Debattens vigtigste datoer

 • Period: to

  Forsøg med heldagsskoler

  Forsøg med heldagsskoler i blandt andet Voldsmose, Århus og Høje Tåstrup. Lars Holm (og Karen Valentin, som dog kun fremgår som forfatter på første statusrapport) er tovholder på evalueringen af Voldsmoseprojektet.
 • Skolestartsudvalget nedsættes

  Skolestartsudvalget nedsættes. I februar 2006 udkommer deres anbefalinger i form a ‘God skolestart’, hvor de blandt andet foreslår at kommunerne kan søge dispensation fra folkeskoleloven til at lave forsøg med heldagsskole.
 • Regeringens reformudspil og KL's udspil til ny overenskomstsaftale

  Forslag til reform af folkeskolen, kaldet ”Gør en god skole bedre” fremlægges af regeringen. Forslag til ændring af lærernes arbejdstidsregler fremlægges af KL.
 • DLF's reformudspil

  Danmarks lærerforening (DLF) kommer med deres forslag til en reform af folkeskolen kaldet ”Gør en god skole endnu bedre”
 • Forhandlinger om lærernes arbejdstidsregler påbegyndes

  Forhandlingerne om lærernes arbejdstidsregler påbegyndes (reelt en forhandling mellem KL og forhandlingskartellet KTO, som bl.a. omfatter faggrupperne, lærere, sosu-ansatte, pædagoger og kontoransatte).
 • KL varsler lockout

  KL varsler lockout af lærere.
 • Lærerne foreslår den finske model

  Lærerne kommer med forslag – den finske model
 • Forhandlingerne bryder sammen

  Forhandlingerne bryder officielt sammen.
 • Lærere loukoutes.

 • Period: to

  Lærerlockout

 • Politisk aftale træffes

  Regering indgår politisk aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om folkeskolereformen.
 • Enkelte skoler indfører allerede heldagsskole