédie és un símbol del pensament il·lustrat del segle XVIII. Contindre la síntesi de quasi totes les matèries cpmprén un esforç notable per a l'època. A més a més, la seua importància va ser capital, tant per el seu contingut, com per les intencions dels autors, Provoca numerosos conflictes entre els sectors poderosos de la societat francesa.
 • Diccionario Valencià-Castellà

  Diccionario Valencià-Castellà
  Crear per Carles Ros, representa lleugerament l'arribada del pensament il·lustrat a les nostres terres.
 • Revolució Francesa

  Revolució Francesa
  La Revolució Francesa significa l'abolició del Antic Règim a França. La rebel·lió portada a terme per les capes mitjanes i els llauradors contra els priviliegats, influenciats per la Il·lustració, representa el final de l'Edat Moderna i l'inici de l'Edat Contemporànea. Cal destacar la creació de la Declaració dels Drets Humans de l'Home i el Ciutadà.