Den demokratiske krise

By Sasjia
 • Systemer og forfatninger

  Det meste af Europa havde i 1920 liberale og demokratiske systemer og forfatninger.
 • Demokratiet bukkede under

  I mange af de nye europæiske stater bukkede demokratiet også under i 1920 eller 1930, og blev afløst af fascistiske eller autoritære regeringer.
 • Hitler

  Et kupforsøg ledet af Hitler mod den lokale regering i Bayern i 1923 slog fejl.
 • Period: to

  Politisk og økonomisk stabilisering

  I perioden indebar en vis politisk og økonomisk stabilisering i Tyskland og Weimar-demokratiet fungerede nogen-lunde.
 • Period: to

  Verdenskrise

  I perioden havde en økonomisk verdenskrise særlig kraftige virkninger i Tyskland, hvis økonomi bl.a. på grund af Versailles-fredens erstatningsbetalinger, hvinede på et svagt grundlag
 • Demokratiet kom tilbage

  I slutningen af 1930'erne så det ud som om, at demokratiet var på retur, og at det liberale samfund ville blive afløst af enten kommunisme eller af det nationale folkefællesskab under en stærk mands styre som Italien eller Tyskland.
 • Vestfløj angreb nazisterne

  Nogen på vestfløjen angreb nazisterne, men forsvarede kommunismen og udviklingen i Sovjetunionen, fordi de mente, at kapitalismen havde spillet fallit med den store arbejdsløshed i 1930'erne.
 • Hindenburg

  I januar overtalte højrepolitikere præsidenten, den tidligere feltmarskal von Hindenburg, til at acceptere en regering, der bestod af nazistpartiet og et nationalistisk højre parti, og med Hitler som regeringschef (rigskansler).
 • Stridsspørgsmål

  Synet på nazismen og udviklingen i Tyskland efter 1922 blev et stridsspørgsmål mellem vestfløj og højrefløj.
 • Indflydelsesrig bog "Pest over Europa"

  I 1933 udgav forfatteren Hartvig Frisch, en indflydelsesrig bog med titlen "Pest over Europa".
 • Period: to

  Blodig borgerkrig i Spanien