Cronologia de les Cimeres del clima

 • RIO-92/Cimera de la Terra de Rio de Janeiro

  Aproximadament 180 països signen el Tractat sobre Canvi Climàtic, on es fixa l’objectiu de reduir les emissions de CO₂ per a l’any 2000.
 • COP1/Cimera de Berlín: I Conferència de les Parts de l’UNFCCC

  S'acorda negociar un Protocol o acord legal a temps per a la COP3 el qual tingui limitacions i reduccions d’emissions específiques.
 • COP2/Cimera de Ginebra (Suïssa)

  Tracten diferents aspectes com el comerç d'emissions o la sol·licitud que tant el Protocol com els compromisos que siguin legalment vinculants.
 • COP3/Cimera de Kyoto (Japó)

  COP3/Cimera de Kyoto (Japó)
  150 països van signar el Protocol, en un acord que vinculava compromisos de reducció d'emissions quantificades per a països desenvolupats. Es va acordar que el Protocol de Kyoto entraria en vigor onze anys després
 • Entra en vigor el Protocol de Kioto

  Entra en vigor el Protocol de Kioto
 • COP15/Cimera de Copenhague, Dinamarca

  COP15/Cimera de Copenhague, Dinamarca
  No es va aconseguir adoptar el nou acord climàtic global per substituir el Protocol de Kyoto. Els països no es comprometien legalment a reduir les emissions ni a accions de lluita contra el canvi climàtic, tenint un caràcter voluntari.
 • COP 21/Acord de París

  COP 21/Acord de París
  És el primer acord mundial i legalment vinculant sobre el clima. L'objectiu de l'acord és mantenir l'augment de les temperatures globals molt per sota dels 2 °C pel que fa als nivells preindustrials. Aquesta xifra és la recomanada per la ciència per evitar un dany irreversible al nostre planeta
 • L'acord de París entra en vigor

  L'acord de París entra en vigor
 • Retirada d'Estats Units de l'acord de Paris

  Retirada d'Estats Units de l'acord de Paris
 • COP25/ Cimera de Madrid/Chile

  COP25/ Cimera de Madrid/Chile
  L'anomenada "cimera de l'ambició", que tenia per lema "Temps d'actuar", ha sigut la cimera més duradora i ha tingut un seguiment mediàtic mai vist, així com moviment civil, conclou amb un acord que demana retallades d'emissions més ambicioses, però decep amb el fet que les decisions es posposen fins a la pròxima COP a Glasgow.
 • COP 26/Cimera de Glasgow

  COP 26/Cimera de Glasgow
  Van acordar l'objectiu de neutralitat climàtica, incrementar el finançament per als països en desenvolupament i reduir aquest per a nous projectes de combustibles fòssils. No van assolir un acord sobre l'eliminació de l'ús del carbó.