Az átmenet évei, Magyarország 1945 - 1949

By Ron122
 • Fegyverszünet

  Fegyverszünet
  Moszkva (1945 . január 22.)
  Szövetséges hatalmak (Szovjetunió, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok) - Magyar Királyság
 • Földreform - 1945

  Földreform - 1945
  Az 1945-ös földreformot az előző év decemberében Debrecenben, a szovjet hadsereg által megszállt területen alakult Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelte el március 15-én, a 600/1945. M. E. rendeletben. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés utólag szentesítette a rendeletet az 1945. évi VI. törvényben. A földreform az ideiglenes kormány legfontosabb intézkedése volt a Szovjetunióval kötött fegyverszüneti szerződés mellett.
 • Nemzetgyűlési választás (1945)

  Nemzetgyűlési választás (1945)
 • A II.köztársaság kikiáltása ( 1946. február 1. - 1946. évi I. törvény, Magyarország államformájáról)

  A II.köztársaság kikiáltása ( 1946. február 1. - 1946. évi I. törvény, Magyarország államformájáról)
  A Magyar Köztársaság Magyarország 1946 és 1949 közötti államformájának hivatalos megnevezése. Kezdetben jellemzője volt a parlamentáris demokrácia, azonban az 1947-es országgyűlési választásoktól kezdve mind inkább a Magyar Kommunista Párt (MKP), majd Magyar Dolgozók Pártja (MDP) egyeduralma felé tolódott el a berendezkedése. 1949. augusztus 20-án a Magyar Népköztársaság lépett a helyébe.
 • Törvény a demokratikus államrend védelméről

  Törvény a demokratikus államrend védelméről
 • Az új pénz a forint bevezetése

  Az új pénz a forint bevezetése
  A világtörténelem egyik legnagyobb inflációját az 1946. augusztus 1-jén bevezetett forint zárta le. Az 1945 nyarán nekiiramodó infláció egy év múlva már soha nem látott méreteket ért el, 1946 júliusában egy dollár 4 600 000 quadrillió pengő volt, ami a tíz huszonhetedik hatványa. Átmenetileg használták a pengőnél nagyságrendekkel jobb minőségű adópengőt is.
 • A párizsi béke - Magyarország - 1947

  A párizsi béke - Magyarország - 1947
  A párizsi békeszerződések aláírásával zárult le a második világháború Magyarország, Finnország, Bulgária, Olaszország és Románia számára, 1947. február 10-én.
 • Kovács Béla az FKgP főtitkárának letartóztatása

  Kovács Béla az FKgP főtitkárának letartóztatása
  1947-ben a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióbaszállították, és évekig ismeretlen helyen tartották fogva.
 • Nagy Ferenc miniszterelnők emigrációja

  Nagy Ferenc miniszterelnők emigrációja
  Az MKP „szalámitaktikája” révén leszámolt legerősebb riválisaival, sorsát pedig Nagy Ferenc sem kerülhette el: a miniszterelnököt svájci nyaralása alatt, 1947. június 1-jén – zsarolással – lemondásra kényszerítették.
 • "Kékcédulás választás" - 1947-es magyarországi országgyűlési választás

  "Kékcédulás választás" - 1947-es magyarországi országgyűlési választás
  A híres kék cédulák bevezetése, melyek segítségével a választók lakóhelyüktől távol, más településeken is leadhatták szavazataikat. Ezek a cédulák gyakorlatilag lehetetlenné tették, hogy Magyarországon tiszta, csalásoktól mentes választásokat tartsanak.
  A kékcédulás választás néven elhíresült 1947-es magyarországi országgyűlési választást augusztus 31-én rendezték.
 • Az MKP és MSZDP egyesülése Magyar Dolgozók Pártja néven

  Az MKP és MSZDP egyesülése Magyar Dolgozók Pártja néven
  A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) sztálinista irányvonalat követő kommunista párt volt Magyarországon 1948 és 1956 között, amely 1948. június 12-én alakult a Szociáldemokrata Párt (SZDP) erőszakos felszámolásával és a Magyar Kommunista Pártba történő beolvasztásával.
 • Mindszenty József esztregomi érsek, hercegprímás letartóztatása

  Mindszenty József esztregomi érsek, hercegprímás letartóztatása
 • Az új alkotmány, népköztársaság kikiáltása - 1949

   Az új alkotmány, népköztársaság kikiáltása - 1949
  Az 1949. évi XX. törvény, a Magyar Népköztársaság Alkotmánya. Magyarország Alkotmányát 1949. augusztus 18-án, az 1949. évi XX. törvénnyel fogadta el az Országgyűlés, a jogszabály két nappal később, augusztus 20-án lépett hatályba.