De VS

Timeline created by Mike Hake
In History
 • Conferentie van Potsdam (Amerika)

  Conferentie van Potsdam (Amerika)
  Na de overwinning op Duitsland kwamen Harry Truman, Clement Attlee en Stalin hier bij elkaar. Afgesproken werd dat elk land voor een gebied in Duitsland ging zorgen. Rusland beloofde mee te gaan helpen in Japan. Truman was echter hier al bang voor de invloed van Rusland in de wereld. Wel wilde Truman graag de Japanse Elite aan de macht hebben in Japan zodat hij daarna direct weer zaken met hen kon doen. De elite van Japan was namelijk anti communistisch.
 • De atoombom op Hiroshima en Nagasaki

  De atoombom op Hiroshima en Nagasaki
  Truman besluit om de atoombom te gebruiken om Amerikaanse levens te sparen en de oorlog te beëindigen. Een invasie op Japan zal namelijk veel Amerikaanse levens kosten. Japan wil vechten tot de laatste man. Op 6 en 8 augustus worden Hiroshima en Nagasaki getroffen. De wereld schrikt van de vernietigende kracht die Amerika heeft laten zien. The balance of power slaat over naar Amerika. Hiermee heeft Truman laten zien aan Rusland en de wereld, wie de baas is.
 • De Truman doctrine

  De Truman doctrine
  Truman wil de wereld aan de kapitalistische zijde houden. Truman beloofde hulp aan alle landen die zich door de communistische expansie bedreigd voelden. Voortaan waren er twee werelden, de 'vrije' en het communisme. De Truman doctrine was eigenlijk een propagandastrijd tegen het communisme. Met het Marshall plan, (een economisch herstelprogramma), kreeg hij veel landen aan zijn zijde. Landen moesten als tegenprestatie, producten kopen van de VS. De koude oorlog is hiermee uitgelokt.
 • Oprichting van de NAVO

  Oprichting van de NAVO
  In het kader van het Noord-Atlantisch Verdrag dat wederzijdse verdediging en samenwerking van Noord-Amerikaanse en Europese landen regelt, kwam de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) tot stand. De sleutel van het verdrag is artikel 5, waarin elke lidstaat verplicht was om een aanval op één lidstaat te beschouwen als een aanval op alle lidstaten. Het verdrag werd gesloten als tegenwicht tegen de Sovjet-dreiging. De Sovjet-Unie sloot het Warschaupact als antwoord op de NAVO.
 • De Koreaanse oorlog

  De Koreaanse oorlog
  Noord-Korea werd in de oorlog militair ondersteund door de Volksrepubliek China en de Sovjet-Unie. Zuid-Korea werd gesteund door de Verenigde Naties. Na de Tweede Wereldoorlog werd het noorden bezet door de Sovjet-Unie en het zuiden door de Verenigde Staten. De 38e breedtegraad vormde de grens. De bedoeling was om beide delen te herenigen tot één Korea. Op 25 juni 1950 vielen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea binnen. Daarop stuurde Amerika militaire steun naar Zuid-Korea.
 • Vietnamoorlog

  Vietnamoorlog
  Er ontstond een oorlog in Zuid-Vietnam tussen de door Noord-Vietnam gesteunde Vietcong en het door de Verenigde Staten gesteunde Zuid-Vietnamese bewind.De VS verleenden Zuid-Vietnam steeds meer steun. De VS zou haar invloed in Azië gaan verliezen als er niks aan de communisten werd gedaan. Daarnaast was Azië rijk aan olie. Een product dat Amerika zeer lief is. De Vietnam oorlog is een zwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis. Ze verloren, ondanks grote technologische voordelen.
 • De Nasa

  De Nasa
  Sinds WO2 waren zowel de SU als de VS druk bezig met rakettechnologie. De SU bleef voorlopen en had op 12 april 1961 de eerste mens de ruimte in gestuurd. Rakettechnologie was snel een groot probleem in de wapenwedloop, ook omdat ze uitgerust konden worden met atoomkoppen waarmee de SU en VS elkaar rechtstreeks konden treffen. Dit verslechterde de situatie en zorgde voor wereldwijde spanning.
 • John F Kennedy en de 'flexible response'

  John F Kennedy en de 'flexible response'
  Beide partijen wisten dat een kernoorlog voorkomen moest worden omdat de wereld vernietigd zou worden. Er moesten meer ontmoetingen komen tussen de wereldleiders om confrontatie te voorkomen. De VS haar 'massive retaliation' (agressief) maakte plaats voor de flexible respons. Dit hield in dat de SU niet wist waar ze aan toe waren, waardoor het de instabiliteit verhoogde, maar het gaf ook de mogelijkheid om een crisis op een lager niveau te beslechten en dus escalatie te voorkomen.
 • Cuba Crisis (Amerikaanse visie)

  Cuba Crisis (Amerikaanse visie)
  Met de Cuba-crisis bereikte de dreiging van de wapenwedloop haar hoogtepunt. Rusland had stiekem atoomraketten geplaatst op Cuba. Het Amerikaanse volk wilde oorlog en wilde niet zwak overkomen door eigen raketten in Europa te ontruimen. President Kennedy behoede de wereld van een ramp door zijn broer op onderhandeling te sturen. De raketten op Turkije én Cuba werden ontruimd. Het is erg belangrijk om te beseffen dat dit anders had kunnen lopen!
 • ABM verdrag

  ABM verdrag
  In 1972 werden de SALT onderhandelingen opgestart en ondertekent door Nixon en Brezjnev. de aantallen kernwapens in Oost en West konden beperkt worden. Hierop volgde het ABM verdrag. Dit betrof de beperking van het aantal anti-raketten. Deze raketten konden hun raketten onschadelijk maken voordat ze hun doel hadden bereikt. De verdragen van 1972 waren de eerste belangrijke verdragen tussen de grote mogendheden waarin beperking van hun aantallen wapens werd overeengekomen. Er was hoop.
 • De Reagan doctrine

  De Reagan doctrine
  Reagan voerde een agressief beleid. Zijn doctrine hield in dat de VS het communisme kon aanpakken door openlijk wapenleveranties en financiële en politieke steun aan anticommunistische bewegingen te verlenen. Met zijn Star Wars project (afweersysteem tegen kernkoppen) maakte hij zich niet geliefd in de wereld. De machtsbalans schommelde. De progressie tussen Rusland en Amerika vervalt door zijn beleid. Rusland had Afghanistan aangevallen. Amerika had echter belangen in Afghanistan.
 • Einde koude oorlog, wereldwijde macht van het kapitalistische systeem

  Einde koude oorlog, wereldwijde macht van het kapitalistische systeem
  In 1988 won George Bush de Amerikaanse verkiezingen en kort daarna kondigde de SU aan dat hun troepen zouden vertrekken uit Oost-Europa. George Bush overlegde veel met de nieuw aangestelde Gorbatsjov. In Rusland en de Europa was men klaar met het communisme. Aan het einde van de koude oorlog had het kapitalisme overwonnen. De wereld is nu voor het grootste deel onder invloed van het almachtige kapitalistische systeem. Winst is het grootste goed in het leven van de mensen geworden.