Dk

Den danske kolonihistorie

 • Period: to

  kompagnier

  En del kompagnier blev grundlagt i denne periode. De fik privilegier på handlen med Ostindien (asien) og Vestindien samt Guldkysten i Vestafrika
 • Trankebar

  Trankebar
  en koloni erhvervet af den danskejede Ostindiske kompagni.
 • den første egenlige danske koloni

  den første egenlige danske koloni
  dette var Dansk Vestindien
 • den seneste danske koloni: Grønland

  den seneste danske koloni: Grønland
 • Period: to

  stor fremgang for den danske kolonimagt

  i denne tidperiode fik danmark stor fremgnag da de forholdt sig neutrale ift. de krige derforegik på det tidspunk, da de kunne handle med begge sider.
 • den danske handelsflåde bliver erobret af briterne

  den danske handelsflåde bliver erobret af briterne
  den danske flåde samt handelsflåden blov erobret af Storbritanien efter at Danmark holdt med det tabende parti i Napoleonskrigene.
 • Danmark reduceres til en lille europæisk stat

  Efter statsbankerotten i 1813 samt afståelsen af Norge til Sverige i 1814 medførte ti dette
 • efter nederlaget er Danmark for lille til flere koloni eventyr

  Efter at Danmark tabte den anden slesvigske krig og mistede Slevig-Holstein var Danmark ikke stornok til at anskaffe sig flere kolonier
 • Danske handelsmænd, lejesoldater osv. udgør 20% af den der er i Congo

  selvom Danmark som stat ikke selv kunne anskaffe sig flere kolonier betød det ikke at danskere ikke arbejde med og på kolonier som lejesoldater, søfolk, handelsmænd, plantagebestyrere og missionærer. Der var og ca. 500 danske officerer i den belgiske konges frikorps