Breu història de l'àtom

Timeline created by estherjúliaxèniaaina
 • Inici especulació àtom (S.IV aC - I aC)

  Els primers que van començar a parlar sobre l'àtom van ser els grecs al llarg del segle IV aC fins l' I aC.
 • John Dalton (1766-1844)

  John Dalton (1766-1844)
  "Un nuevo sistema de fiosofía química". Per primera vegada, la forma de l'àtom s'aproxima a la concepció moderna.
  Dalton considera les mides relatives dels àtoms, característiques d'aquests i com s'unien.
  Va determinar els pesos atòmics dels elements coneguts tot i no ser exactament com els actuals.
 • J. J. Thompson i altres. Descobriment de l'electró

  J. J. Thompson i altres. Descobriment de l'electró
  J. J. Thompson i altres companys seus descobriexen al Laboratori Cavendish l'electró.Com a conseqüència, demostra que l'àtom està format per diferents parts.
 • Imatge de l'àtom.

  Imatge de l'àtom.
  Un físic japonès anomenat Hantaro Nagaoka crea la típica imatge de l'àtom que tothom imagina. En la que observem un electró o dos orbitant pel voltant del nucli. Aquesta imatge és completament falsa, però ha seguit present al llarg de la història, Fins i tot, el CERN la utilitza com a logotip en el seu portal de xarxa.
 • Albert Einstein (1879-1955). Prova d'existència de l'àtom.

  Albert Einstein (1879-1955). Prova d'existència de l'àtom.
  "El Movimiento Browniano" serà la primera prova indicutible de l'existència dels àtoms. Així i tot, no se li va donar gaire importància.
  A més, en el seu "annus mirabilis" va explicar que els fotons de llum podien comportar-se algunes vegades com a partícules i altres com a ones.
 • Ernest Rutherford (1871-1937)

  Ernest Rutherford (1871-1937)
  És el primer heroi autèntic de l'era atòmica. Diu que l'energia continguda de l'àtom podia servir per la fabricació de bombes.
  A més, descobreix que l'àtom és majoritàriament espai buit gràcies a l'experiment de la làmina d'or. Quan dispara àtoms d'heli ionitzat contra aquesta, algunes partícules rebotaven, L'explicació que va donar era que xocaven contra el nucli de l'àtom. Altres el travessaven sense impediments.
  El seu treball més important és sobre l'estructura i naturalesa dels àtoms.
 • C. T. R. Wilson. Detector de partícules.

  C. T. R. Wilson. Detector de partícules.
  Va construir el primer detector de partícules.
 • Determinar l'estructura de l'àtom

  Niels Bohr diu que com que l'àtom no es pot observar a simple vista, per saber com és l'estructura de l'àtom cal observar com es comporta davant diferents experiments.
  Després d'això, va publicar el seu article anomenat: "Sobre la composición de los átomos y las moléculas". En aquest explicava com podien mantenir-se en moviment els electrons sense caure al nucli, postulant que només podien ocupar certes òrbites ben definides.
  Aquesta teoria s'anomenarà Salt Quàntic.
 • Naixement Richard Feynman

  Físic nord-americà considerat com un dels més importants del segle XX. Li van atorgar el premi Nobel del 1965 pel seu treball en electrodinàmica quàntica.
  En la seva carrera va col·laborar en el projecte Manhattan, en què es va desenvolupar la bomba atòmica americana.
  Va reduir la història científica en una declaració: "todas las cosas estan formadas por átomos, estan en todas partes y lo forman todo".
 • Premi Nobel de física

  Premi Nobel de física
  Niels Bohr és premiat pels seus treballs sobre l'estructura atòmica i la radiació, especialment per la formulació del seu propi model atòmic.
 • Principi d'exclusió. Wolfgang Pauli

  Certs pars de partícules subatòmiques poden "saber" instantàniament cada una d'elles el que està fent l'altra, inclús estan molt separades. La propietat de les partícules de girar, fa que quan una comença a girar cap a una banda, l'altra partícula "germana" gira cap al costat oposat i a la mateixa velocitat.
 • Mecànica Quàntica. Heisenberg.

  Heisenberg va elaborar una nova disciplina anomenada mecànica quàntica. On segons ell, l'electró era una partícula que es podia descriure també com una ona. Aquesta teoria afirma que no pots predir on estarà un electró en un moment donat. Només pots indicar la possibilitat que estigui allà. Això s'anomena principi d'incertesa.
  La física quàntica va provocar que es necessités dues lleis per explicar la conducta de l'univers: la teoria quàntica (món petit) i la Teoria de la relativitat.
 • James Chadwick. Descobriment del neutró.

  James Chadwick. Descobriment del neutró.
  Rutherford va crear un model que explicava per què el nucli no explotava. Pensava que la càrrega positiva dels protons havia d'estar compensada per algun tipus de partícules neutralitzadores, que anomenà neutrons,
  Però va ser James Chadwick, que durant 11 anys, es va encarregar de caçar neutrons per a poder demostrar el model del seu company.
 • Aproximació vida àtom

  Martin Rees va néixer l'any 1942. És l'home que s'interessa sobre la duració dels àtoms i comenta que aproximadament duren uns 10 elevat a 35 anys.
  L'escala d'un àtom és d'una deumilonèsima de mil·límetre. L'abundància i durabilitat dels àtoms és el que els fa útils. Tres coses: petits, nombrosos i pràcticament indestructibles.
 • Bombes atòmiques

  Bombes atòmiques
  Uns científics van fer explotar dues bombes atòmiques al Japó. Fet que va evidenciar el coneixement profund que tenien sobre l'àtom. En temps de guerra només han estat utilitzades en dues ocasions: a Hiroshima el 6 d'agost del 1945 i a Nagasaki tres dies després. Els dos tipus de bomba eren A (atòmiques).
 • Demostració idea Principi d'Exclusió

  Uns físics de la Universitat de Ginebra van llançar fotons en direccions oposades al llarg d'11 km i van comprovar que, si s'interceptava un, es produïa una reacció instantània en l'altre.
 • Period: to

  Escepticisme sobre l'àtom

  El físic Ernst Mach i altres científics dubten sobre l'existència de l'àtom. Aquest, va dir: "Los átomos no pueden apreciarse por los sentidos, son cosas del pensamiento".
  Com a conseqüència d'aquest període d'escepticisme, l'any 1906, el gran físic teòric dels àtoms, Ludwig Boltzmann, es suicidarà.
 • Period: to

  Segle XX. Idea general de l'àtom.

  Es sabia que l'àtom estava compost per parts però no per quantes, com encaixaven ni quina forma tenien. Alguns pensaven que era cubiforme però la idea predominant era: objecte dens, sòlid, amb càrrega positiva però envoltat d'electrons amb una càrrega negativa.
  A partir del 1910, amb el descobriment de Rutherford, s'adonen que el comportament atòmic era molt diferent de l'experiència vivencial.