Descobriments geografics d'Espanya i Portugal

 • 1431

  Ocupacions de Portugal

  Portgual ocupa les illes de Madeira, Açors i Cap Verd. En aquestes illes, els portuguesos van vore l'oportunitat de l'explotació agrícola i colonització.
 • 1460

  Arribada de Portugal al Golf de Guinea.

  Portugal arriva a les costes del Golf de Guinea, amb l'intenció de trobar or, altres objectes de valor, i esclaus.
 • 1479

  Tractat d'Alcaçoves

  Tractat d'Alcaçoves
  Es realitza el tractat d'Alcaçoves. En aquest Portugal cedia a Castella la conquesta de Canàries i aquesta acceptava que Portugal explorara al costa africana al sud del cap Bojador
 • 1484

  "Projecte a les Indies"

  Colon presenta el seu "projecte a les Indies" al rei de Portugal, el qual hi és retxassat. Més abant el presentà als Reis Catòlics, que al final acepataren. Aquest consistia en l'arribada a les Indies navegant per l'Occident (oest).
 • 1487

  Volta del Cap de Bona Esperança

  Bartolomeu Dias volta per primera vegada el Cap de Bona Esperança. Aquest va obrir una nova ruta entre Europa i les Indies. Hi es tan important aquest sucés perquè hi era molt perillos per la frontera entre oceans, pel xoc de corrents, lo que genera moltes corrents i ho feia molt perillos per a l'època.
 • Apr 18, 1492

  Capitulacions de Santa Fe

  Capitulacions de Santa Fe
  Es realitzen les capitulacions de Santa Fe. En aquest els Reis Catòlics van escriure els acords que tenien amb Colom. Colom anava a quedarse amb el 10% de les riqueses i va ser nombrat almirant de la mar i birrei de les terres que descobrira.
 • Oct 12, 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
  Colon arriba a guanahami (San salvador) per primera vegada, una illa situadada a les Bahames
 • Jun 7, 1494

  Tractat de Tarclesilles

  Tractat de Tarclesilles
  Es realitza el tractat de Tarclesilles. Hi eren les capitulacions que van fer els Reis Catòlics i Joan II (el rei de Portugal). Tractava de l'estableciment d'una nova línia de demarcació entre les 2 corones, a trazar de pol a pol, a 370 llegües a l'oest de les illes de Cap Verd
 • May 20, 1498

  Arribada a l'India de Vasco de Gama

  Arribada a l'India de Vasco de Gama
  Vasco de Gama hi és la primera persona en arrivar a les Indies per una ruta marítima. Va arrivar al port de Calicut, que des del segle XIV va ser el principal mercat d'espècies, pedres precioses y perles.
 • May 20, 1506

  Mort de Colom

  Mor Colom a Valladolid. Es diu que va morir per un fallo cardíac, però els motius hi són desconeguts
 • Sep 25, 1513

  Descobriment de la "Mar del Sud" (Oceà Pacífic)

  Vasco Ñuñez Balboa creuà l'itsme de Panama i descobreix la "Mar del Sud"
 • Period: Aug 10, 1519 to Sep 8, 1522

  Primera volta al món

  Magallanes i Elcano fan la volta al món, després de quasi 3 anys, fan la millor gesta de la història marítima