Acceleració tecnològica

 • 100,000 BCE

  Homo habilis

  Homo habilis
  Fa uns 2 milions d'anys va viure a l’Àfrica l'Homo habilis, considerat com el primer representant del nostre gènere que va desenvolupar eines (pedres esmolades). Aquelles primeres eines de pedra són les precursores de les nostres eines modernes.
 • Period: 100,000 BCE to 8000 BCE

  Paleolitic

 • 90,000 BCE

  Descobriment del foc

  Descobriment del foc
  Saber fer foc de manera artificial ens permet escalfar-nos i viure en zones més fredes. Descobrim que els animals salvatges el temen, així que ens ajuda a defensar-nos d'ells. Podem cuinar el nostre menjar, per fer-lo més fàcil de mastegar i digerir. A la nit ens ajuntem al voltant del foc i ens expliquem històries, la qual cosa afavoreix l'aparició de la cultura.
 • 10,000 BCE

  Primers assentaments humans

  Primers assentaments humans
  Observant la natura vam aprendre com podem conrear plantes i criar animals per al nostre profit. No tenia sentit llavors ser nòmades, seguint les rutes migratòries dels animals que caçaven, com ho havíem fet el 99 % del temps des que vam aparèixer al planeta. Comencem a construir poblats, comença la civilització. Les ciutats actuals són l'evolució d'aquells primers assentaments.
 • Period: 8000 BCE to

  Neolític

 • 5500 BCE

  La roda

  La roda
  Fa 5500 anys. Apareix a les primeres civilitzacions mesopotàmiques. Al principi és un disc de fusta massissa que es fa servir per construir carros rudimentaris. La roda ens va permetre transportar amb més facilitat els aliments que es produïen al camp cap a les primeres ciutats. Més tard es va perfeccionar fent-la més lleugera amb la introducció de radis
 • 5500 BCE

  L’escriptura

  L’escriptura
  L'escriptura és una tecnologia que ens permet emmagatzemar els nostres pensaments. La seva utilitat aviat es posa de manifest en nombrosos camps. Apareixen els primers codis de lleis, registres de béns, textos científics i tècnics. És una eina fonamental perquè les primeres civilitzacions organitzin la seva estructura social. El suport utilitzat per escriure eren tauletes d'argila. El paper, un altre dels grans invents, va trigar a aparèixer encara uns 3500 anys, a la Xina
 • 4500 BCE

  Metal·lúrgia del ferro

  Metal·lúrgia del ferro
  Ja se sabia com obtenir i treballar altres metalls. Però el ferro tenia quelcom especial: era un metall molt resistent, que podia fer-se servir per construir armes i eines agrícoles de gran qualitat. A més a més era molt més abundant que els anteriors, però més difícil d'obtenir. Els primers pobles que van dominar la metal·lúrgia del ferro, com els Hittites , van obtenir un avantatge a la guerra. Les seves armes d'acer els van fer invencibles a les batalles.
 • Period: 4000 BCE to 476 BCE

  Edat antiga

 • 2500 BCE

  Molins de vent

  Molins de vent
  Es feien servir per moldre cereals i obtenir farina o per extreure aigua dels pous. Per primera vegada disposem d'una energia que ens permet realitzar treball més enllà de la força muscular de persones i animals
 • 1800 BCE

  Pila elètrica

  Pila elètrica
  El 1800 el físic italià Alessandro Volta inventa la pila elèctrica. Per primera vegada disposem d'una manera de produir corrent elèctric. Serà un pas molt important per al desenvolupament de l'electricitat, tan important a la civilització moderna. Les piles que fem servir actualment són descendents de la pila de Volta
 • 1770 BCE

  Utilització d'acer a la construcció

  Utilització d'acer a la construcció
  A la dècada de 1770 es construeix el primer pont de ferro colat, a Coalbrookdale (Regne Unit). Poc després, el ferro es substitueix per l'acer, un aliatge de ferro i carboni, que aporta més resistència. Avui l'acer es fa servir en tot tipus de construccions, com ara ponts, gratacels, estacions de tren, instal·lacions esportives, eATC
 • 1769 BCE

  Mecanizació

  Mecanizació
  A poc a poc la mecanització s'aplica en altres camps, especialment a la indústria tèxtil. Amb la utilització de màquines, sobra treball al camp i es creen nous treballs a les indústries de les ciutats. Cap a mitjans del segle XVIII s'inicia la Primera Revolució Industrial a la Gran Bretanya i al nord d'Europa. La societat canvia i apareixen dues classes socials noves: la burgesia industrial i el proletariat
 • 1769 BCE

  Máquina de vapor

  Máquina de vapor
  El 1769 l'escocès James Watt construeix la primera màquina de vapor pràctica. Per primera vegada disposem d'un motor fiable i potent. S'aplicarà a impulsar les màquines de les indústries i en el transport ferroviari i marítim. És una màquina clau en e desenvolupament de la Primera Revolució Industrial
 • 1730 BCE

  Avenços en navegació

  Avenços en navegació
  John Campbell inventa el sextant i John Harrison el primer
  cronòmetre marí eficaç. A partir de llavors els mariners sabran determinar la seva latitud i la seva longitud amb precisió, és a dir, el lloc on es troben a la immensitat de l'oceà. Aquests avenços possibilitaran l'exploració completa del nostre planeta. Amb la informació aportada pels mariners, els cartògrafs elaboraran mapes exactes dels cinc continents.
 • 1590 BCE

  Microscopi i telescopi

  Microscopi i telescopi
  Galileu Galilei construeix el primer telescopi pràctic i el fa servir per estudiar els astres. Amb aquestes eines comencem a estudiar el molt petit i el molt gran. La nostra comprensió de la natura i de la nostra situació en el cosmos augmenta.
 • 1450 BCE

  Impremta

  Impremta
  L'alemany Johannes Gutenberg desenvolupa la impremta moderna. Cada lletra era un motlle de metall que podia fer-se servir moltes vegades, la qual cosa feia la impressió de llibres molt més ràpida i barata. Fins llavors els llibres es copiaven a mà. La impremta va permetre que els llibres arribessin a les capes mitges de la societat i, d'aquesta manera, que la ciència i la cultura estenguessin
 • Period: 476 BCE to 1492

  Edat mitjana

 • Period: 1492 to

  Edat moderna

 • Period: to

  Edat Contemporània

 • fotografia

  fotografia
  La fotografia més antiga que es conserva data de l'any 1826, creada pel científic francès Joseph Nicéphore Niépce. La fotografia permet representar un instant de la realitat i transmetre-la a altres persones. En pocs anys es converteix en un invent molt útil, per exemple a la premsa, on, gràcies a la fotografia, es poden mostrar gràficament successos o personatges llunyans.
 • Motor i generador elèctrics

  Motor i generador elèctrics
  Motor i generador elèctrics El 1831 el físic Michael Faraday descobreix la inducció electromagnètica i construeix els primers generadors i motors elèctrics de laboratori. Poc després es desenvolupen models pràctics que permetran generar corrent elèctric en grans quantitats i fer-lo servir per moure màquines . Telègraf El 1835 Samuel Morse inventa el telègraf elèctric. Per primera vegada disposem d'un sistema que ens permet comunicar-nos d'una forma instantània, a llarga distància i a baix preu.
 • Pasteurització

  Pasteurització
  Pasteurització Durant la dècada de 1850 el químic francès Louis Pasteur inventa un mètode per conservar alguns aliments sotmetent-los a una temperatura elevada durant un període de temps controlat. Avui anomenem pasteurització a aquest procés. Aquest invent, junt amb altres avenços a l'indústria alimentària, ens ha permès disposar de més aliments, més variats i a Menors preus
 • Pasteurització

  Pasteurització
  Avui anomenem pasteurització a aquest procés. Aquest invent, junt amb altres avenços a l'indústria alimentària, ens ha permès disposar de més aliments, més variats i a menor preu.
 • Motor de combustio

  Motor de combustio
  Motor de combustió interna A la dècada de 1860 l'enginyer belga Étienne Lenoir presenta el primer motor de combustió interna, que funcionava amb gas. Aquest invent va servir com a base a altres enginyers, que durant els anys següents van perfeccionar el seu funcionament i el van aplicar al desenvolupament dels primers automòbils.
 • fonògraf

  fonògraf
  El 1877 Thomas Alva Edison presenta un sistema capaç d'emmagatzemar i reproduir àudio, el fonògraf. Estava format per un cilindre giratori recobert de cera. El so s'enregistrava fent solcs a la cera mitjançant una agulla metàl·lica. El fonògraf és l'inici de l'actual indústria audiovisual. El tocadiscos és l'evolució del fonògraf d'Edison, que va ser molt popular fins a la dècada de 1980
 • Bombeta elèctrica

  Bombeta elèctrica
  Bombeta elèctrica El 1880 Thomas Alva Edison patenta la làmpada d'incandescència, o bombeta elèctrica, com l'acostumem a anomenar en els nostres dies. La bombeta va suposar un gran canvi en l'estil de vida de les persones. Ja no estàvem limitats per la llum natural per treballar o per gaudir d'unes hores d'oci al final de la jornada. Central elèctrica Després de la invenció de la bombeta, el següent propòsit de Thomas Edison va ser fer-la servir per il·luminar les llars.
 • Automòbil de gasolina

  Automòbil de gasolina
  El 1885 l'alemany Karl Benz instal·la un motor de gasolina a un
  vehicle de tres rodes, creant el primer automòbil pràctic. A partir de la Segona Guerra Mundial l'automòbil es popularitza i influeix enormement en la manera com vivim, ens desplacem i treballem a l'actualitat
 • Raigs x

  Raigs x
  Aparell de raigs X El 1895 el físic alemany Wilhelm Conrad Röntgen, descobreix un tipus de radiació capaç de travessar els cossos opacs. Com que no sabia encara l'origen de la radiació, l'anomena "rajos X". Va comprovar que, col·locant una pel·lícula fotogràfica darrere una mà irradiada amb rajos X, podia obtenir una fotografia dels ossos. Gràcies a Röntgen, avui tenim radiografies i tomografies, eines imprescindibles per al diagnòstic de malalties i per a la investigació mèdica.
 • Plastic

  Plastic
  Plàstics El 1907 Leo Baekeland crea el primer plàstic utilitzat massivament a l'indústria, la baquelita. Tenia un gran avantatge: es podia modelar molt fàcilment en ser fos per primera vegada, però un cop es refredava es convertia en un material dur i resistent a les altes temperatures. Després de la baquelita van aparèixer molts altres plàstics, de diferents propietats i característiques. Els plàstics ens permeten construir objectes de formes complexes d'una manera senzilla i econòmica.
 • Fabricació de la cadena

  Fabricació de la cadena
  L 'origen de la fabricació en cadena o fordisme data de 1908, any en què l'empresari Henry Ford treu al mercat l'automòbil Ford model T. Aquest automòbil estava fabricat de manera que cada obrer s'especialitzava en instal·lar una peça o component del vehicle. L'automòbil anava avançant a través d'uns carrils entre els diferents llocs de treball. Aquest mètode de fabricació fa que els productes siguin més barats, ja que redueix els costos laborals i s'agilita la fabricació
 • Primera rentadora

  Primera rentadora
  El 1910 l'enginyer Alva Fisher desenvolupa una de les primeres rentadores pràctiques. La idea era molt innovadora: fer servir les noves tecnologies de l'època per facilitar el treball de casa. Apareix el concepte d'electrodomèstic. La popularització de la rentadora i dels altres electrodomèstics no es produirà fins a la dècada de 1950.
 • Reactor nuclear de fissió

  Reactor nuclear de fissió
  194 2. Enrico Fermi aconsegueix desenvolupar el primer reactor nuclear a la ciutat de Chicago. Pocs anys més tard, els reactors nuclears s'utilitzaran per produir energia elèctrica a gran escala. L'enorme desenvolupament de la física nuclear al segle XX fa possible que comencem a fer servir l'energia "amagada" a la matèria.
 • La televisio

  La televisio
  La televisió es comença a desenvolupar a les primeres dècades del segle XX gràcies al treball de John L. Baird, Charles F. Jenkins i Vladimir Zworykin, entre altres. Les primeres emissions públiques comencen a la dècada de 1930, encara que es popularitza a partir de 1950. Per primera vegada un mitjà de comunicació era capaç de transmetre imatges en moviment de forma instantània
 • Microxip

  Microxip
  Microelectrònica Amb el transistor, inventat el 1947 per John Bardeen, Walter Brattain i William Shockley, i el circuit integrat o xip, desenvolupat per Jack Kilby el 1958, s'inicia l'era de la microelectrònica.
 • satélite : sputnik 1

  satélite : sputnik 1
  Satèl·lit artificial El 1957 l'equip dirigit per Serguei Korolev posa en òrbita l'Sputnik 1, el primer satèl·lit artificial. Poc temps més tard vindrien molts més satèl·lits: de comunicacions, militars,
  científics, sistemes de geolocalització, etc
 • alunisatge

  alunisatge
  Arribada a la Lluna El 1969 la tripulació de l'Apollo 11, formada per Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, aconsegueix arribar a la Lluna. Per primera vegada els éssers humans surten del seu bressol i exploren un altre món. Telefonia cel·lular El 1973 l'enginyer Martin Cooper crea el primer sistema de telefonia mòbil. La popularització del telèfon mòbil comença a la dècada de 1990 i l'any 2008 ja hi ha més de quatre mil milions de telèfons
  mòbils al món.
 • Pen Drive

  Pen Drive
  Digitalització Gran part dels sistemes de transmissió d'informació tradicionals, com els discos de música, les cintes de vídeo o les enciclopèdies en paper s'han substituït per arxius informàtics que contenen la informació en forma de zeros i uns, és a dir, s'han digitalitzat. La digitalització facilita la reproducció, distribució, recerca i emmagatzematge de la informació. De la mateixa manera que la impremta de Gutenberg, la digitalització fa més senzilla la transmissió de coneixement.