grecia

Timeline created by a20mergonmor
 • 1100 BCE

  Segons la llegenda

  Els doris exivien Gècia des de el nord.Més que invansio migració
 • 900 BCE

  Fundacio de les primeres

  Ciutats-estats de la religió durant l'edat oscura grega
 • 750 BCE

  La Ilíada i la Odisea Homer

  La Ilíada i la Odisea Homer
  Odisea es el segon dels grans poemes grecs atribuits a Homer l'altre es la ilíada.
 • 700 BCE

  La Ilíada i la Odisea Homer

  La paraula Odisea ha passat a significa "viatge ple d'aventuras"
 • 540 BCE

  Ceramica

  Ceramica de les figures negres i altres pintors àtics
 • 508 BCE

  Clistenes d'Atenes

  aristocracia "progressista"
 • 490 BCE

  Invansió Pesa

  Sota Darius I .Victoria atenesa a la batalla de marato
 • 479 BCE

  Alinça de ciutats

  Encapçalada per Atenes i Esparta
 • 470 BCE

  Construcio

  Construcio del temple de Zeus a Olimpea
 • 456 BCE

  Construcio

  LA estatua de Zeus considera una de les 7 més importants
 • 447 BCE

  Construcio del Parteno

  A l'acropolis per part de Pericles
 • 432 BCE

  Construcio del Parteno

  Esplendor maxim de l'ordre dóirc
 • 404 BCE

  Guerra del pelopones

  Enfronta principalment Atenes Esparta derrotada