Del DNA a les proteïnes - Descobriments significatius

Timeline created by pardotere
 • Beadle & Tatum - Un gen, un enzim

  Beadle & Tatum - Un gen, un enzim
  Es formula la teoria que un gen codifica per una proteïna (un enzim
 • Watson i Crick dedueixen l'estructura del DNA

  Watson i Crick dedueixen l'estructura del DNA
 • Severo Ochoa i Grunberg-Manago descobreixen la polinucleòtid fosforilasa

  Severo Ochoa i Grunberg-Manago descobreixen la polinucleòtid fosforilasa
  Descobriment bàsic per poder deduir posterior el codi genètic
 • Messelson & Stahl

  Messelson & Stahl
  Dissenyen un experiment per provar la hipòtesi semiconservadora
 • Brenner comprova la hipòtesi del missatger

  Brenner comprova la hipòtesi del missatger
  Brenner i col·laboradors comprova la hipòtesi del missatger formulada per Jacob i Monod el mateix any 1961
 • Codi genètic desxifrat

  Codi genètic desxifrat
  A partir d'experiments de Nirenberg i col·laboradors es desxifra el codi genètic que permet el pas de RNAm a proteïnes
 • Cairns

  Cairns
  Dissenya un experiment amb timina titriada amb Escherichia coli on es reafirma la hipòtesi semiconservadora, un origen de replicació
 • Fragments Okazaki

  Fragments Okazaki
  Descobriment fets pel matrimoni Okazaki on se soluciona el dilema de com podia ser la síntesi bidireccional si només pot anar en sentit 5' a 3'
 • Formulació del Dogma de la Biologia Molecular

  Formulació del Dogma de la Biologia Molecular
  Crick formula el que va anomenar "Dogma" de la Biologia Molecular, que diu que el DNA es duplica, i es transcriu a RNA, aquest RNA és traduït a proteïna
 • Descobriment de la transcriptsa inversa per Temin

  Descobriment de la transcriptsa inversa per Temin
 • Reformulació del Dogma de Biologia Molecular

  Reformulació del Dogma de Biologia Molecular
  Amb els descobriments de Temin sobre la transcriptasa inversa, s'ha de reformular el "dogma"