Edat mitjana

 • 476

  Fi de l'imperi romà d'Occident

  Fi de l'imperi romà d'Occident
  L'imperi romà d'Occident va ser asediat pels regnes germànics del nord buscant un nou lloc per instal·lar-se, pel fred que feia al nord. Les seves terres no eren molt fèrtils, pel clima tan fred del nord. Era molt difícil la supervivència.
  Un dels fets que va causar la caiguda de l'imperi va ser els conflicte interns de l'imperi com l'infecció i rebel·lions contra els emperadors.
 • Period: 476 to 1000

  Alta edat mitjana

  És la primera etapa de l'edat mitjana la qual és succeïda per la plena i la baixa edat mitjana.
  L'alta edat mitjana comença amb la caiguda de l'imperi romà d'Occident i sent aquest atacat pels pobles germànics també coneguts com a "bàrbars" pels romans de l'època.
  Esdeveniments a destacar poden ser la creació d'una de les religions més influents a la història l'islam.
  Un altre esdeveniment pot ser l'ocupació dels Visigots a la península Ibèrica formant el seu propi regnat.
 • 507

  La batalla de Vouillé

  La batalla de Vouillé
  La batalla de Vouillé va ser lliurada entre el gran regne que dominava la península Ibèrica el regne Visigot i el regne dels frncs.
  La batalla va ser causada amb la fi que un dels dos regnes dominava la Gàl·lia.
  La batalla va ser a Tolossa.
 • 527

  Inici de l'imperi de Justinià

  Inici de l'imperi de Justinià
  Al fragmentarse el Mare Nostrum (es a dir l'impi romà) en dos parts la part Occidental i la part Oriental convertinse en l'imperi Bizantí, Justinià va ser l'emperador de l'imperi bizanti en el seu moment d'espendor.
 • 554

  Creació del regne de Toledo

  Creació del regne de Toledo
  A l'any 554 el regne visigot funda la seva capital sent Toledo el punt de major importancia cultural i social. Posteriorment Toledo sera invait pels musulmans amb l'intenció de propagar l'islam per tota Europa començant per Al-Andalus.
 • 565

  Fi de l'imperi de Justinià

  Fi de l'imperi de Justinià
  Es el final de l'imperi ed Justinià sent el més important per l'història de l'imperi Bizantí, perquè amb el seu mandat és quan va ser la millor epoca per l'imperi Bizantí. Sent la més extensa i prostera de tot l'imperi.
 • 570

  Naixement de Mahoma

  Naixement de Mahoma
  Neix el profeta més important de tot el món àrab sent el representant de la religió de l'islam i el causant d'aquesta.
  Va ser el profeta que va predicar l'existència de Al·la com a deu únic i tot poderós.
  Va estar tota la seva vida fent coses sobrenaturals per ajudar als altres com l'alcorà diu tenia una mena de superpoders.
 • 622

  Aparició de l'islam

  Aparició de l'islam
  L'islam comença amb l'hègira de Mahoma de La Maca a Medina sent aquestes dos les ciutats més importants per a la religió i rebent cada dia milions de persones peregrinant per veure el temple sagrat de la Meca representant l'hègira de Mahoma sent aquest el motiu per començar a contar els anys. El seu llibre sagrat es l'alcorà.
 • 711

  L'Islam arriba a la península Ibèrica

  L'Islam arriba a la península Ibèrica
  L'islam arriba a la península Ibèrica amb la intenció de propagar-se per tota Europa intentant fent la unitat Mare nostrum però islàmica.
  Per convertir-se en l'imperi més poderós d'Europa i imposant la seva religió.
 • 732

  Batalla de Poitiers

  Batalla de Poitiers
  La batalla de Poitiers és la causant de que l'islam no es propagués per tota europa formant una sola unitat que embolti el mediterrani com va ser l'antic imperi romà.
  Aquesta batalla es dona als pirineus i acava frenant el continu abanç dels Arabs.
 • 800

  Carlemany, és coronat emperador

  Carlemany, és coronat emperador
  Carlemany el més important emperador de l'imperi Carolingi és coronat.
  Va ser l'emperador que més rellevància va tenir la història de l'imperi carolingi, perquè amb ell d'emperador l'imperi va aconseguir la seva màxima expansió i poder.
  Ell va ser el que va estabilitzar més l'imperi creant distintes comarques dirigide
  Va ser coronat pel papa Leó III a la catedral de Sant Pedro.
 • 843

  Tractat de Verdun

  Tractat de Verdun
  El tractat de Verdún va ser causat per la mort de Carlemany el qual dirigia l'imperi Carolingi. El tratat es firmat pels seus fills a causa de les discuses entre ells i per saver qui dirigia l'imperi.
  L'imperi es fragmenta en tres parts les quals són controlades cada una per un dels fills.
 • Period: 1001 to 1300

  Plena edat mitjana

  La plena edat mitjana és protagonitzada per la creació d'importants regnes sobretot a la península Ibèrica. Sent aquests La Corona d'Aragó i La Corona de Castella.
  Un altre fet rellevant és la conquesta de Mallorca per part de la corona d'Aragò.
 • 1162

  Es forma la Corona d'Aragó

  Es forma la Corona d'Aragó
  la Corona d'Aragó es un des succesos més importants a l'història de l'edat mitja set aquest un des regnes més importants d'Espanya junt a la Corona de Castella la qual serà formada posteriorment.
  La corona es forma amb el casament de Petronila i Ramón Berenguer. Es formada per l'unió del regne d'Aragò i el comtat de Barcelona.
 • 1229

  Conquesta de Mallorca

  Conquesta de Mallorca
  La Conquesta de Mallorca és tonada per Jaime I a l'any 1229 amb un nombròs exersit.
  Posteriorment s'acabaran de conquistar la resta de illes balears a mans de la corona de Castella i d'Aragò.
  Més endevant l'illa serà tomada per l'imperi Otoma començant una guerra entre dos imperis per dominar les illes Balears.
 • 1230

  Es forma la Corona de Castella

  Es forma la Corona de Castella
  La Corona de Castella es formada per Fernando III a l'any 1230 sent aquest el regne més imfluent i el més extens a la península Hibérica.
  Posteriorment aquesta corona i la de Aragò s'unificarant en una fent així L'imperi espanyol.
 • Period: 1301 to 1492

  Baixa edat mitjana

  Un dels fets més importants de la baixa edat mitjana és la caiguda de Constantinoble l'antiga capital de L'imperi Bizantí en mans de l'imperi Otomà sent aquest un dels més importants d'Europa a la seva època. Un altre esdeveniment pot ser l'expulsió de presència musulmana al Regne de Granada deixant a la península Ibèrica fora de musulmans.
 • 1348

  Pesta Negra

  Pesta Negra
  La Pesta Negra va ser la pandémia més important i letal de tota l'historia fins que es te registre.
  Es creu que va causar un aproximat de 80 i 200 milions de morts sent entre el 30% i 60% de tota la població d'Europa al segle XIV.
  Més endevant es conençarà a dir la peste de les rates, perque aquestes eren les principals propagants de l'infecció.
 • 1453

  Conquesta de Constantinoble per part dels turcs

  Conquesta de Constantinoble per part dels turcs
  La Conquesta de Constantinoble va ser un dels fets més importatnts de tota l'edat mitjana invlús molts historiadors pensen que aquest va ser el fet que va acavat amb l'edat mitjana.
  La conquesta es va donar en Constantinople (l'actual Estambul) (Constantinople era la avans capital de l'imperi bizantí) per part dels turc en aquell moment l'iperi Otomà.
 • 1492

  Fi de l' últim regne musulmà, el de Granada

  Fi de l' últim regne musulmà, el de Granada
  El fi de l' últim regne musulmà, el de Granada és per molts historiadors el fet que tanca l'edat mitjana .
  La caiguda de regne de Granada es va produir a l'anys 1492 per l'unió de la corona d'aragó i la de Castella. Aquet fet és molt important degut a que s'elimina la precensia de musulmans a la península Ibérica després de 8 segles.