Acceleració tecnològica

 • 100,000 BCE

  Homo habilis, el primer enginyer

  Homo habilis, el primer enginyer
  Va ser el primer representant del nostre gènere que va desenvolupar eines (pedres esmolades). Aquelles primeres eines de pedra són les precursores de les nostres eines modernes.
 • Period: 100,000 BCE to 8000 BCE

  Paleolític

 • 99,998 BCE

  Descobriment del foc

  Descobriment del foc
  El foc ens permet escalfar-nos i viure en zones més fredes. Vam descobrir que els animals salvatges el temen, així que ens ajuda a defensar-nos d'ells. Podem cuinar el nostre menjar, per fer-lo més fàcil de mastegar i digerir. A la nit ens ajuntem al voltant del foc i ens expliquem històries, la qual cosa afavoreix l'aparició de la cultura.
 • 99,997 BCE

  Primers assentaments humans

  Primers assentaments humans
  Observant la natura vam aprendre com podíem conrear plantes i criar animals per al nostre profit. No tenia sentit llavors ser nòmades, seguint les rutes migratòries dels animals que caçàvem, com ho havíem fet el 99 % del temps des que vam aparèixer al planeta. Comencem a construir poblats, comença la civilització. Les ciutats actuals són l'evolució d'aquells primers assentaments.
 • Period: 8000 BCE to 4000 BCE

  Neolític

 • 4500 BCE

  Metal.lúrgia del ferro

  Metal.lúrgia del ferro
  Ja se sabia com obtenir i treballar altres metalls, com l'or, l'argent, el coure i el bronze. Però el ferro tenia quelcom especial: era un metall molt resistent, que podia fer-se servir per construir armes i eines agrícoles de gran qualitat. A més a més era molt més abundant que els anteriors, però més difícil d'obtenir. Els primers pobles que van dominar la metal·lúrgia del ferro, com els Hittites (a l'actual Turquia), van obtenir un avantatge a la guerra.
 • Period: 4000 BCE to 476 BCE

  Edat antiga

 • 1701 BCE

  Mecanització

  Mecanització
  L'agrònom anglès Jethro Tull inicia la mecanització a l'agricultura amb la introducció de la sembradora mecànica. A poc a poc la mecanització s'aplicarà en altres camps, especialment a la indústria tèxtil. Amb la utilització de màquines, sobra treball al camp i es creen nous treballs a les indústries de les ciutats. Cap a mitjans del segle XVIII s'inicia la Primera Revolució Industrial a la Gran Bretanya i al nord d'Europa.
 • 1450 BCE

  Impremta

  Impremta
  L'alemany Johannes Gutenberg desenvolupa la impremta moderna. Cada lletra era un motlle de metall que podia fer-se servir moltes vegades, la qual cosa feia la impressió de llibres molt més ràpida i barata. Fins llavors els llibres es copiaven a mà. La impremta va permetre que els llibres arribessin a les capes mitges de la societat i, d'aquesta manera, que la ciència i la cultura s'estenguessin.
 • 477 BCE

  Molins de vent

  Molins de vent
  Es feien servir per moldre cereals i obtenir farina o per extreure aigua dels pous. Per primera vegada disposàvem d'una energia que ens permetia realitzar treball més enllà de la força muscular de persones i animals.
 • Period: 476 BCE to 1492

  Edat mitjana

 • 5 BCE

  La roda

  La roda
  Apareix a les primeres civilitzacions mesopotàmiques. Al principi és un disc de fusta massissa que es fa servir per construir carros rudimentaris. La roda ens va permetre transportar amb més facilitat els aliments que es produïen al camp cap a les primeres ciutats. Més tard es va perfeccionar fent-la més lleugera amb la introducció de radis.
 • 5 BCE

  L’escriptura

  L’escriptura
  L'escriptura és una tecnologia que ens permet emmagatzemar els nostres pensaments. La seva utilitat aviat es posa de manifest en nombrosos camps. Apareixen els primers codis de lleis, registres de béns, textos científics i tècnics. És una eina fonamental perquè les primeres civilitzacions organitzin la seva estructura social. El suport utilitzat per escriure eren tauletes d'argila. El paper, un altre dels grans invents, va trigar a aparèixer encara uns 3500 anys, a la Xina.
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

 • Microscopi i telescopi

  Microscopi i telescopi
  Galileu Galilei construeix el primer telescopi pràctic i el fa servir per estudiar els astres. Amb aquestes eines comencem a estudiar el molt petit i el molt gran. La nostra comprensió de la natura i de la nostra situació en el cosmos augmenta.
 • Avenços de navegació

  Avenços de navegació
  John Campbell inventa el sextant i John Harrison el primer cronòmetre marí eficaç. A partir de llavors els mariners sabran determinar la seva latitud i la seva longitud amb precisió, és a dir, el lloc on es troben a la immensitat de l'oceà. Aquests avenços possibilitaran l'exploració completa del nostre planeta. Amb la informació aportada pels mariners, els cartògrafs elaboraran mapes exactes dels cinc continents.
 • Utilització d’Acer a la construcció

  Utilització d’Acer a la construcció
  Es va construir el primer pont de ferro colat, a Coalbrookdale (Regne Unit). Poc després, el ferro es substitueix per l'acer, un aliatge de ferro i carboni, que aporta més resistència. Avui l'acer es fa servir en tot tipus de construccions, com ara ponts, gratacels, estacions de tren, instal·lacions esportives, etc.
 • La màquina de vapor

  La màquina de vapor
  L'escocès James Watt construeix la primera màquina de vapor pràctica. Per primera vegada disposem d'un motor fiable i potent. S'aplicarà a impulsar les màquines de les indústries i en el transport ferroviari i marítim. És una màquina clau en el desenvolupament de la Primera Revolució Industrial.
 • Period: to

  Edat contemporània

 • Pila elèctrica

  Pila elèctrica
  El físic italià Alessandro Volta inventa la pila elèctrica. Per primera vegada disposem d'una manera de produir corrent elèctric. Serà un pas molt important per al desenvolupament de l'electricitat, tan important a la civilització moderna. Les piles que fem servir actualment són descendents de la pila de Volta
 • Fotografia

  Fotografia
  La fotografia més antiga que es conserva data de l'any 1826, creada pel científic francès Joseph Nicéphore Niépce. La fotografia permet representar un instant de la realitat i transmetre-la a altres persones. En pocs anys es converteix en un invent molt útil, per exemple a la premsa, on, gràcies a la fotografia, es poden mostrar gràficament successos o personatges llunyans.
 • Motor i generadors elèctrics

  Motor i generadors elèctrics
  El 1831 el físic Michael Faraday descobreix la inducció electromagnètica i construeix els primers generadors i motors elèctrics de laboratori. Poc després es desenvolupen models pràctics que permetran generar corrent elèctric en grans quantitats (generador) i fer-lo servir per moure màquines (motors elèctrics).
 • Telègraf

  Telègraf
  El 1835 Samuel Morse inventa el telègraf elèctric. Per primera vegada disposem d'un sistema que ens permet comunicar-nos d'una forma instantània, a llarga distància i a baix preu. Amb el telègraf comença l'era de les telecomunicacions globals.
 • Pasteurització

  Pasteurització
  Durant la dècada de 1850 el químic francès Louis Pasteur inventa un mètode per conservar alguns aliments sotmetent-los a una temperatura elevada durant un període de temps controlat. Avui anomenem pasteurització a aquest procés. Aquest invent, junt amb altres avenços a l'indústria alimentària, ens ha permès disposar de més aliments, més variats i a menor preu.
 • Metelurgia industrial de l’acer

  Metelurgia industrial de l’acer
  L'any 1855 l'anglès Henry Bessemer idea un mètode per produir acer de manera econòmica i en grans quantitats. El mètode Bessemer impulsarà l'ús de l'acer a gran escala a la fabricació de ferrocarrils, vaixells, ponts i edificis.
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  L'enginyer belga Étienne Lenoir presenta el primer motor de combustió interna, que funcionava amb gas. Aquest invent va servir com a base a altres enginyers, que durant els anys següents van perfeccionar el seu funcionament i el van aplicar al desenvolupament dels primers automòbils.
 • El telèfon

  El telèfon
  Antonio Meucci aconsegueix transmetre per primera vegada la veu humana a distància mitjançant un aparell elèctric. Alexander Graham Bell va aconseguir la patent el 1876, el va perfeccionar i va desenvolupar la indústria telefònica. Gràcies a Bell el telèfon va esdevenir una eina quotidiana. El telèfon ha transformat la vida de les persones, sense ell l'organització social i econòmica actual seria impensable.
 • Fonograf

  Fonograf
  El 1877 Thomas Alva Edison presenta un sistema capaç d'emmagatzemar i reproduir àudio, el fonògraf. Estava format per un cilindre giratori recobert de cera. El so s'enregistrava fent solcs a la cera mitjançant una agulla metàl·lica. El fonògraf és l'inici de l'actual indústria audiovisual. El tocadiscos és l'evolució del fonògraf d'Edison, que va ser molt popular fins a la dècada de 1980.
 • Bombeta elèctrica

  Bombeta elèctrica
  El 1880 Thomas Alva Edison patenta la làmpada d'incandescència, o bombeta elèctrica, com l'acostumem a anomenar en els nostres dies. La bombeta va suposar un gran canvi en l'estil de vida de les persones. Ja no estàvem limitats per la llum natural per treballar o per gaudir d'unes hores d'oci al final de la jornada.
 • Corrent altern

  Corrent altern
  Mentre Edison treballa en la seva central elèctrica, que funcionava amb corrent
  continu, l'enginyer Nikola Tesla comença a interessar-se per un altre tipus de corrent, el corrent altern (recorda que es caracteritza perquè els electrons van canviant contínuament de sentit). El 1882 Tesla construeix el primer motor d'inducció de corrent altern. Aquest tipus de corrent és el que subministra la xarxa elèctrica a l'actualitat, el que ens proporciona un endoll de qualsevol habitatge.
 • Automòbil

  Automòbil
  El 1885 l'alemany Karl Benz instal·la un motor de gasolina a un
  vehicle de tres rodes, creant el primer automòbil pràctic. A partir de la Segona Guerra Mundial l'automòbil es popularitza i influeix enormement en la manera com vivim, ens desplacem i treballem a l'actualitat.
 • Aparell de rajos X

  Aparell de rajos X
  El 1895 el físic alemany Wilhelm Conrad Röntgen, descobreix un tipus de radiació capaç de travessar els cossos opacs. Com que no sabia encara l'origen de la radiació, l'anomena "rajos X". Va comprovar que, col·locant una pel·lícula fotogràfica darrere una mà irradiada amb rajos X, podia obtenir una fotografia dels ossos. Gràcies a Röntgen, avui tenim radiografies i tomografies, eines imprescindibles per al diagnòstic de malalties i per a la investigació mèdica.
 • Plàstics

  Plàstics
  El 1907 Leo Baekeland crea el primer plàstic utilitzat massivament a l'indústria, la baquelita. Tenia un gran avantatge: es podia modelar molt fàcilment en ser fos per primera vegada, però un cop es refredava es convertia en un material dur i resistent a les altes temperatures. Després de la baquelita van aparèixer molts altres plàstics, de diferents propietats i característiques. Els plàstics ens permeten construir objectes de formes complexes d'una manera senzilla i econòmica.
 • Fabricació en cadena

  Fabricació en cadena
  L'origen de la fabricació en cadena o fordisme data de 1908, any en què l'empresari Henry Ford treu al mercat l'automòbil Ford model T. Aquest automòbil estava fabricat de manera que cada obrer s'especialitzava en instal·lar una peça o component del vehicle. L'automòbil anava avançant a través d'uns carrils entre els diferents llocs de treball. Aquest mètode de fabricació fa que els productes siguin més barats, ja que redueix els costos laborals i s'agilita la fabricació.
 • Electrodomèstics

  Electrodomèstics
  El 1910 l'enginyer Alva Fisher desenvolupa una de les primeres rentadores pràctiques. La idea era molt innovadora: fer servir les noves tecnologies de l'època per facilitar el treball de casa. Apareix el concepte d'electrodomèstic. La popularització de la rentadora i dels altres electrodomèstics no es produirà fins a la dècada de 1950.
 • Televisió

  Televisió
  La televisió es comença a desenvolupar a les primeres dècades del segle XX gràcies al treball de John L. Baird, Charles F. Jenkins i Vladimir Zworykin, entre altres. Les primeres emissions públiques comencen a la dècada de 1930, encara que es popularitza a partir de 1950. Per primera vegada un mitjà de comunicació era capaç de transmetre imatges en moviment de forma instantània.
 • Reactor nuclear de fusió

  Reactor nuclear de fusió
  Enrico Fermi aconsegueix desenvolupar el primer reactor nuclear a la ciutat de Chicago. Pocs anys més tard, els reactors nuclears s'utilitzaran per produir energia elèctrica a gran escala. L'enorme desenvolupament de la física nuclear al segle XX fa possible que comencem a fer servir l'energia "amagada" a la matèria.
 • Microelectrònica

  Microelectrònica
  Amb el transistor, inventat per John Bardeen, Walter Brattain i William Shockley, i el circuit integrat o xip, desenvolupat per Jack Kilby el 1958, s'inicia l'era de la microelectrònica.
 • Primer satèl·lit artificial

  Primer satèl·lit artificial
  L’equip de serguei Korolev va posar en òrbita l’Sputnik 1, el primer satèl·lit artificial.Poc temps més tard vindrien molts més satèl·lits: de comunicacions, militars,
  científics, sistemes de geolocalització, etc. L'espai esdevé un lloc útil.
 • Internet

  Internet
  Un projecte de l'exèrcit dels EUA per millorar les comunicacions en cas de guerra. Poc després surt de l'àmbit militar i es converteix en una xarxa a la qual qualsevol ordinador del món pot connectar-se i intercanviar informació.
 • Arribada a la lluna

  Arribada a la lluna
  Va ser la primera vegada que vam arribar a la lluna en l’apollo 11, tripulació formada per Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael collins aconsegueix arribar a la Lluna. Per primera vegada els éssers humans surten del seu bressol i exploren un altre món.
 • Telefonia cel·lular

  Telefonia cel·lular
  El 1973 l'enginyer Martin Cooper crea el primer sistema de telefonia mòbil. La popularització del telèfon mòbil comença a la dècada de 1990 i l'any 2008 ja hi ha més de quatre mil milions de telèfons
  mòbils al món. Es considera que és la tecnologia amb la difusió més ràpida de la història.
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  A la dècada de 1980 apareixen els primers ordinadors personals. Al
  principi eren cars i molt limitats, però gràcies al progrés de la indústria microelectrònica en pocs anys les seves prestacions augmenten de manera espectacular i el seu preu es redueix a una fracció del que tenien els primers models.
 • Digilització

  Digilització
  Gran part dels sistemes de transmissió d'informació tradicionals, com els discos de música, les cintes de vídeo o les enciclopèdies en paper s'han substituït per arxius informàtics que contenen la informació en forma de zeros i uns, és a dir, s'han digitalitzat. La digitalització facilita la reproducció, distribució, recerca i emmagatzematge de la informació. De la mateixa manera que la impremta de Gutenberg, la digitalització fa més senzilla latransmissió de coneixement.