De tre faser (Den Franske Revolusjon)

Timeline created by mathiaseo
 • Årsaker til den Franske Revolusjon

  Dårlig økonomisk situasjon etter krig og dårlig styre. Det var også ideer fra den Amerikanske Frihetskrig og Opplysningstid (Rosseau, Voltaire). Klasseskille, handel, bybefolkningen var også viktig.
 • Første fase START

  Ved Tennishallen
 • Stenderforslamlingen

  Ludvig den 16. kaller inn stenderforsamlingen på grunn av den økonomiske situasjonen.
 • Nasjonalforsamling

  Tredjestanden kan takkes for en nasjonalforsamling
 • Bastillen stormet

  Bastillen stormet av demonastranter for å bevise at det folket var klar for en endring, og befridde i store mengder politiske fanger
 • Menneskerettighetserklæring

  Menneskerettighetserklæringen kom 26. aug 1989 og skulle sikre rettstrygghet og det faktum at alle er født like.
 • Nasjonalforsamlingens oppløsning

  Nasjonalforsamlingen blir oppløst og eneveldet blir avskaffet. Maktfordelingsprinsippet og alle må betale skatt og folk får stemmerett. Det førte og til at kongen fikk mindre makt.
 • Første fase SLUTT

 • Andre fase START

 • Radikalisering og medbestemmelsesrett

  Hele folket og bønder gjorde opprør.
 • Krig

  Frankrike gikk i krig Østeriket og Preussen. Dette førte til at kongen mista makt og videre at frankrike blir republikk
 • Henrettelse

  Kong Ludvig 16. og Marie Antoinette blir henretta og et såkalt skrekkartet starter. Frankrike kriger mot nabolandene.
 • Henrettelse og revolusjon slutt

  Denne gangen henrettes Robespierre. Samme år ble også revolusjonen avsluttet.
 • Frankrike styrt av Direktoriet

  Frankrike var ved slutt av revolusjonen styrt av Direktoriet
 • Andre fase SLUTT

 • Tredje fase START

 • Ny grunnlov

  I 1795 kom det en ny grunnlov
 • Direktoriet begynner

  Skulle bestå av 5 råd som skulle ha lovgivende og utøvende makt.
 • Første statskupp

  Nå skjer direktoriets første statskupp og det fører til at andre direktoriet begynner
 • Andre statskupp

  Nå skjer direktoriets andre statskupp.
 • Tredje statskupp

  Nå skjer direktoriets tredje statskupp og det fører til at tredje direktoriet begynner
 • Napoleon tar makten

  Det ble begått statskupp og Napoleon Bonaparte tar makten og blir selvstyrende keiser.
 • Tredje fase SLUTT