Denbora lerroa

Timeline created by _aritz_sudupe_
In History
 • Dalton

  Dalton
  Atomoak, zatiezinak zirela esan zuen, erlazio kimikoetan konbinatu izanda ere. Elementu berdineko atomoak propietate eta pisuan berdinak zirela ere esan zuen. Bi atomo ezberdin elkartzean bien arteko erlazioa arrunta zela. Adib: NH3… Atomoak proportzio ezberdinetan konbinatuta konposatu ezberdinak sortu ahal dira.
 • Thomson

  Thomson
  Atomoak partikula esferikoak zirela esan zuen. Bi alde dauzka: Karga positibodunak eta karga negatibodunak. Positiboan: masa. Negatiboan: masaren barnean eta inguruan dauden korpuskuluak eta elektroiak.
 • Rutherford

  Rutherford
  Atomoaren erdigunean zegoela zuen, nukleoan, masa dago karga positiboarekin eta bere inguruan biratzen duten elektroiak askoz gutxiago zirela. Eta atomoa ia hutsik zegoela.
 • Borh

  Borh
  Elektroiak nukleoaren inguruan dabiltzala orbiten inguruan esan zuen. Elektroiek, biratzean ez dutela energiarik sortzen esan zuen, mailakatuta daude energia gehienetik gutxienera.
 • Schrodinger

  Schrodinger
  Elektroiak aldi berean partikulak eta uhinak direla esan zuen.
  Hidrogeno atomoaren elektroiari uhinen tratamendu matematikoa aplikatu zion eta uhinen ekuazioa lortu zuen.Elektroia aurkitzeko %90 baino aukera gehiago badago orbital atomikoen tamaina eta itxura ikusten dira eta itxura eta tamaina desberdinak dira zenbaki kuantikoen arabera.
 • Period:
  -460 BCE
  to
  -370 BCE

  Demokrito

  Materia atomoz osatuta zeudela esan zuen eta atomo hitzak zatiezina esan nahi du. Atomoak tamaina eta forma desberdinetakoak izan daitezkeela esan zuen. Ideia hauek ezin dira teoriatzat hartu oinarri zientifikorik gabekoak direlako.