Den industrielle revolutions anden fase (jern og stål)

 • Period: to

  Kulforbrug til fremstilling af 1 ton råjern

  Kulforbrug: 8 ton trækul
 • Anvendelsen af støbejern bredte sig til flere områder

 • Jernmalm til jern ved hjælp af kul

  Jernstøber i Coalbrookdale reducerede jernmalm til jern, efter ophedning og udgasning til koks.
 • Cylindere der bruges i dampmaskiner kunne støbes

 • Der havde være krise i den engelske jernindustrien i omkring 100 år

  Der blev impoteret jern fra sverige hvor produktionen i England var gået tilbage pga. mangel på træ til trækul til udvindning af jern fra jernmalm
 • Smedejern udgjorde endnu over 90% af det samlede jern forbrug

 • Man ville udskifte trækul med koks

  Mødte man en teknologisk flaskehals da man stadig brugte den gamle fremstillingsmetode til støbejern
 • Period: to

  Kulforbrug til fremstilling af 1 ton råjern

  Kulforbrug: 8 ton koks
 • Jernstøberiet ved Coalbrookdale var i stand til at fremstille cylindre på 7 ton

 • Period: to

  Verdens første støbejernsbro ''Severnbroen'' blev bygget

 • Pudlingsprocessen blev udviklet

  Løsning på flaskehals
 • Period: to

  Produktionen af jern fordobles indtil 1796 og fortsatte med at stige

 • Højdepunkt for eksterne transportsystem

  Transportsystemet var nået sit højdepunkt og havde brug for en opgradering (flaksehals)
 • Period: to

  Højovne blev gradvist bygget større og større

 • Forvarm luft der skal blæses ind i højovne

  Skotten James Neilson skaber højere temp. i ovene
 • Period: to

  Der blev anlagt mere end 10.000 km jernbane i England

  Med jernbanen indledtes anden fase af den industrielle revolution
 • Period: to

  Kulforbrug til fremstilling af 1 ton råjern

  Kulforbrug: 5 ton koks
 • Stor efterspørgelse af jern og stål

  Jernbanenettes opbygning skabte en stor efterspørgsel på jern og stål til skinner og lokomotiver (flaskehals)
 • Lige så meget produktion af jern og stål som tekstil

 • Parallelt voksende udvikling af værktøjsmaskiner

  Udvikling af boremaskiner, fræsemaskiner og drejebænke mm. med hidtil uset præcision og hurtighed. Det skabte muigheder for udvikling af mere effektive dampmaskiner, lokomotiver, dampskibe og produktivitesfremmende fabriksmaskiner inden for alle produktionsområder
 • Man begyndte at udnytte gasserne der blev dannet i ovnene til fordel

  I stedet for at lukke brændende gasser ud i atmosfæren brugtes gasserne til forvarmningsprocessen
 • Stærk øget efterspørgsel på jern mellem 1830-50 skaber flaskehals

 • Period: to

  Kulforbrug til fremstilling af 1 ton råjern

  Kulforbrug: 2 ton koks
 • Bessemer processen blev udviklet og produktiviteten og stålproduktionen steg og stålprisen faldt

  Løsning på flaskehals
 • Period: to

  Sidney G Thomas og Percy C. Gilchrist analyserer fosforproblemet med Bessemer-pæren

  Pæren var beklædt med syreholdigt, varmebeholdigt stof. Hvis det i stedet var beklædt med et basisk materiale ville fosforet bindes til det
 • Period: to

  Kulforbrug til fremstilling af 1 ton råjern

  Kulforbrug: 1 ton koks
 • Period: to

  Kulforbrug til fremstilling af 1 ton råjern

  Kulforbrug: 0.5 ton koks