Den franske revolusjonen

Timeline created by Tobias107
 • Valg og stenderforsamlingen

  Valg og stenderforsamlingen
  I 1789 var det valg overalt i Frankrike. Debatten handlet mye om korrupsjon, maktmisbruk og et dårlig styre. Mange representanter møttes i Versailles med lister over klager de hadde. I Stenderforsamlingen ble representantene delt inn i tre stander, hvor tredjestanden bestod av 98% av befolkningen (de fattigste). Disse forlanget derfor å få flest mandater og hver sin individuelle stemme. Ludvig 16. sa nei til hver individuelles stemme, slik at han fikk beholdt kontrollen.
 • Storme an Bastillen

  Storme an Bastillen
  Dette regnes som Frankrikes nasjonaldag.
 • De radikale i nasjonalforsamlingen avskaffet privilegiesamfunnet

  De radikale i nasjonalforsamlingen avskaffet privilegiesamfunnet
 • Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter ble vedtatt

  Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter ble vedtatt
  Denne erklæringen bygde på flere av ideene fra den amerikanske uavhengighetserklæringen og Rousseaus folkesuverenitetsprinsipp. Makten utgikk fra folket. Bare menn over 25 år for lov til å stemme.
 • Nasjonalforsamlingen vedtok en ny grunnlov

  Nasjonalforsamlingen vedtok en ny grunnlov
  Frankrike ble nå et konstitusjonelt monarki med en utøvende kongemakt og en egen lovgivende forsamling. Menneskerettighetserklæringens prinsipper var innarbeidet, men selv om alle borgere var født like og frie så skilte de på aktive og passive borgere og alle fikk derfor ikke stemmerett.
 • Allmen verneplikt

  Allmen verneplikt
  Våren 1793 innførte nasjonalkonventet allmenn verneplikt for alle menn mellom 18 og 25 år. Dette var fordi behovet for nye soldater var så stort.
 • Kongen blir halshugget.

  Kongen blir halshugget.
  Med et knapt flertall fikk forsamlingen innvilget et forslag om å halshugger den daværende kongen Ludvig 16. og hans dronning Marie Antoinette. Hun ble halshugget noen måneder etter sin konge, begge ved bruk av giljotinen.
 • Napoleon tar over

  Napoleon tar over
  Dette blir sett på som slutten av revolusjonens slutt. Napoleon ble hentet inn som en redningsmann og blir fort gjort om, ved hjelp av en ny grunnlov, til førstekonsul og republikkens suverene leder. Fem år senere, i 1804 kroner han seg selv som keiser og ble dermed i realiteten en diktator.
 • Period: to

  Revolusjonens blodigste fase

  I april 1792 ble det vedtatt en krigserklæring mot Østerrike og Preussen med en nasjonalgarde på 20 000 soldater. Krigen gikk dårlig, og frykten for at kongen skulle greie å mobilisere sine tilhengere, vokste. Alle som ble mistenkt for å støtte kongen ble drept, og i all uroen så ble nasjonalforsamlingen oppløst. Og det ble gjort nyvalg i nasjonalkonventet i september 1792.