Danmarks udenrigspolitik

 • Kolde krig slut

  En ny form for dansk udenrigspolitik blev indvarslet
 • Opløsning af Sovjetunionen.

  Polen og DDR er DK´s nye venner. Estland, letland og litauen opstår som nye stater. Danmark anerkender sin selvstændighed.
 • Balkan

  opløsning af forbumdsrepublikken jugoslavien. Dansk engagement under FN med 1300 soldater.
 • Golfkrigen

  Dansk deltagelse med korvetten Olfert Fischer deltog i flådeblokaden i Irak.
 • NATO overtager FN's opgaver på Balkan

  Danmarks opgave i Balkan var primært fredsbevarende og fredsskabende opgaver. efter NATO's overtagelse er danmark stadig talstærkt representeret.
 • NATO deltagelse

  Danmark sender 8 kampfly til Italien for at deltage i en bombe-kampagne.
 • 9/11

  Terrorangreb i New York (world traid center) og Washington (pentagon). Dette prægede dansk udenringspolitik.
 • Mellemøsten

  Danmark indvadere Irak sammen med USA.
 • Udvidelse af EU og NATO

  Estland, Letland og litauen bliver fuldgyldige medlemmer af NATO og EU.
 • Afghanistan

  USA-ledet aiktionen med henblik på at få ram på terroristernes skjulested og væltede Taliban styret.Danmark aktivt medvirkende ved opbygning af demokratiske institutioner i de mellemøstlige stater.
 • Mellemøsten

  Danmark trækker sine styrker ud af Irak. oppositionen er imod deltagelse, da aktionen ikke er godkendt af FN og ikke var motiveret med humanitære hensyn.