Napoleon Bonaparte

Timeline created by ole
In History
 • Født

  Født
  Napoleon Bonaparte blir født på øyen Korsika, sønn av en fattig adelsmann.
 • Militærakademi

  Napoleons far får han inn på et militærakademi. Han har det vondt, de andre elevene ler av den korsikanske aksenten, og erter han fordi han er fattig.
 • General

  Napoleon utnevnes til general i den franske hær, bare 24 år gammel.
 • Gifter seg

  Gifter seg
  Napoleon gifter seg med Josephine de Beauharnais.
 • Tar makten

  Napoleon tar makten i Frankrike.
 • Keiser

  Keiser
  Napoleon kroner seg selv til keiser i katedralen Nôtre Dame.
 • Sjøslaget ved Trafalgar

  Et stort sjøslag mellom britiske, franske og spanske krigsskip ved Trafalgar utenfor Spania. Britene vant.
 • Skiller seg

  Napoleon skiller seg med Josephine.
 • Gifter seg igjen

  Gifter seg igjen
  Han gifter seg med Marie-Louise. Hun er datter av den østerrikske keiseren.
 • Napoleon er far

  Marie-Louise føder en sønn.
 • Krigen i Russland

  Krigen i Russland
  En fransk hær på 600 000 mann marsjerer inn i Russland. Da franskmennene kommer inn i Moskva er byen tom og den begynner å brenne. De måtte trekke seg tilbake. Ca. 400 000 døde av sult, kulde eller i kamp.
 • Forvist til Elba

  Forvist til Elba
  Napoleon tvinges til å trekke seg som fransk keiser. Han forvises til øya Elba. I stedet kom bror av den halshogde Ludvig 16 som keiser.
 • Vender tilbake til Frankrike

  Napoleon liker ikke å være keiser bare for de få på Elba, så han vender tilbake til Frankrike. Soldatene som skulle stoppe ham sluttet seg til ham i stedet
 • Slaget ved Waterloo

  Slaget ved Waterloo
  Napoleon er keiser igjen, men stormaktene slår seg sammen mot ham enda en gang. I et stort slag utenfor byen Waterloo overgir Napoleon seg til britene. De sender han til øya
  St. Helena som fange.
 • Slaget ved Leipzig

  Mektige land som Russland, Preussen, Østerrike og Storbritannia slår seg sammen mot Napoleon. Det ble et stort slag ved Leipzig. Napoleon taper.
 • Død

  Napoleon dør på øya St. Helena, 53 år