Den Franske Revolusjonen (Tre Faser)

Timeline created by Kristoffer Konradsen
In History
 • Start; fase 1

  Tennishallen ble stormet under stenderforsamlingen. Kongen valgte å ikke gripe inn, og revolusjonen mot ny styreform var igang.
 • Bastillen

  Bastillen ble stormet med væpnede samfunnsmedlemmer, og starten på den sosiale revolusjonen var for alvor igang for det franske folket. Målet var å bevise for den franske styresmakten at det franske folket var klare for et opprør. Mange av de som ble befridd var politiske fanger.
 • Menneskerettighetsærklæringen

  Menneskets og borgernes rettigheter ble skrevet hjemme hos den franske offiseren La Fayette. Hos hans i hus i Paris var det samlet mange radikale personer, blant dem Thomas Jefferson som tidligere har fått æren for uavhengighetserklæringen. Dette dokumentet skulle sikre retten på liv, frihet og trygghet for alle mennesker, uansett status i samfunnet.
 • Konstitusjonelt Kongedømmet

  Eneveldet falt da nasjonalforsamlingen gikk i oppløsning, kongen fikk ved denne hendelsen begrenset sin makt, og det ble innført et konstitusjonelt kongedømmet.
 • Slutt; Fase 1

  Den andre fasen kjennetegnes ved at folket ble mer radikalisert. Opptøyene tok nye høyder og revolusjonen ble mer blodig og dødelige.
 • Medbestemmelsesrett

  Ønsket om medbestemmelsesrett ble større i denne andre fasen, og innbyggerne begynte å kritisere og vende seg mot hverandre for å ikke strekke seg langt nok i revolusjonen.
 • Terrorveldet

  "Revolusjonen spiser sine egne barn", med dette følger det at hele folket begynner å gjøre opprør og det oppstår uenighet mellom opprørene. F.eks. om kvinnene kunne være med å bestemme.
 • Henrettelse Ludvig XVI

  Ludvig XVI ble henrettet ved giljotinen på et marked i Paris. Han ble med dette den siste eneveldige kongen av Frankrike. Og hans død ble for mange en stor seier mot å skape et nytt Frankrike.
 • Direktoriet

  Det kommer et nytt råd som skal ha lovgivende og utøvende makt. Dette endte som løsning etter revolusjonen fordi, løsningen med at alle skulle ha medbestemmelsesrett ikke fungerte like godt i praksis. De fem rådmennene viste seg i senere tid å være korrupte, blant den Napoleon.
 • Første statskupp

  Det skjer et statskupp av daværende direktoriet og et nytt kommer inn i makten.
 • Andre statskupp

  Det kommer nok et satskupp på det andre direktoriet.
 • Tredje statskupp

  Ved det tredje statskuppet blir det nok en gang innført et nytt direktoriet, det tredje til nå.
 • Slutt; Fase 3

  Napoleon utfører enda et statskupp, hvor statskuppet resulterer ved at han blir eneveldig og mektig Keiser. Ved dette resultatet blir den franske revolusjonen mislykket sammenlignet med den amerikanske revolusjonen.
 • Slutt; Fase 2

  Den andre fasen slutter med at Robespierre blir henrettet og at revolusjonen i seg har endt. Derimot følger det en siste fase som forklarer ettervirkningen av det som har skjedd så langt i revolusjonen.
 • Start; Fase 3

  Den tredje fasen starter med en ny grunnlov som skal skape en forbedret endring til det franske samfunnet.