De Sovjet Unie/Rusland

Timeline created by NoahBerger1611
In History
 • Blokkade Berlijn

  Blokkade Berlijn
  Stalin ergerde zich aan samenwerking Westen. D-mark BRD
  was laatste druppel en er kwam boycot.
  Alle verbindingen tussen Westelijke bezettingszones en
  West-Berlijn geblokkeerd. Via luchtbrug werd er toch bevoorraad.
 • De Hongaarse opstand

  De Hongaarse opstand
  Een massale volksopstand tegen stalinistische bewind van de
  Volksrepubliek Hongarije. Russische tanks trokken Boedapest
  binnen om opstand te stoppen. Hierna begon destalinisatie.
 • De Praagse lente

  De Praagse lente
  Tsjecho-Slowaijke. Slowaakse politicus Alexander Dubcek (progressief ‘Socialist) wil veel hervormingen. Er wordt een meer gematigde koers gevoerd. Dit werd gezien als een bedreiging voor het communisme.
  Zelfde jaar (1968) halt toegeroepen door Warschaupact.
 • Russische aanval Afghanistan - Genève akkoord

  Russische aanval Afghanistan - Genève akkoord
  In Kaboel 1978 was een communistische bewind gekomen.
  Er ontstond een burgeroorlog: De Afghaanse oorlog(’79-’89) tussen SovjetUnie en moedjahedien (islamitische verzetsstrijders). VS, Afghanistan en Pakistan tekenden het Genéve akkoord:
  - terugtrekking Russische troepen. (Laatste troepen
  van het Sovjetleger verlieten Afghanistan begin 1989).
 • Trjernobyl

  Trjernobyl
  Ernstig ongeluk bij de kerncenrales in Tjernobyl 150 km van Kiev (Oekraïne). De kernreactor onplofte midden in de nacht.
 • Top conferentie Parijs

  CVSE (Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking
  Europa)
  Er kwam een verdrag over vermindering van de conventionele
  strijdkrachten in Europa.
  Ondertussen trokken de Sovjettroepen zich uit OostEuropa terug.
  1991: 1 juli. Geruisloos werd Pact van Warschau
  opgeheven (Warschaupact)
 • Ontmanteling Sovjet Unie

  Ontmanteling Sovjet Unie
  De Sovjet-Unie werd Rusland en de Russische Federatie
  nam de macht/taak over in 1991
 • Dayton verdrag

  Dayton verdrag
  Het vredesverdrag wat een einde maakte aan de
  Bosnische oorlog.
  - einde beleg van Sarajevo (hoofdstad Bosnië)
  - vertrek v ong 50.000 Servische inwoners van de stad
  - opgedeeld in 2 etniciteiten
  1996: verkiezingen in Bosnië
 • Balkan conferentie

  Balkan conferentie
  Na de oorlogen in Kroatië, Bosnië en Kosovo moest
  de Balkan stabiel worden.
  - Dus conferentie met alle staatshoofden en
  regeringsleiders behalve Milosevic.
  Doel: Stabiliteitspact voor de Balkan
  Onderlinge samenwerking + werderopbouw
 • Period: to

  Stalin

  Jozef Stalin was van 1928 tot zijn dood in 1953 communistisch dictator van de Sovjet-Unie. In de kwart eeuw dat hij regeerde wist hij het Russische Rijk te moderniseren. Stalin verwierf tijdens de Tweede Wereldoorlog grote populariteit in eigen land doordat hij de nazi’s versloeg. Zijn regeerperiode had echter ook gitzwarte schaduwkanten.
 • Period: to

  Chroestjov

  De Russische communist Nikita Chroesjtsjov stond van 1953 tot 1964 aan het roer van de Sovjet-Unie.
  Tijdens zijn regeerperiode werd de Berlijnse Muur verder gebouwd, de Cubaanse Raketcrisis liep in oktober 1962 met een sisser af. Deze crisis was de aanleiding voor Chroesjtjovs afzetting in 1964
 • Period: to

  Bresjnev

  Leonid Brezjnev was een politicus en generaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Brezjnev kwam uit Oekraïne in Kamenskoje maar wordt gezien als politicus en generaal van Russische afkomst. Hij was van 1964 tot 1982 leider van de Sovjet-Unie
 • Period: to

  Boris Jeltsin

  Boris Jeltsin, was een politicus en de eerste president van Rusland nadat de Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar was gevallen.
  Hij staat in Rusland vooral bekend als 'de sloper van de Sovjet-Unie'.
 • Period: to

  Michail Gorbatjov

  President van de Sovjet-Unie in de periode 1988 tot 1991Gorbatsjov.

  Op zoek naar een kentering besloot Gorbatsjov tot een aantal forse maatregelen. Onder het motto van perestrojka (hervorming) en glasnost (openheid) probeerde hij de vastgelopen Sovjet-Unie weer op gang te krijgen. Verder probeerde Gorbatsjov de communistische partij te hervormen. De Koude Oorlog kwam hiermee ten einde. Gorbatsjov ontving hiervoor op 10 december 1990 de Nobelprijs voor de Vrede.
 • Period: to

  Conferentie van Jalta

  Omdat Hitler bijna was verslagen kwamen Churchill, Stalin en Roosevelt bij elkaar in het Kremlin in februari 1945
  De Verenigde Naties ontstaan bij de Jalta conferentie. De vijf landen die wereldvrede moesten bewaren waren Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland en China.
 • Period: to

  Conferentie van Potsdam

  Truman (VS), Stalin (SU), Attlee (GB) aanwezig op deze conferentie.
  Uitkomst:
  - Duitsland voorbereiden wederopbouw leven op democratische en
  vredelievende grondslag
  - Tijdens bezettingsperiode Duitsland behandeld als 1 economische
  eenheid.
  - Derde Rijk moet zich wegens wandaden tegen menselijkheid
 • Period: to

  Conferentie van Potsdam

  17 juli – 2 augustus 1945. Harry Truman, Clement Attlee (Engeland) en Stalin kwamen bij elkaar. Afgesproken werd dat elk land voor een gebied in Duitsland ging zorgen
 • Period: to

  Korea oorlog

  De VS en de SU staan in het einde van WO2 tegen elkaar in Korea. Dit wordt nu in tweeën verdeeld. De gevolgen van de Korea-oorlog was dat het een belangrijke stimulans was voor de wapenwedloop tussen Oost en West.
 • Period: to

  Warschaupact

  Een militair bondgenootschap van de communistische landen in
  Oost-Europa. Tegenhanger is de NAVO. Met dit pact bijna
  militaire tweedeling EU voltooid.
 • Period: to

  De Vietnam oorlog

  Vietcong verzette zich tegen de Zuid-Vietnamese orde in de
  hoop dat ze een communistisch bewind zouden kunnen
  zetten in de hoofdstad. Het escaleerde toen een Amerikaans
  marineschip werd aangevallen door Noord-Vietnam.
  Johnson gaf toen volledige toestemming aan VS luchtmacht
  om Noord-Vietnam te bombarderen en zo ook Laos en
  Cambodja.
  Vietcong verzette zich in Zuid-Vietnam tegen de gevestigde
  orde. Dat de Amerikanen deze oorlog verloren was historisch.
 • Period: to

  Salt 1/ Salt 2

  Strategic Arms Limitation Talk.
  - Nixon (VS) en Breznjev (SU) in Moskou.
  - Uitkomst: aantal langeafstandsraketten voor SU hoger
  maar VS mocht raketten met meervoudige koppen, zodat er
  met één strategische raket meerdere doelen geraakt konden worden. In Wenen. SALT-2: Overeenkomst tussen Brezjnev
  (SU) en Jimmy Carter (VS). Over beperken aantal
  lanceerinstallaties (niet meer dan 2400). (duurde 7 jaar
  voordat afspraak stond)
 • Period: to

  Oorlog in de Kaukusus

  Zuidoosten van Europa en westen van Azië
  - belangrijke olie- en aardgasleidingen
  Daarom willen Georgië en Azerbeidzjan de
  Russische invloed zoveel mogelijk terugdringen. Premier Poetin beval bombardementen op Grozny
  (hoofdstad Tsjetsjenië) Dit bracht totale verwoesting, veel
  burgerslachtoffers, grote vluchtelingenaantallen,
  mensenrechten extreem geschonden.
  Bombardementen duurden een jaar.
 • Period: to

  Oorlog op de Balkan

  Veel provincies verlangden naar onafhankelijkheid.
  - 1981: Albanezen in de provincie Kosovo streefden
  naar afscheiding
  - Serviërs, verspreid door heel Joegoslavië wilde niet
  dat het land uit elkaar viel en verwierp daarom alle
  autonomie-eisen. zij wilden een eenheidsstaat onder
  Servische leiding (partijleider Milosevic)
  - Slovenië & Kroatië onafhankelijk
  - Macedonië onafhankelijk
  - 1992 Bosnië-Herzegovina onafhankelijk