Fisica quimica 820x400

Descobriment de les partícules elementals

 • 1897 BCE

  Descobriment de l’electró

  Descobriment de l’electró
  L'electró va ser descobert per Joseph John Thompson un fisic britànic juntament amb el seu equip.
  Característiques:
  -Es troba dins del nucli de l'àtom.
  -No té càrrega i està formada per partícules encara més petites, que reben el nom de quarks.
  -El neutró presenta dos quarks: quark up i quark down.
  -És una partícula elemental perquè no té uns components o una subestructura coneguts.
  ...
 • Period: to

  Posada en funcionament de l’LH

  El Gran Col·lisionador d'Hadrons de l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN) és un instrument científic gegantí a prop de Ginebra, Suïssa. Més o meny 10.000 físics de més de 80 països el fan servir per buscar partícules que aclareixin la cadena d'esdeveniments.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  El model atòmic de Thomson és un model d'àtom que va proposà el físic anglès Joseph John Thomson el 1904.
  Característiques:
  -L'àtom està format per electrons de càrrega negativa incrustats en una esfera de càrrega positiva.
  -Els electrons estan repartits de manera uniforme per tot l'àtom.
  -Les càrregues negatives dels electrons es compensen amb la càrrega positiva.
 • Publicació de la teoria de la relativitat

  Publicació de la teoria de la relativitat
  Fa moltíssim temps molts científics es preguntaven com podien explicar com de ràpid es movia el nostre planeta per l'espai i Albert Einstein va proposar, el 1905, la teoria de la relativitat especial com un nou marc per descriure consistentment fenòmens físics que involucren velocitats properes a la de la llum.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  El 1911 Ernest Rutherford va publicar un model atòmic, ja que l'evidència demostrava que el model atòmic de Thomson no podia explicar els resultats que havia trobat en el seu famós experiment.
  Característiques:
  -L'àtom es troba compost per dos elements: un nucli i una escorça.
  -La massa de l'àtom es concentra en el nucli.
  -Dins de la escorça de l'àtom es poden observar els electrons rotant a una velocitat elevada al voltant del nucli.
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  El model atòmic de Bohr és una teoria sobre la constitució dels àtoms, proposada pel físic danès Niels Bohr l'any 1913.
  Característiques:
  -L'àtom està format per un nucli atòmic molt petit que conté tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom.
  -L'energia de l'òrbita està relacionada amb la seva grandària. A la més petita hi ha menys energia.
  Com més baix sigui el nivell d'energia, menys d'electrons contindrà.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  L'electró va ser descobert per Ernest Rutherford un físic, químic i professor universitari britànic.
  Característiques:
  -El protó és una partícula amb càrrega elèctrica positiva. El -Està compost per tres quarks.
  -– No es una partícula fundamental, ya que tiene una estructura interna conformada por otras partículas llamadas quarks, dos del tipo up y uno del tipo down.
  ...
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El neutró va ser descobert per James Chadwick que va ser un físic anglès.
  Característiques:
  -No posseeix càrrega elèctrica
  -La seva massa més gran que la de l'electró i 1,00137 vegades més gran que la del protó.
  -El neutró és estable sempre que pugui acostar-se a un protó
  -Fora del nucli atòmic és inestable. En aïllar-lo passaran alguns minuts perquè es desintegri
 • Descobriment del positró

  Descobriment del positró
  El positró va ser descobert per Carl David Anderson que va ser un físic estatunidenc descobridor de l'anti-electró i del muó.
  Característiques:
  -Un positró és una partícula de tipus elemental
  -La càrrega elèctrica és igual a la que posseeix l'electró, encara que positiva. Per aquesta característica, es diu que el positró és l'antipartícula d'aquesta partícula subatòmica.
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  L'Organització Europea per a la Recerca Nuclear( CERN) fundada el 1954 per 12 països europeus.
  El CERN és una institució de recerca internacional en física de partícules, especialment dedicada al treball amb acceleradors de partícules, és a dir, és un accelerador de partícules.
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  Va ser descobert per Clyde Cowan i Frederick Reines.
  Característiques:
  És una partícula que sempre ha estat molt misteriosa perquè és molt difícil de detectar.
  És una partícula elemental que té una massa molt petita, i no té càrrega.
  ...
 • Descobriments dels quarks

  Descobriments dels quarks
  El 1964 els físics nord-americans Murray Gell-Mann i George Zweig van proposar de forma independent la idea dels quarks com a constituents fonamentals de les partícules elementals anomenades hadrons.
  Característiques:
  -Hi ha 6 tipus de quarks:
  UP(u), DOWN(d), STRANGE(s), CHARM(c), BOTTOM(b) i TOP(t)
  Són elementals, indivisibles i no es poden trencar en peces menors.
  ...
 • Posada en funcionament de l’LH

  Posada en funcionament de l’LH
  El Gran Col·lisionador d'Hadrons de l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN) és un instrument científic gegantí a prop de Ginebra, Suïssa. Més o meny 10.000 físics de més de 80 països el fan servir per buscar partícules que aclareixin la cadena d'esdeveniments.