Dansk udenrigspolitik 1800-2012

By yulle
 • Slesviskekrig

 • Tysklands samling

  Stor nabo (trussel for Danmark)
 • Første telefonforbindelse 1891

  Overskrider en international grænse
 • Første OL i Athen 1896

 • Globalisering og afkolonisering 1900

  Udvikling af kommunikations - og transport teknologier/telegraf
 • Den kolde krig 1945

 • FN pagten 1945

  DK. er blandt de oprindelige 50 underskrivere af FN
 • Optagelse i NATO 1949

 • EU

  Europarådet
 • Murens fald 1989

 • Kosovo krigen 1999

  DK. sender 8 kampfly til Italien for at deltage i en NATO bombe kampange mod Serbien.
 • World trade Center 2001

  DK. støtter USA med krigen i Irak og Afganistan, for at vælte Taliban, så de ikke bliver en trusel for DK, samt at Saddam ikke laver atombombe, som også er en trusel for hele verden.
 • Tre baltiske lande optages i EU og NATO 2004

  Esland, Letland og Litauen
  DK: havde en aktiv indsats
 • Muhammed krisen 2006

  Muhammed tegninger. DK. truet af muslimske lande