Cronologia dels Àustries

Timeline created by Gisele06
 • Mar 14, 1516

  Coronació rei Carles I

  Coronació rei Carles I
  Rei d'Espanya, Sicília i Sardenya
  Va regnar junt amb la seva mare Juana I, fins 1555. 14 de març de 1516 -16 de gener de 1556
 • 1547

  Batalla de Mülhberg

  Aquesta guerra és va localitzar a alemania entre les dues tropes de Carles I de España.
 • 1555

  Pau d'Augsburg

 • 1556

  Abdació de Carles I a Felip II

  Va renunciar el deu càrrec com a rei
 • 1566

  Rebel·lió de Flandes

  Rebel·lió de Flandes
  Aquest va ser una guerra que va afrontar 17 províncies, amb el seu rei Felip II. Buscaven la independència i llibertat religiosa
 • 1571

  Batalla de Lepant

 • L'Armada invencible

 • Introducció a felip III

 • Expulsió dels Mariscos

 • Introducció a felip IV

 • Guerra dels degadors / Sublevación de Cataluña