Concepció de l'Univers

 • 300 BCE

  El primer heliocentrista

  El primer heliocentrista
  Aristarc de Samos proposa un model heliocentrista, però no va ser una idea molt popular ja que el model geocèntric era indiscutible en aquell moment
 • 1514

  Copèrnic presenta el seu model heliocèntric

  Copèrnic presenta el seu model heliocèntric
  Nicolau Copèrnic publica el 1514 un manuscrit anomenat "Comentariolus", el que explica la seva visió de l'Univers, destacant el fet de que la Terra gira al voltant del Sol, que és qui està al centre de l'Univers. Tot i això, les seves teories no eren del tot precises i la majoria del seu treball es va publicar de forma pòstuma.
 • Johannes Kepler acaba de pulir les idees de Copèrnic

  Johannes Kepler acaba de pulir les idees de Copèrnic
  El 1609, Kepler publica "Astronomia Nova", en el que confirma que la Terra gira al voltant del Sol, pero ho fa en forma d'el·lipsi i el Sol no està centrat, a part de que aporta fórmules per a calcular la posició de tots els planetes menys Mercuri.
 • Galileu descobreix les fases de Venus

  Galileu descobreix les fases de Venus
  Galileu publica el 1610 el seu descobriment sobre Venus, que, a través d'observacions al seu avançat telescopi, veu que el planeta té unes fases similars a les de la Lluna, fent-ho fàcil de demostrar a través del model heliocèntric, mentre que amb el model geocèntric seria molt més difícil de demostrar.
 • Newton publica les seves lleis

  Newton publica les seves lleis
  Isaac Newton publica el 1687 les seves famoses tres lleis, les cuals donen una explicació al model heliocèntric, apel·lant a la força de la gravetat. Segles més tard, Einstein aniria més enllà amb la seva teoria de la relativitat.