Al-Andalus

Timeline created by Mohamed Ennaciri
 • 632

  Mort de Mahoma

   Mort de Mahoma
  Mahoma va ser el el profeta de l'islam, i gracies a ell va néixer l'islam a la península d'arabiai era una religio monoteistes que vol dir que creuen en un sol deu.
 • 711

  Batalla de Guadalete

  Batalla de Guadalete
 • 756

  Abderraman I, Emir d'al Andalus

  Abderraman I, Emir d'al Andalus
 • 929

  Abderraman, III califa al-Andalus

  Abderraman, III califa al-Andalus
 • 979

  Expedicions militars d'Almansor

  Expedicions militars d'Almansor
 • 1086

  Arribada dels almoràvits

  Arribada dels almoràvits
 • 1147

  Arrivada dels almohades

  Arrivada dels almohades
 • 1492

  Conquesta de granada pel Reis catolics

  Conquesta de granada pel Reis catolics