De Verenigde Staten

Timeline created by NoahBerger1611
In History
 • Truman doctrine

  Truman doctrine
  De VS nam de rol van Engeland in Griekenland, Turkije en Iran over en Truman vroeg hiervoor geld van het congres onder het motto democratie. Zo kwam hij met de Truman Doctrine en het Marshallplan. In de Truman Doctrine houdt hij een reden tegen de communistische expansie en belooft hij alle pro Westerse landen te helpen die zich bedreigd voelen door het communisme. Dit wordt ook wel gezien als het ware begin van de Koude Oorlog.
 • De NAVO

  De NAVO
  De NATO wed opgericht in 1949 met als leden: VS, Canada, Engeland, Frankrijk, Nederland, Belgei, Denemarken, IJsland Italië Noorwegen en Portugal en in 1952 West Duitsland, Griekenland en Turkije. Als een van de landen bedreigd zouden worden, zouden de andere landen hem te hulp schieten
 • NASA

  NASA
  Sinds WO2 waren zowel de SU als de VS druk bezig met rakettechnologie. De SU was wat sneller (1957 hondje Laika in de Spoetnik) waardoor in het jaar daarop de NASA werd opgericht door Eisenhower. Ze lanceerden meteen hun eerste satteliet (Explorer1) Maar de SU bleef voorlopen en had op 12 april 1961 de eerste mens de ruimte in gestuurd binnen een maand volgde de VS. Rakettechnologie was dus snel een groot issue in de wapenwedloop, De wereld werd gegijzeld in een balance of power.
 • De Cubacrisis

  De Cubacrisis
  In oktober van 1962 vond het meest dreigende moment van de Koude Oorlog plaats. De Sovjet raketten stonden klaar op Cuba richting de VS.
  Dit is een typisch Koude Oorlog conflict, want een lokaal incident wordt mondiaal, waarbij de SU en de VS weer tegenover elkaar staan. Er werd weer duidelijk dat de kernwapens zeer gevaarlijk waren en dat ze slechts als laatste redmiddel mogen worden ingezet. Beide partijen accepteren elkaars invloedssferen.
 • De moord op Kennedy

  De moord op Kennedy
  In november 1963 wordt president Kennedy in Dallas
  doodgeschoten.
  De politieke moord vormde de inleiding
  van een reeks gewelddaden die in de jaren 60 de VS
  bezighield, zoals de moord op zwarte dominee Martin
  Luther King. President Johnson hoopte met zijn Great Society de armoede en gettovorming tegen te gaan, maar werd zelf het mikpunt van het protest. De protesten keerden zich met name tegen de Amerikaanse rol in de oorlog in Vietnam.
 • SALT 1

  SALT 1
  De SALT onderhandelingen werden opgestart en ondetekent door Nixon en Breznjev. Strategic arms limitations treaty: de aantallen kernwapens in Oost en West beperkt worden. Moskou wilde zijn overwicht behouden omdat het ook door Chinese, Franse en Britse kernwapens bedreigd voelde. Het plafond voor het aantal langeafstandsraketten bleef voor de Russen hoger dan voor de VS, maar de VS mocht zijn raketten uitrusten met meervoudige koppen De partijen zouden elkaar controleren met satellieten.
 • De Olie crisis

  De Olie crisis
  Arabische landen konden het Westen manipuleren want zij zorgden voor de enige olievoorraad (als straf dat zij Israël steunden)
  ->Prijsverhogingen, export werd minder.
 • Watergate

  Watergate
  Nixon kreeg na 1972 te maken met
  een aantal schandalen.
  9 augustus 1974 besloot Nixon op te stappen. Het was voor het eerst dat een president tijdens zijn ambtsperiode aftrad.
 • Jimmy Carter

  Jimmy Carter
  In 1976 werd Jimmy Carter(D) de nieuwe president. Hij beloofde eerlijkheid in de politiek, christelijk moralisme maar hij was naïef en hij had zeer weinig ervaring met buitenlandse politiek, daarnaast wist hij niet goed naar welke raadgevers hij moest luisteren.
 • SALT 2

  SALT 2
  Het schoot niet echt op met de wapenbeheersing. De SU gaf inmiddels weer meer geld uit aan defensie en breidde zijn vloot lekker uit. Carter had het (niet zo handige) voorstel gedaan om een neutronenbom in productie te nemen, wat niet alleen op verzet stuitte bij de SU maar ook in Europa. Hij zag natuurlijk van het plan af, maar de sfeer was inmiddels lekker verziekt. Na 7(!) jaar onderhandelen kwam er dan eindelijk het SALT2 akkoord. Carter werd verweten dat hij te soft
 • Star Wars

  Star Wars
  Reagan kondigde de ontwikkeling van het Strategic Defence Initiative (SDI) aan, een ‘ruimteschild’ dat vijandelijke raketten en laserstralen onschadelijk zou moeten maken.
 • 11 September 2001

  11 September 2001
  Grootste terreuraanslag uit de geschiedenis.
  De vliegtuigen die de Twin Towers in vlogen bleken te behoren aan een fundamentele islamitische terreurbeweging Al Qaeda onder leiding van Osama Bin Laden.
 • Period: to

  Conferentie van Jalta

  Omdat Hitler bijna was verslagen kwamen Churchill, Stalin en Roosevelt bij elkaar in het Kremlin in februari 1945
  De Verenigde Naties ontstaan bij de Jalta conferentie. De vijf landen die wereldvrede moesten bewaren waren Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland en China.
 • Period: to

  Conferentie van Potsdam

  17 juli – 2 augustus 1945. Harry Truman, Clement Attlee (Engeland) en Stalin kwamen bij elkaar. Afgesproken werd dat elk land voor een gebied in Duitsland ging zorgen
 • Period: to

  Hiroshima, Nagasaki en de capitulatie van Japan.

  Op 6 augustus werd Hiroshima gebombardeerd. Op 8 augustus verklaarde Rusland Japan de oorlog. Op 9 augustus werd Nagasaki gebombardeerd. Op 10 augustus gaf Japan zich over. Dit werd formeel afgehandeld op 2 september op het Amerikaanse oorlogsschip Missouri in de baai van Tokio.
 • Period: to

  De Korea oorlog

  De VS en de SU staan in het einde van WO2 tegen elkaar in Korea. Dit wordt nu in tweeën verdeeld. De gevolgen van de Korea-oorlog was dat het een belangrijke stimulans was voor de wapenwedloop tussen Oost en West.
 • Period: to

  Dwight Eisenhower

  In 1952 won Republikein Dwight Eisenhower de verkiezingen. Hij werd gekozen omdat hij een held uit WO2 was, maar hij stelde zich vooral matigend op. Eisenhower besefte zich namelijk hoe gevaarlijk een openlijke confrontatie kon zijn en zocht daarom toenadering tot de SU.
 • Period: to

  De oorlog van Vietnam

  De Vietnamoorlog staat bekend als een gebeurtenis waarbij het tot een militair treffen kwam tussen communistische regimes enerzijds en kapitalistisch-democratische regeringen anderzijds. Omdat de Vietnamoorlog in de jaren 1960 op grote schaal via de televisie te volgen was, wat in de Verenigde Staten, maar ook in Europa tot grote protesten leidde wordt de Vietnamoorlog ook wel ‘de eerste televisieoorlog’ genoemd. Dat de Amerikanen de oorlog echter verloren dóór de televisie, was historisch.
 • Period: to

  John F Kennedy

  John F Kennedy wordt in 1961 tot president verkozen in de VS. Dit was oa. te danken aan de media. In het voorjaar 1961 ontmoet hij Chroesjtsjov voor het eerst en daarbij krijgt Chroesjtsjov het idee dat hij met een relatief zwakke, jonge en onervaren tegenstander te doen heeft.
 • Period: to

  Detente

  Na de Cuba crisis zochten de VS en de SU naar mogelijkheden om een rechtstreekse confrontatie te vermijden. Dit deden ze oa. door regelmatig te overleggen. In Europa was het oorlogsgevaar na de bouw van de Berlijse muur (1961) geweken, maar in delen van Afrika en Azië woedden nog enorme burgeroorlogen. De meeste van deze conflicten hadden een Koude Oorlog achtergrond. De term 'detente' was daarom alleen van toepassing op Europa en Amerika.
 • Period: to

  Richard Nixon

  Richard Nixon was een Amerikaans politicus van de Republikeinse Partij. Hij was de 37e president van de Verenigde Staten
 • Period: to

  Bill Clinton

  William Jefferson Clinton is een Amerikaans politicus van de Democratische Partij. Hij was de 42e president van de Verenigde Staten