Den franske revolusjonen

Timeline created by Moretea
In History
 • Stenderforsamlingen møtes

  Stenderforsamlingen møtes
  Den franske kongen Ludvig 16. kalte inn til stenderforsamling for første gang på 175 år. Bakgrunnen var at kongen ønsket å skrive ut nye skatter, og det kunne han i følge fransk tradisjon ikke gjøre uten å få samtykke fra en generalstenderforsamling.
 • Tredjestanden erklærer seg som nasjonalforsamling

  Tredjestanden erklærer seg som nasjonalforsamling
  Tredjestanden krevde at hver representant skulle ha èn stemme. Det ville gi tredjestanden flertall i generalstenderforsamlingen. Kongen gikk med på at tredjestanden fikk dobbelt så mange mandater som de andre stendene, men nektet å gi hver representant èn stemme. Derimot skulle hver stand ha èn stemme. Dermed kunne tredjestanden aldri få flertall. Konsekvensen ble at tredjestanden trakk seg ut og erklærte seg som Frankrikes rettmessige nasjonalforsamling. Eneveldet er avskaffet.
 • Stormingen av Bastillen

  Stormingen av Bastillen
  Bastillen var en gammel middelalderfestning og fengsel, og av mange oppfattet som et symbol på den franske kongemakten. I stormingen av Bastillen gikk tusenvis av demonstranter til angrep på fengselet. De syv som var fengslet ble frigitt (men fengslet igjen like etter). Stormingen av Bastillen utløste en uro som også spredte seg til andre deler av landet.
 • Privelegiene opphevet

  Privelegiene opphevet
  Nasjonalforsamlingen avskaffer ved lov alle føydalavgifter. Alle rettigheter og privelegier som adelen har hatt avskaffes natt til 5.august. Dermed er standssamfunnet opphevet
 • Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter

  Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter
  Erklæringen bygde på mange av ideene fra den amerikanske uavhengighetserklæringen.
 • Kvinnetoget til Versailles

  Kvinnetoget til Versailles
  Kvinnetoget gikk fra Paris til Versailles. Det var stor mangel på brød i Paris, og både i hovedstaden og i store deler av Frankrike var det hungersnød. Kongen ble tvunget til å åpne sine forråd og tvunget til å følge med kvinnetoget tilbake til Paris der han innrettet seg i Tuileriepalasset.
 • Kongen og dronningen arrestert og fengslet

  Kongen og dronningen arrestert og fengslet
  Kong Ludvig 16. og dronning Antoinette ble oppdaget idet de utkledd som borgerskap prøvde å flykte til Østerrike. Bakgrunnen var det mange fryktet, nemlig at kongen i skjul prøvde å motarbeide revolusjonen. Arrestasjonen ble tolket som et bevis på at kongen stod i ledtog med utenlandske makter.
 • Frankrikes 1. grunnlov

  Frankrikes 1. grunnlov
  Med denne grunnloven kalles Frankrike formelt for et konstitusjonelt monarki. Det betyr at kongens makt er begrenset av en konstitusjon. Makten skulle deles i tre: lovgivende, utøvende og dømmende makt.Menneskerettighetserklæringen innledet grunnloven. Den skilte mellom aktive og passive borgere. Det innebar i praksis at stemmeretten kun var forbeholdt menn over 25 år som hadde formue og/eller eiendom. Staten konfiskerte kirkens eiendommer.
 • Frankrike erklærer krig mot Østerrike og Preussen

  Frankrike erklærer krig mot Østerrike og Preussen
  Krigen hadde utgangspunkt i revolusjonen på den måten at den var en krig mellom dem som støttet revolusjonen og ville spre ideene og dem som fryktet revolusjonen og ville stoppe den. Krigen "radikaliserte" den revolusjonære bevegelsen. Jakobinerklubben og sansculottene ønsket å avskaffe kongedømmet og erstatte det med en republikk. Hensikten var hele tiden å gjøre alt for å forsvare revolusjonen. En gruppe som vi kaller girondinerne var bekymret for at sansculottene ville gå for langt.
 • Period: to

  Terroren

  Folk som kunne mistenkes for å motarbeide revolusjonen risikerte henrettelse. I spissen for terroren stod Robespierre. Han begrunnet en systematisk terror med Rosseaus ide om almennviljen. Fordi republikken var et uttrykk for almennviljen, måtte opposisjon lukes ut. Bare da kunne republikken reddes. Mellom 25.00 og 40.000 mennesker ble henrettet. Robespierre endte selv med å bli drept i 1794.
 • Kongen henrettet

  Kongen henrettet
  Kong Ludvig 16. ble dømt for forræderi og dømt til døden ved henrettelse. Dronning Marie Antoinette ble også henrettet. Frankrike er dermed en republikk.
 • Period: to

  Direktoriet

  Etter flere ytterliggående grunnlover, vedtok en nå at en skulle ha en lovgivende forsamling med to kamre og en utøvende myndighet med 5 personer (direktoriet). Stemmeretten ble igjen begrenset til dem som hadde eiendom eller formue
 • Napoleon gjør statskupp

  Napoleon gjør statskupp
 • Napoleon krones til keiser

  Napoleon krones til keiser