2.1 Evolució històrica de l'empresa

Timeline created by mariacosenco
 • 12

  Del segle xll al xv: Petits artesans, empreses comercials, mercantilisme

  Del segle xll al xv: Petits artesans, empreses comercials, mercantilisme
 • 12

  Del segle xll al xv:Es centralitzava en petits artesans que s'agrupaven en gremis, van aparèixer les primeres empreses comercials i el mercantilisme que van enfortir les economies dels països.

  Del segle xll al xv:Es centralitzava en petits artesans que s'agrupaven en gremis, van aparèixer les primeres empreses comercials i el mercantilisme que van enfortir les economies dels països.
 • 16

  Del segle xvl al xvlll: Primeres fàbriques, societat anònima, capitalisme

  Del segle xvl al xvlll: Primeres fàbriques, societat anònima, capitalisme
 • 16

  Del segle xvl al xvlll: Amb l'acomulació de capitals i la coordinació es començaren a crear les primeres fàbriques, va sorgir la societat anònima i el capitalisme

  Del segle xvl al xvlll: Amb l'acomulació de capitals i la coordinació es començaren a crear les primeres fàbriques, va sorgir la societat anònima i el capitalisme
 • 19

  Segles xlx i xx:Primera revolució industrial, Segona revolució industrial, Henry Ford

  Segles xlx i xx:Primera revolució industrial, Segona revolució industrial, Henry Ford
 • 19

  Segles xlx i xx: Va arribar la primera revolució industrial i la segona revolució industrial, Henry Ford va fabricar en massa un producte abaratin costos.

  Segles xlx i xx: Va arribar la primera revolució industrial i la segona revolució industrial, Henry Ford va fabricar en massa un producte abaratin costos.
 • 21

  Segle xxl: Mercat a internet, noves tecnologies

  Segle xxl: Mercat a internet, noves tecnologies
 • 21

  Segle xxl: Les empreses giren entorn les noves teconologies i començen els mercats a internet i la creació de noves tecnologies

  Segle xxl: Les empreses giren entorn les noves teconologies i començen els mercats a internet i la creació de noves tecnologies