Científics

 • 287 BCE

  Arquimedes de Siracusa

  Arquimedes de Siracusa
  Matematic, inventor de: Palanca, Cargol d’arquimedes, cano de vapor, l’urpa
 • Period: 5 BCE to 476

  Edat antiga

 • 370

  Hipàtia d'Alexandria

  Hipàtia d'Alexandria
  Filosofía, inventora de: Astrolabi, planisferi destilador i hidròmetre gradual
 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitga

 • 1452

  Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci
  Físic, filòsof i pintor, inventor de: Bicicleta, maquina voladora, cotxe blindat, paracaigudes. També va pintar molts quadres famosos, com ara la “mona lisa”
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Físic
  Descobriments
  - Anells de saturn
  - Cal·listo
  - Ganamides
  - Lo (Satèl·lit)
  - Europa (Satèl·lit)
  Invents:
  - Escapament de galileu
  - Compas proporcional
  - Galileo Micrometer
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Físic, matemàtic, descobridor de la gravetat
 • Antoni Martí Franquès

  Antoni Martí Franquès
  Va ser quimic, va descubrir el oxigen i va participar a la creacio del metre.
 • Caroline Herschel

  Caroline Herschel
  Va ser fisica, va descobrir la galaxia i 8 cometes
 • John Dalton

  John Dalton
  Matematic, Va crear la seva propia Teoría atómica i va descobrir el Daltonisme
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Matematica i fisica, Va contribuir al descobriment de neptú.
 • Period: to

  Edat Contemporánea

 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Matemática, inventora de la calculadora.
 • Dmitri Mendeléiev

  Dmitri Mendeléiev
  Químic, descobrir el Vodka, la taula periòdica i va escriure un llibre d'orgànica
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Físic, Descobrir la bombeta, el micròfon de carbó, fonògraf i el vehicle elèctric
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Físic. Va descobrir corrent altern, lampara de neo, sistema inalambric mundial i rajos infrarojos. També va descobrir el motor.
 • Max Planck

  Max Planck
  Físic Va descobrir la constant fonamental que porta el seu nom, que és utilitzada per calcular l'energia d'un fotó. Va fer la teoría Cuántica.
 • Marie Curie

  Marie Curie
  Física i Química, descobriment de 2 elements químics (Radi i Poloni)
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  Fisic i quimic. Descobriment del radó i va aportar per fer la teoria sobre la radioactivitat natural, també van descobrir les partícules radioactives (alpha, beta i gamma)
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  Fisica, va descobrir la Fissió nuclear amb l’ajuda del seu company de laboratori.
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Fisic, creador de: relativitat, moviment brownià i efecte fotoelèctric.
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Físic, Va ajudar a descobrir la física quàntica, l'estructura de l'àtom i la bomba atòmica
 • Alice Ball

  Alice Ball
  Quimica, va descobrir l'únic tractament efectiu contra la Lepra, abans del descobriment dels antibiòtics.
 • Marietta Blau

  Marietta Blau
  Metgessa, descobridora de les emulsions radioactives.
 • Irene Joliot Curie

  Irene Joliot Curie
  Fisica i quimica, investigació al voltant de la síntesi de nous elements radioactius junt el seu marit.
 • Maria Goeppert - Mayer

  Maria Goeppert - Mayer
  Fisica, va proposar el model de capes nuclear, teoria que descriu la estructura interna del nucli i una dinàmica per als nucleons.
 • Dorothy Crowfoot Hodgkin

  Dorothy Crowfoot Hodgkin
  Quimica, ca ser la primera a aconseguir desxifrar l'estructura de la penicil·lina, i de la vitamina B12
 • Chien-Shiung Wu

  Chien-Shiung Wu
  Fisica. Va fer/ajudar: Projecte Manhattan, Fissió nuclear, Experiment de Wu, Paritat, Emissió beta, Entrellaçament quàntic
 • Hedy Lamarr

  Hedy Lamarr
  Inventora de la patent d'un sistema de codificació secreta de transmissions de ràdio de màxima seguretat. Que va evolucionar amb lo que ara es el wifi.
 • Katherine Johnson

  Katherine Johnson
  Fisica, va calcular la trajectòria Mercuri, també va ajudar la NASA a portar un astronauta a l'òrbita i després va contribuir a portar-los a la Lluna.
 • Rosalind Franklin

  Rosalind Franklin
  Fisica i quimica. Coneguda pel seu treball a les imatges de difracció de raigs X de l'ADN, que va conduir al descobriment de la doble hèlix d'ADN
 • Margaret Hamilton

  Margaret Hamilton
  Matemática. Va contribuir a crear el Codi de navegació “un-bored”.
 • Stephen Hawkings

  Stephen Hawkings
  Fisic. Va descobrir:
  La naturalesa dels forats negres.
  La radiació de Hawking.
  La Teoria del Tot
  La confirmació del Big Bang.
  La gravetat quàntica.
 • Mae Jemison

  Mae Jemison
  Metgessa i fisica. Va estudià el cos humà amb anti gravetat.
 • Donna Strikland

  Donna Strikland
  Fisica. Va fer aportacions revolucionàries en el camp de la física del làser, l'ús de pinces òptiques i la seva aplicació en sistemes biològics.